EHLİYETLER (sürücü belgeleri) 5-10 YIL GEÇERLİ OLACAK

Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak.

Bakanlık, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin henüz yayımlanmadığı belirtilerek, “Kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi 17’ye çıkarılacak. Bu sürücü belgeleri için kullanılacak araç sayısında da çeşitlilik olacaktır” dedi.

Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın ceza puanı ve para cezası ne kadar 

Yazıda işaret edilen Karayolları Trafik Yönetmeliği taslağına göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sınıfı sürücü belgeleri rafa kalkacak. Türk sürücülerin AB ülkelerinde sıkıntı yaşamasına neden olan 9 ayrı ehliyet sınıfı 17 ayrı sınıfa çıkarılacak.
Yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sınıfından oluşacak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç sürme yasağı

Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak. Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere K sınıfı ehliyet verilecek.kaynak:haber7 29/10/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

18 Ekim 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

trafikte alkollü araç kullanmaktan ehliyete el konulma cezası,

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 ncimaddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

(3) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca istenen sigortalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

yüzde 0 faizli banka kredili taksitli en ucuz sıfır km otomobil fiyatları

Teminat tutarları

MADDE 3 – (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için uygulanır.

yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları

 

Asgari Teminatlar (¹)(²)
 
  1. Maddi Teminat
  2. Ölüm, Sakatlık ve Tedavi
Giderleri Teminatı
  Bagaj Başına Araç Başına Kaza Başına (³) Kişi Başına Kaza Başına
a) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları 2.250 SDR 12.700 SDR Yolcu/Araç Kapasitesi

X

2.250/12.700 SDR

250.000 SDR Yolcu Kapasitesi

X

250.000 SDR

b) Yolcu sayısı 12 veya 12’den  az olan deniz araçları     Yolcu Kapasitesi

X

2.500 TL

250.000 TL Yolcu Kapasitesi

X

250.000 TL

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife Ve Talimat

(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

 

Maddi teminat limiti ve muafiyet

MADDE 4 – (1) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçlarında, maddi teminatın azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınır.

(2) Maddi teminatlar için teminatın yüzde onunu geçmemek üzere sigortacı ile sigorta ettiren arasında serbestçe belirlenen bir muafiyet konulabilir.

Primlerin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su araçları sorumluluk branşındaruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Geçerli sigorta sözleşmeleri

MADDE 6 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçeler geçerli kabul edilir. Yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenen poliçelerin geçerli kabul edilebilmesi için; Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde bulunan kulüpler veya sigortacılar tarafından düzenlenmesi ve bu Tebliğdeki limitlere uygun olması gerekir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Etiketler: , , , , , , , ,

2014Fiat 500L, ekim ayı boyunca 2500 TL indirimli ve 20.000 TL kredili 20 ay vadeli yüzde sıfır faizle!

2014 model Fiat 500L indirimli kredili kampanyalı fiyatları,sıfır km otomatik vitesli dizel araba fiyatları, fiat 0 km araba fiyatları ve fiyat listesi, 0 km spor araba kampanyaları

Toyota Corolla 49.950 TL, Auris 47.450 TL’den başlayan fiyatlarla

744x1052px_revzGENÇKEN
PEK ÇOK FIRSATI TEPMiŞ OLABiLiRSiN.
AMA ARTIK BÜYÜDÜN.

Fiat 500L, ekim ayı boyunca 2500 TL indirimli ve 20.000 TL 20 ay %0 faizle!
Fiat 500L. Büyüsen de tarzını kaybetme.

Toyota Corolla 49.950 TL, Auris 47.450 TL’den başlayan fiyatlarla

• Dizel otomatik vites • 1,5 m2 panoramik cam tavan • Geri görüş kamerası
• 5” dokunmatik ekranlı navigasyon ve multimedya sistemi
• Bi-color dış renk • Beats Audio ses sistemi

2014 model 0 km Fiat Ticari Araç Alan Esnaf ve Kobilere K2* Yetki Belgesi Hediye
Yukarıda belirtilen özellikler opsiyonel olup her model için farklılık göstermektedir. %0 faizli 20.000 TL 20 ay vadeli kredi kampanyası Koç Fiat Kredi’den kullanılan kredilerde geçerlidir. %0 faizli, 20.000 TL 20 ay vadeli kredi kampanyası, 20 ay vade ve 20.000 TL tutarında ve bu vade ve tutara kadarki tüm vade ve tutarlarda geçerli olup ticari kullandırımlı kredinin yıllık maliyeti %3,98, hususi kullandırımlı kredinin yıllık maliyeti %1,79’dur. Ticari kullandırımlı kredilerde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 660 TL Kredi Tahsis Ücreti alınır. Hususi kullandırımlı kredilerde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere Kredi Tahsis Ücreti olarak kredi tutarının %0,5’i (100 TL) + BSMV (Kredi Tahsis Ücreti’nin %5’i; 2 TL) + Kredi Aracılık Masrafı olarak kredi tutarının %1’i (200 TL) alınır. Kredi kampanyası 1-31 Ekim 2014 arasında geçerlidir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

sıfır km 2014 model Fiat Ticari Araç Alan Esnaf ve Kobilere K2* Yetki Belgesi Hediye
Kampanya koşulları 1 Ekim – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında katılımcı Fiat bayilerinde geçerlidir.

2el fiat arabalar ve 2NCİ el otomobiller,sıfır fiat 500l arabalar ve ikinciel spor otomobil fiyatları,sahibinden satılık 2el fiat 500l fiyatları,0 km otomobil kampanyaları, kadınlar için 0 km spor otomobil markaları ve fiyatları,kredili taksitle en ucuz 2.el araba fiyatları,güncel fiat sıfır km araba fiyatları listesi ve kampanyaları,fiat 500 l yakıt tüketimi ve teknik özellikleri hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili fiat bayilerinden alabilirsiniz.Kaynak:fiat 10/10/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Eylül 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2009/127/EC sayılı Direktifinin yanı sıra 596/2009 ve 167/2013 sayılı Regülasyonları ile değiştirilen 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“m) Temel sağlık ve güvenlik kuralları: İnsanların, durumuna göre evcil hayvanların ve malların ve uygulanabilen yerlerde çevrenin sağlığının ve güvenliğinin yüksek seviyede muhafazasını sağlamak için bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünleri tasarlamak ve inşa etmek için Ek-I’de belirtilmiş zorunlu hükümleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

yüzde sıfır faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bakanlık, makinaların sadece bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin gereklerini karşıladıkları ve doğru bir şekilde kurulup bakımlarının yapıldığında ve amaçlandığı şekilde veya makul bir şekilde öngörülebilir koşullar altında kullanıldığı zaman, kişilerin ve durumuna göre evcil hayvanların ve malların, ayrıca uygulanabilen yerlerde çevrenin, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadıkları sürece piyasaya arz edilebilmelerini ve/veya hizmete sunulmalarını sağlayacak bütün uygun önlemleri alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki makinaların, “CE” uygunluk işareti taşıdıkları, AT Uygunluk Beyanına sahip oldukları ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında insanların, yerine göre evcil hayvanların veya malların, yerine göre çevrenin, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, makinanın piyasadan toplanması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için gerekli olan bütün tedbirleri alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

“(1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, Ek XI’de belirtilen asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin “Genel İlkeler” başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4- Bu Ek birkaç kısım halinde düzenlenmiştir. Birinci kısım genel kapsamı içermektedir ve bütün makinatürlerine uygulanabilir. Diğer kısımlar ise daha özel tehlikelerin bazı türlerini ele alır.

Bunun yanı sıra, ilgili bütün temel gerekliliklerin karşılamasını güvence altına almak için bu ekin tamamını incelemek gereklidir. Makinalar tasarımlanırken, bu Genel İlkelerin Madde 1’ine uygun olarak yerine getirilen risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, genel kısmın kuralları ile diğer kısımların bir veya daha fazlasının kuralları dikkate alınmalıdır.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları,

Çevrenin korunmasına yönelik temel sağlık ve güvenlik kuralları sadece bu Ek’in 2.4 numaralı paragrafında belirtilen makinalara uygulanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin “Belirli makina kategorileri için ilave sağlık ve güvenlik gerekleri” başlıklı 2 numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragrafa 2.3 numaralı paragraftan sonra gelmek üzere 2.4 numaralı paragraf eklenmiştir.

2. Belirli makina kategorileri için ilave temel sağlık ve güvenlik gerekleri

Gıda makinaları, kozmetik ve eczacılık ürünlerine yönelik makinalar, elde tutulan veya el ile yönlendirilenmakinalar, taşınabilir sabitleme veya diğer darbeli makinalar, ahşap veya benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme makinaları ve pestisit uygulamalarına yönelik makinalar bu bölümde (Genel İlkeler, Madde 4) tanımlanan bütün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır.”

2.4. Pestisit Uygulaması İçin Makinalar

2.4.1. Tanımlama

Bitki koruma ürünleri: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bir veya daha fazla aktif maddeyi, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren ve aşağıdaki kullanım amaçlarından bir tanesini taşıyan ürünleri:

(a) temel amacı hijyenik sebepler olmadığı müddetçe bitkileri veya bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen,

(b) bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen,

(c) koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan,

(ç) istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok eden,

(d) istenmeyen bitki gelişimini kontrol eden veya önleyen.

Pestisit uygulaması için makineler: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan makineleri ifade eder.

2.4.2. Genel

Pestisit uygulama makinesinin imalatçısı veya yetkili temsilcisi, bu Ek’in Genel İlkeler başlıklı Madde 1’inde bahsedilen risk değerlendirmesi ve risk azaltılması sürecine uygun olarak, pestisitlerin istem dışı çevreye yayılımı ile ilgili risklere yönelik bir değerlendirmenin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Pestisit uygulama makineleri, yukarıda bahsedilen risk değerlendirmesinin sonuçları hesaba katılarak tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu sayede makine, çevreye istem dışı pestisit saçılmaksızın çalıştırılabilir, ayarlanabilir ve bakımı yapılabilir.

Sızıntı her daim önlenmelidir.

dizel benzinli otomatik vitesli 0 km 4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları,

2.4.3. Kontrol ve Gözlem

İşletme konumları aracılığıyla, pestisit uygulamasını kolayca ve doğru olarak kontrol etmek, gözlemlemek ve hemen durdurmak mümkün olmalıdır.

2.4.4. Doldurma ve Boşaltma

Makineler, gerekli miktarda pestisitin hassas bir şekilde doldurulmasına olanak tanıyacak ve kolay ve tam olarak boşaltılmasını sağlayacak biçimde; bu tür işlemler sırasında pestisitin dökülmesini ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek üzere tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

2.4.5. Pestisitlerin uygulanması

2.4.5.1. Uygulama oranı

Makine, uygulamanın oranının kolay, doğru ve güvenilir ayarlanmasını sağlayan araçlar ile donatılmış olmalıdır.

2.4.5.2. Pestisitlerin dağıtımı, boşaltılması ve saçılması

Makine, pestisitlerin hedef alanlara boşaltıldığı, diğer alanlara kayıpların minimize edildiği ve pestisitin doğaya saçılmasını engelleyici şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Uygun olduğu durumlarda, pestisitin eşit dağıtımının ve homojen biçimde boşaltımının sağlanması zorunludur.

2.4.5.3. Testler

Makinenin ilgili parçalarının 2.4.5.1 ve 2.4.5.2 numaralı paragraflarda belirtilen kurallarla uyumlu olduğunu belirlemek amacıyla, üretici veya onun yetkilendirdiği bir temsilci, söz konusu her tipteki makine için uygun testleri yapmalıdır veya bu testlerin yapılmasını sağlamalıdır.

2.4.5.4. Durdurulma sırasındaki kayıplar

Makine, pestisit uygulaması fonksiyonu durduğunda, kayıpları önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

2.4.6. Bakım

2.4.6.1. Temizlenme

Makineler, basit ve kapsamlı temizliklerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yapılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.4.6.2. Servis

Makineler, eskiyen parçalarının değiştirilmesini çevre kirliliğine neden olmaksızın sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.4.7. Muayene

Gerekli ölçüm aletleri, makinenin doğru çalıştığını kontrol etmek amacıyla makineye kolayca takılabilmelidir.

2.4.8. Nozüllerin, pislik tutucuların ve filtrelerin işaretlenmesi

Nozüller, süzgeçler ve filtreler, tip ve ölçülerinin açıkça tanımlanabilmesi amacıyla işaretlenmelidir.

2.4.9. Kullanımda olan pestisitin belirtilmesi

Uygun olduğunda, makineler, kullanılan pestisitin isminin operatör tarafından belirtebileceği özel bir eklenti ile donatılmalıdır.

2.4.10. Talimatlar

Talimatlar aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:

(a) Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla karıştırma, yükleme, uygulama, boşaltma, temizleme, bakım ve taşınma işlemleri sırasında alınacak önlemler,

(b) Pestisitlerin, diğer alanlara olan kayıplar en aza indirgenirken hedef alanlara boşaltımını, çevreye saçılmasının engellenmesini ve uygun olduğu durumlarda eşit dağıtımını ve homojen olarak boşaltımını sağlamak amacıyla gereken hazırlıklar ve ayarlamalar da dâhil olmak üzere, öngörülen farklı çalışma ortamlarına yönelik kullanım koşullarının detayları,

(c) Makinelerde kullanılabilecek nozüllerin, pislik tutucuların ve filtrelerin tip ve ölçü aralıkları,

(ç) Nozül, pislik tutucu ve filtreler gibi makinenin doğru çalışmasını etkileyecek olan aşınmaya maruz parçaların değiştirilme metotları, kriterleri ve kontrollerinin sıklığı,

(d) Makinenin doğru olarak çalışmasını temin etmek amacıyla kalibrasyon, günlük bakım, kışa hazırlık ve gerekli diğer kontrollerin ayrıntıları,

(e) Makinenin yanlış çalışmasına neden olacak pestisit tipleri,

(f) Operatörün kullanımdaki pestisit adını 2.4.9 numaralı paragrafta belirtilen özel eklenti üzerinden sürekli olarak takip etmek zorunda olduğu gösterge,

(g) Herhangi bir özel ekipmanın veya aksesuarın kullanımı, bağlantıları ve bu durumda alınması gereken güvenlik önlemleri,

(ğ) Makinelerin yetkili merciler tarafından, 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk açısından düzenli denetimleri için ulusal gereksinimlere konu olabileceğine dair bir belirteç,

(h) Makinenin doğru çalıştığından emin olmak için kontrol edilmesi gereken özellikler,

(ı) Gerekli ölçüm aletlerinin bağlanması için talimatlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/3/2009 27158

 

Etiketler: , , , , , ,

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

27 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 29132

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6785
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
yüzde sıfır faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları
B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları,

F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE C. YILMAZ N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı

M. ŞİMŞEK A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

dizel benzinli otomatik vitesli 0 km 4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları,

M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Etiketler: , , , , , , , ,

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

27 Eylül 2014 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 29132

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6787
Ekli “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 3825543 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları,
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları
B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE C. YILMAZ N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı

dizel benzinli otomatik vitesli 0 km 4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları,

M. ŞİMŞEK A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

yüzde sıfır faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları

N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kararı görmek için tıklayınız.

 

Etiketler: , ,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

27 Eylül 2014 CUMARTESİ   Resmî Gazete    Sayı : 29132

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/6813

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 8 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları,

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

 

B. BOZDAĞ A. İSLAM F. IŞIK F. IŞIK

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

F. ÇELİK M. M. EKER E. ALA F. ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı V. Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı V.

 

T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

 

N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

 

M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

dizel benzinli otomatik vitesli 0 km 4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE

KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,

yüzde sıfır faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları

e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Etiketler: ,