ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29280
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

yüzde sıfır faizli kredili 0 km ticari araç fiyatları ve kampanyaları,

“f) Zorunlu sigortalar: Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

Uygulamada öncelik sırası ve uygulama esasları

MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin olarak uygulamada öncelik sırası Müsteşarlıkça belirlenir.

sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

(2) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorundadırlar.

(3) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalar konusunadahil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamazlar.

sıfır faizli kredili 0 km reno fluence otomobil fiyatları ve kampanyaları

(4) Söz konusu zorunlu sigortalara ilişkin portföylerinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde dengesizlik bulunan sigorta şirketleri hakkında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tedbir uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “01/01/2015” ibaresi “01/04/2015” olarak değiştirilmiştir.

ehliyetsiz araç kullanmanın para cezası 2015

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/8/2014 29083
Etiketler:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29281
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ

BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Fiat’ta Büyük Fırsat Devam Ediyor!

“Müsteşarlık belirli branşlar ve/veya şirketler için bu süreyi kısaltabilir.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Aktif azaltıcı işlem yasağı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

“(6) Şirketler, topluluk içindeki aracılarına sigortacılık prensiplerine aykırı olarak diğer aracılarına göre daha yüksek oranda komisyon, ek komisyon ve benzeri ödeme yapamaz, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç aktaramaz.

2015 Şubat ayı 0 km Reno ticari araç ve otomobil kampanyaları

(7) Şirketler, topluluk içindeki diğer ortaklıklara ilişkin sigortaları sigortacılık prensiplerine aykırı olarak piyasa rayicinden daha düşük primle yapamaz.”

yüzde sıfır faizli kredili 0 km ticari araç fiyatları ve kampanyaları,

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

ehliyetsiz araç kullanmanın para cezası 2015

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

Tarihi Sayısı
7/8/2007 26606
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

sıfır faizli kredili 0 km reno fluence otomobil fiyatları ve kampanyaları

Tarihi Sayısı
1- 9/7/2008 26931
2- 1/3/2009 27156
3- 17/3/2011 27877
4- 27/7/2013 28720
5- 29/3/2014 28956

 

 

Etiketler:

Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Yeni DüzenlemeKonut kiralarında ev sahibi-kiracı ilişkilerini yeniden düzenlendi.

Yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun günlük yaşantımıza getireceği en büyük yenilik konut kiralarında ev sahibi kiracı ilişkilerinde olacak.

2015 model fiat yeni doblo kargo fiyat listesi

Daha önce ayrı bir yasayla (Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun) düzenlenen kira sözleşmeleri, bundan böyle Türk Borçlar Kanunu içinde yer alacak.

2015 Şubat ayı 0 km Reno ticari araç ve otomobil kampanyaları

İşyeri kiralarında 2020 yılına kadar ertelenen, fakat konut kiralarında yarından itibaren uygulanmaya başlanacak hükümlerin en can alıcı noktasını, yüksek enflasyon döneminde kiracılar ile ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren kira artışlarıyla ilgili düzenleme oluşturuyor.

Yeni yasayla konut kiralarında kira artışı konusundaki kavga sona erecek.

ehliyetsiz araç kullanmanın para cezası 2015

3 AYLIK DEPOZİTO
Ev sahiplerinin kiracılardan talep edebileceği güvence tutarı üç aylık kira bedelini aşamayacak. Güvence olarak verilen para kiracı tarafından, ‘ev sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere’ vadeli mevduat olarak bankaya yatırılacak. Banka bu parayı ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesi ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanarak kiracıya veya ev sahibine ödeyebilecek. Ev sahibi, kira kontratının sona ermesini izleyen üç ay içinde dava açtığını, veya icra iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmezse kiracı parayı çekebilecek.

sahibinden satılık ikinci el fiat otomobil fiyatları

ÜFE ORANINDA ZAM
Bundan böyle konut kira artışları, son bir yıllık süre içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını aşamayacak. Örneğin, yasa haziran ayında yürürlükte olsaydı, süresi o ayda dolan kira sözleşmelerinde yıllık artış yüzde 8.06’yı aşamayacaktı. Çünkü mayıs ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ÜFE’de yaşanan artış yüzde 8.06 olarak gerçekleşti. Beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa mahkemeye başvurarak kira testi talebinde bulunabilecekler. Bu durumda hâkim, ÜFE’deki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedellerini göz önünde tutarak kira bedelini tespit edebilecek.

sahibinden satılık ikinciel tırlar

YENİ YASA KONUT KİRALARINDA MİLAT OLACAK
Türkiye 21. yüzyıla temel kanunlarında köklü değişiklikler yaparak adım attı. Yenilenen Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002’de, Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005’te yürürlüğe girdi. Her iki kanun ile köklü değişiklikler yapıldı. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu da günlük yaşantımızda önemli değişikliklere yol açacak. Türk Borçlar Kanunu her vatandaşa yönelik yeni kurallar getirirken, Türk Ticaret Kanunu da Türk şirketlerinin aile şirketinden küresel şirkete dönüşmesi yolunda yepyeni ufuklar açacak.

2015 yılı ehliyetsiz araç kullanmanın para ve ehliyet cezası puanı

AİLE KONUTUNA GÜVENCE
Aile konutu olarak kullanılan dairelerde kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek. Ev sahibi ise kira sözleşmesini feshedeceği zaman eşlerin her ikisine de ayrı ayrı ihtar çekmek zorunda olacak.

sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

DÖVİZLE KİRAYA 5 YIL ZAM YOK
KİRA bedeli dolar, Euro gibi yabancı para cinsi üzerinden belirlenmişse, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamayacak. Ancak, büyük bir ekonomik kriz, doğal afet gibi elinde olmayan nedenlerle kiracının aşırı ödeme güçlüğüne düşmesi halinde hâkim kararıyla kirada indirim söz konusu olabilecek. Yabancı parayla ödenen kiralamalarda beş yıl geçtikten sonra yeni kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler, enflasyondaki artış, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınacak.

2015 MODEL TOYOTA COROLLA ARABA FİYATLARI VE FİYAT LİSTESİ

10 YIL OTURAN KİRACIYA BİLDİRİMSİZ TAHLİYE HAKKI
Kiracı, örneğin birer yıllık süreli yapılan kira sözleşme süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılacak. Ev sahibi, sözleşme süresinin bittiğini gerekçe göstererek kiracıyı çıkartamayacak. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda ev sahibi, bu süreyi izleyen her yılın sonundan en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin kiracıyı çıkartabilecek. Kontratta kira süresi belirlenmemişse kiracı her zaman, ev sahibi ise on yıl geçtikten sonra sözleşmeyi sona erdirebilecek.

en ucuz ikinci el çekiciler sahibinden satılık

‘TORUNUM EVLENİYOR ÇIK’
Çoğunlukla kiracıyı koruyan hükümlere rağmen, ev sahiplerine kendisi, eşi ve çocuklarının yanı sıra, torunları ve dedesi gibi altsoy ve üstsoyu ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kullanımı için evi tahliye etme hakkı sağlandı. Kiracının aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde bir konutu bulunması durumunda da ev sahibi sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilecek.

ELEKTRİK VE SU FATURALARINI SAKLAYIN
Kiracı, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerini ödemekle yükümlü olacak. Kiracı, bu giderlere ilişkin faturaların bir örneğini, talep etmesi halinde ev sahibine vermek zorunda kalacak. Bu nedenle kiracıların kalorifer aidatı, elektrik ve su faturalarını, daireden çıkıncaya kadar saklamasında yarar bulunuyor.

satılık sahibinden  ikinciel ticari araç fiyatları

TADİLAT YAPILMIŞ KONUT ESKİ HALİNE GETİRİLMEYECEK
Kira sözleşmelerinin ana unsurlarından olan ‘dairenin kiralandığı gibi teslim edilmesi’ ilkesi yine korunacak. Örneğin boya badanası yapılmış olarak kiralanan ev teslim edilirken de aynı şekilde boyalı olacak. Ancak, ev sahibinin rızasıyla dairede yenilik ve değişiklik yapılmışsa, sözleşmeye özel bir hüküm konulmadığı takdirde ev sahibi dairenin eski durumuyla geri verilmesini isteyemeyecek. Diğer taraftan kiracı, yaptığı değişikliklerin evin değerinde artışa yol açtığını iddia ederek ev sahibinden bu değer artışına karşılık herhangi bir para talep edemeyecek.

2015 Yılı Kasksız motor kullanma para ve ehliyet cezasi puanı

TAHLİYE SONRASI 3 YIL KİRALAMA YOK
Ev sahipleri tarafından “Yakınım oturacak” veya “Yıkıp yeniden yapacağım” gibi gerekçelerle tahliye edilen evler üç yıl içinde kiralanamayacak. Aksi takdirde ev sahibi çıkardığı kiracısına bir yıllık kira bedeli tutarını tazminat olarak ödeyecek. Tadilat ya da yıkılıp yeniden yaptırma gerekçesiyle tahliye edilen evlerin kiralanmasında da öncelik eski kiracıya verilecek. O istemezse başkasına kiralama yapılabilecek.

TRAFİKTE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 2015

ÖDENMEYEN KİRAYA GECİKME FAİZİ
Sözleşmelerde kiracıya kira bedeli ve yan giderleri ödeme dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecek. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde “İki aylık, üç aylık kira tutarında ceza ödenir” veya “Sonraki kira bedelleri muaccel hale gelir-peşin olarak tahsil edilir” şeklinde hükümlere yer verilemeyecek. Ödenmeyen kiralardan sadece yasal gecikme faizi istenebilecek.

sahibinden satılık ikinciel otomobil fiyatları,

Etiketler:kiracı hakları, ev sahibi hakları,kiralık evler, kiralık işyerleri,kiralık apartlar, kiralık daire,kiralık konut, sahibinden kiralık daire depozitosu,depozito,ev sahibi hakları,kiralık ofis,kiralık tesis,kiralık devremülk,satılık, gayrimenkul,sobalı ev,kaloriferli daire,doğalgazlı daire,1+1,2+1,3+1,4+1 daire,dublex,çekme kat,teras kat,dubleks daire

Etiketler: , , , , , , , ,

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29277
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2015 Şubat ayı 0 km Reno ticari araç ve otomobil kampanyaları

“ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.”

sıfır faizli kredili 0 km reno fluence otomobil fiyatları ve kampanyaları

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/8/2007 26627
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/10/2008 27021
2- 17/9/2009 27352
3- 6/8/2013 28730
4- 23/8/2014 29097

 

Etiketler: , , ,

2015 Şubat ayı 0 km Reno ticari araç ve otomobil kampanyaları

Renault Fluence

sifir faizli kredili sıfır km reno fluence araba kampanyaları

RENAULT FLUENCE’A %0 FAİZ FIRSATI

sıfır faizli kredili 0 km reno fluence otomobil fiyatları ve kampanyaları

Şubat ayı boyunca tüm model yıllarına ait Fluence’ lara 20.000 TL ve 20 ay vadeye kadar kredi talepleri için %0 faiz imkanı sunulmaktadır. 20.000 TL ve 20 ay vadeyi aşan tüm kredi talepleri için ise Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faizle 48.000 TL 48 aya kadar kredi kullanabilir. Üstelik vergi levhası sahibi serbest meslek sahipleri ve ticari kuruluşlar, gerekli koşullar uygun görüldüğü takdirde, araç fatura tutarının %100’üne kadar kredi kullanabilirler.

Fiat’ta Büyük Fırsat Devam Ediyor!

Renault Captur

sıfır km reno kaptur otomobil kampanyaları

İlgili kampanya, tüm model yıllarına ait Fluence’larda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.
RENAULT CAPTUR SAHİBİ OLMAK İÇİN AVANTAJLI SEÇENEKLER

sifir km reno kaptur otomobil kampanyalı fiyatları

Şubat ayında 2014 model yılı bir Captur sahibi olmak isteyenleri birbirinden avantajlı seçenekler bekliyor. Renault Plan ile 449 TL’den başlayan taksitler ve “36 yerine 33 taksit” avantajı ile 3 taksit daha az ödeyebilir ya da Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faizle 48.000 TL 48 aya kadar kredi kullanabilir ya da aracınızı nakit veya baz faiz oranlı kredi ile satın alarak ekstra 2.000 TL’lik nakit alım indiriminden yararlanabilirsiniz.

Lada Vesta’nın Türkiye satış fiyatı 25 bin TL olacak!

İlgili kampanya, 2014 model yılı Captur’larda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücreti kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.

MTV Motorlu taşıtlar vergisi 1 nci ve 2nci taksit hesaplaması ,

Renault

sifir faizli kredili sıfır km reno binek araba kampanyalarıRENAULT BİNEK OTOMOBİLLERDE CAZİP FAİZ AVANTAJI

Yüzde 0 faizli 0 km reno araba kampanyaları

Şubat ayında 2014 model yılı tüm Renault binek otomobillerde Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faiz ile 48.000 TL 48 aya kadar kredi avantajı, Renault müşterilerini bekliyor.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

İlgili kampanya, 2014 model yılı Renault binek otomobillerde geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

 

Renault  ticari araçlar

taksitli vadeli sıfır km reno ticari araç kampanyaları

RENAULT HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA CAZİP FAİZ AVANTAJI

sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

Şubat ayında tüm Renault hafif ticari araçlarda Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faiz ile 48.000 TL 48 aya kadar kredi avantajı, Renault müşterilerini bekliyor. Üstelik vergi levhası sahibi serbest meslek sahipleri ve ticari kuruluşlar, gerekli koşullar uygun görüldüğü takdirde, aynı faiz oranlarıyla, araç fatura tutarının %100’üne kadar kredi kullanabilirler.

yüzde sıfır faizli kredili 0 km ticari araç fiyatları ve kampanyaları,

İlgili kampanya, tüm model yıllarına ait Renault hafif ticari araçlarda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.Kaynak Renault 18/02/2015

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

2015/7230 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

10 Şubat 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29263

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2015/7230
3/12/2014 tarihli ve 6574 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/12/2014 tarihli ve 7287167 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sözleşmeyi görmek için tıklayınız.

MTV Motorlu taşıtlar vergisi 1 nci ve 2nci taksit hesaplaması ,

yakıtı en cimri ekonomik arabaların fiyatları,

kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

kredili taksitli vadeli  kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları ve kampanyaları,

Etiketler:

2014/7126 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Şubat 2015 SALI  Resmî Gazete   Sayı : 29263

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/7126
Ekli “Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 2/10/2014 tarihli ve 2618 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/1985 tarihli ve 85/9747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MTV Motorlu taşıtlar vergisi 1 nci ve 2nci taksit hesaplaması

“ç) Beyanname: Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteğini belirten, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesini,”

“f) Evlenme: Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî hukuk sözleşmesini,”

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

“ğ) Evlenme ehliyet belgesi: Kişinin evlenme anındaki millî hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, dördüncü, beşinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “nüfus kayıt örneği ister ve dosyaya ekler” ibaresi “nüfus kayıt örneğini veya evlenme ehliyet belgesini ister ve dosyaya ekler; Kimlik Paylaşımı Sistemini kullanan evlendirme memurlukları nüfus kayıt örneğini veya evlenme ehliyet belgesini sistem üzerinden temin eder” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

yaktı en cimri ekonomik arabaların fiyatları,

“a) Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.).”

“Yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin iznine bağlı olanlar, müracaat sırasında beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi ya da hakimin izin belgesini eklemek zorundadır. Rıza belgeleri ana, baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanarak imza tasdiki evlendirme memuru tarafından yapılabileceği gibi, rıza gösteren şahısların imzalarının yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şartı ile rıza belgeleri imzalı olarak da sunulabilir. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.”

“Yabancıların, beyannamede beyan ettikleri adres esas alınır. Adrese ilişkin başka bir belge istenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

“MADDE 21 – Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir.

Evlenmenin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur.”

kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu belgeye dayanarak evlendirmeyi yapan yetkili makam, izin belgesini veren evlendirme memurluğuna, bu durumu 15 gün içinde bildirmekle görevlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Evlenme yapılmasına esas olan dosya ve belgeler evlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra imha edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile Cüzdanlarının Doldurulması, Kaydı ve İmhası  araç egzoz emisyon ölçüm ücretleri

MADDE 55 – Aile cüzdanları yazı makinesi ile veya mümkün olmadığı takdirde mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle doldurulur. Aile cüzdanlarının birinci sayfasına karı ve kocanın fotoğrafları yan yana yapıştırılır. Aile cüzdanları varsa soğuk damga ile yoksa resmi mühürle mühürlenir ve evlenme töreninin bitiminde çiftlere verilir. Aile cüzdanı seri ve numarası evlenme kütüğüne işlenir.

Evlenmenin yapılmaması halinde; doldurulmuş aile cüzdanları, evlendirme memurluğunca usulüne göre imha edilir. İmha edilen aile cüzdanının seri ve numarası evlendirme memurluğunun bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.”

kredili taksitli vadeli  kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları ve kampanyaları,

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “evlenme akdinin yapılmasına” ibaresi “evlenmenin yapılmasına”,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “evlenme akdini yapmak” ibaresi “evlenmeyi yapmak”,

c) 8 inci, 15 inci, 23 üncü, 25 inci ve 42 nci maddelerinde yer alan “evlenme akdi” ibareleri “evlenme”,

ç) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ “Evlenme Beyannamesi” ” ibaresi “beyanname”, beşinci fıkrasında yer alan “evlenme beyannamesine” ibaresi “beyannameye”,

0 km dizel benzinli otomatik vitesli  en ucuz 4×4 4×2 suv jeep araç fiyatları 

d) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “akdin” ibaresi “evlenmenin”,

e) Dördüncü Bölümünün başlığı “Evlenmede Usul ve Evlenmenin Yapılması”,

f) 35 inci maddesinin madde başlığında yer alan “Evlenme Akdinin” ibaresi “Evlenmenin”,

g) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “evlenme beyannamesi” ibaresi “beyanname”,

ğ) 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “evlenme akdinin” ibaresi “evlenmenin”,

h) Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “akid” ibaresi “evlendirme”,

şeklinde değiştirilmiştir.yüzde sıfır faizli kredili sıfır km ticari araç fiyatları ve kampanyaları,

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il ve ilçe” ibareleri,

b) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ya da belde”, “bağlı bulunduğu il veya ilçe” ve “ilçe” ibareleri ile aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları,

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

c) 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları,

ç) 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası,yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Plakadan Trafik idari para cezasını internetten Kredi Kartına taksitli Ödeme

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Etiketler: ,