Toyota Auris toruing Sports’un tüm modelleri Kasım ayında 3.050 TL indirimli

indirimli  0km 2014 toyota auris spor araba fiyatları,en ucuz kredili otomobil fiyatları,toyota araba fiyatları ve fiyat listesi, en ucuz indirimli spor otomobil fiyat listesi

   o km kredili taksitli 2014 model toyota corolla-auris  otomobil kampanyaları,        kar kış lastiğini hangi araçlar takacak

Toyota auris indirimli araba kampanyaları

0 km Toyota Auris toruing Sports indirimli otomobil fiyatları

Toyota Auris toruing Sports’un tüm modelleri Kasım ayında 3.050 TL indirimli

Toyota Finans Sistemi’nin bu Ekim ayı kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, Türkiye’nin 59 noktasında hizmet veren Toyota Plazalara uğrayarak detaylı bilgileri alabilirler.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

Toyota Auris TS yakıt harcaması:

faizsiz reno otomobil kampanyaları ve fiyatları

* Auris TS modelinin CO2 salımı 113-139 gr/km, birleşik yakıt tüketimi 4,3-6,0 lt/100km değerleri arasındadır.Ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi Toyota Plazalarda.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 117)

15 Kasım 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29176
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 117)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

“(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

KREDİ KARTINA TAKSİTLİ MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEME KAMPANYALARI

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  TAKSİTLERİ HESAPLAMA CETVELİ

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Adana Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Bursa Gümrük Müdürlüğü
4 Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
8 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
9 İzmir Gümrük Müdürlüğü
10 İzmit Gümrük Müdürlüğü
11 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
12 Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
13 Malatya Gümrük Müdürlüğü
14 Samsun Gümrük Müdürlüğü
15 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
16 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Etiketler: , , , , , , ,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Kasım 2014 CUMA    Resmî Gazete      Sayı : 29175

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “zorunlu” ibaresi “mecburi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenci” ibaresi “açık öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Öğrenim belgelerini düzenlemek veya açık öğretim bürolarınca düzenlenmesini sağlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “disiplin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Başvuru koşullarından birini taşıyan aday öğrenciler dönemler itibariyle çalışma takviminde belirlenen günlerde açık öğretim bürolarına başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya posta çeki alındısı” ibaresi ile (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 – Açık öğretim bürolarında oluşturulan komisyonlarca, aday öğrencilerin belgeleri incelenerek, uygun sınıf ve ders ataması yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir.

“f) 10’luk ve 5’lik not sisteminde verilen notlar, 100’lük puan sistemine, aşağıdaki şekilde çevrilir.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  TAKSİTLERİ HESAPLAMA CETVELİ

Onluk Sistem Beşlik Sistem Yüzlük Sistem Derecesi
10-9 5 100 Pekiyi
8-7 4 83 İyi
6 3 67 Orta
5-4 2 50 Geçer
3-2-1 1 33 Başarısız

“ı) Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Açık öğretim bürosunca kesin kaydı yapılan her öğrenci için, bir “Öğrenci Dosyası” düzenlenir ve arşivlenir. Bu dosyada, öğrencinin öğrenim belgesi, yeni kayıt belgesi, iki adet fotoğraf ve varsa özel durumuna ilişkin belgeler bulundurulur. Ayrıca “Öğrenci Kişisel Dosyası” düzenlenmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öncesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “açık öğretim bürosuna başvurarak” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıda yer alan ikinci fıkra eklenmiştir.

“Açık Öğretim Ortaokulu arşivinde bulunan öğrencilerin dosyaları, ilk kayıt yenileme işlemini yaptıkları açık öğretim bürosuna gönderilir ve arşivlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – Okulda hiç sınava katılmayan öğrencilerin, istemeleri durumunda okul müdürlüğünce kayıtları silinir ve kayıt esnasında verdiği belgeler iade edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim ders” ibaresi “ortaokul öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ders” ibaresi “öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “zorunlu” ibareleri “mecburi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 34 – Sınavlarda kopya çeken veya kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenciler, sınava girmiş kabul edilir ancak sınavına girdikleri o oturumdaki ders ya da derslerden başarısız sayılırlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim belgesi, öğrenci belgesi ve tamamlama belgesi

Madde 40 – Öğrencilere, istekleri halinde öğrencilik durumlarını gösteren belge verilir.

a) Öğrenim Belgesi: Okuldan ayrılmak isteyen öğrencilere, istekleri hâlinde son öğrenim durumlarını gösteren Öğrenim Belgesi (Ek-1) öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim Bürosu tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine verilir.

b) Öğrenci Belgesi: Öğrencilere, istekleri hâlinde öğrencilik durumlarını gösteren Öğrenci Belgesi (Ek-2) verilir. Bu belge, okul müdürlüğü veya açık öğretim bürolarınca düzenlenir.

c) Tamamlama Belgesi: Açık Öğretim Ortaokulunu tamamlayan öğrencilere Tamamlama Belgesi (Ek-3) öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim Bürosu tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine verilir.

Bu belgelerin kaybedilmesi durumunda dilekçe ile talep edene aynı yöntemle tekrar belge verilir”

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , , ,

2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 590TL,12-15yaş 174TL),2015 Ticari Araç Vergileri,2015 Araba Bandrol Fiyatları

2015 yılı motorlu taşıt vergisi, 2015 motorlu araç vergileri;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı 1300 cm3 ve aşağısı 537TL,1301-1600 cm3′e kadar 859 TL’,1-6 yaş Minibüs 644 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı 859 TL’, 4-6 yaş arası motobisiklet 100-250 cm3 kadar 78TL,7-15 yaş arası kamyonet, kamyon, çekici 1500kg.kadar   385 TL, otobüs 26-35 kişiye kadar  1.947 TL , 4-5 yaş özel uçak uçak ve helikopter vergileri 3.001-5.000 kg’a kadar 21.712 TL.olacak.

motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,1.9,2.0,2.500,3000) motorlu araç vergileri 2015,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2015,motor silindir  hacmine göre ticari araba vergisi 2015, motor silindir hacmine göre 2015 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı
2015 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ; (I) SAYILI TARİFE 

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

590

412

230

174

62

 1301 – 1600 cm³ e kadar

944

708

412

290

112

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.666

1.304

768

468

182

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.626

2.024

1.188

708

280

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.938

2.860

1.786

1.068

422

 2501 – 3000 cm³ e kadar

5.490

4.776

2.984

1.606

590

 3001 – 3500 cm³ e kadar

8.362

7.524

4.532

2.262

830

 3501 – 4000 cm³ e kadar

13.146

11.352

6.686

2.984

1.188

 4001 cm³ ve yukarısı

21.516

16.134

9.556

4.296

1.666

 2-Motosikletler 
   100 -   250 cm³ e kadar

112

84

62

40

16

   251 -   650 cm³ e kadar

230

174

112

62

40

   651 -  1200 cm³ e kadar

590

352

174

112

62

  1201 cm³ ve yukarısı

1.428

944

590

468

230

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

2015 Yılı ticari araç vergileri mtv ,2015 araç bandrol fiyatları,2015 taşıt pulu, mtv motorlu arac vergisi  2015 (Münübüs,panelvan, otobüs, midibüs,kamyon, kamyonet, tır, çekici)

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  TAKSİTLERİ HESAPLAMA CETVELİ

2015 MTV MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

708

468

230

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı

944

590

352

  1901 cm³ ve yukarısı

1.428

944

590

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar

1.786

1.068

468

  26 – 35  kişiye kadar

2.142

1.786

708

  36 – 45  kişiye kadar

2.384

2.024

944

  46 kişi ve yukarısı

2.860

2.384

1.428

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar

636

422

208

   1.501 -   3.500  kg’a kadar

1.286

746

422

   3.501 -   5.000  kg’a kadar

1.930

1.606

636

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

2.142

1.820

854

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.574

2.142

1.286

   20.001 kg ve yukarısı

3.220

2.574

1.496

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2015 yılı uçak helikopter vergileri ,2015 özel uçak vergileri, 2015 özel helikopter vergileri

2015 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV (IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

11.950

9.556

7.166

5.732

   1.151 -   1.800 kg.’a kadar

17.928

14.338

10.754

8.602

   1.801 -   3.000 kg.’a kadar

23.906

19.124

14.338

11.472

   3.001 -   5.000 kg.’a kadar

29.886

23.906

17.928

14.338

   5.001 - 10.000 kg.’a kadar

35.864

28.690

21.516

17.210

   10.001 - 20.000 kg.’a kadar

41.844

33.474

25.102

20.076

   20.001 kg. ve yukarısı

47.820

38.254

28.690

22.952

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015

2015 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2015 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,jip, 4*4 4*2 ,suv4x4 4×2)

(MTV taşit ) 2015  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

(MTV taşıt) 2015 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 30 Ocak 2015
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,cip,4 4)

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MTv motorlu taşit vergileri 2015, Motorlu araç vergisi borcu ödeme

(MTV) 2015 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2015

(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,2el araba vergileri,4 2)

2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2015 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri)

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2015 yılında tüm vergi ve cezalara zam geliyor

Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 10,11 artacak.
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,11 artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2015 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.

Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2015′ten itibaren yüzde 10,11 artacak.

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, bu durumda 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3′e kadar olan otomobillerin halen 537 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 591 liraya çıkacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 859 liradan 946 liraya yükselecek. 4001 cm3′ün üzerindekilerin ise 21 bin 517 liraya çıkacak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç sürme yasağı

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 45,37 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 15,86 lira olarak uygulanacak.

- 1 yıllık pasaport harcı 154,70 lira olacak

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 140,50 liradan 154,70 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 381,75 lira olacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 209 liraya çıkacak.

- Trafik kurallarını ihlal edenlerin cebi yanacak

Yılbaşından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 172 lira olan cezası, yeni yılda 189 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 800 lira, ikinci yakalamada ise 1.003 lira ödemek zorunda kalacak.

Hız sınırını yüzde 30′a kadar aşan sürücüler 189 lira, yüzde 30′un üzerinde aşanlar ise 392 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 88 liralık ceza ile karşı karşıya kalacak.

Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2015 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın ceza puanı ve para cezası ne kadar 

VERGİ CEZALARI 2014 2015
En az ceza haddi: -Damga vergisi 9,70 10,68
En az ceza haddi: Diğer vergilerde 19 21
Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması 190 209
Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 70 77
Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için 36 40
Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi…vs bulundurulmaması 190 209
Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccartalara kesilecek özel usulsüzlük cezası 1.200 1.321
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 537 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 859 946
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.514 1.667
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.385 2.626
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 3.578 3.940
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası 4.987 5.491
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 7.595 8.363
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 11.940 13.147
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 19.541 21.517
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 102 112
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 210 231
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 537 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.298 1.429
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) 644 709
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.623 1.787
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.598 2.861
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg’a kadar 579 638
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası 1.947 2.144
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.338 2.574
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü 2.925 3.221
kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar 96,10 105,82
Pasaport harçları -1 yıl için olanlar 140,50 154,70
Pasaport harçları -2 yıl için olanlar 229,30 252,48
Pasaport harçları -3 yıl için olanlar 325,50 358,41
Pasaport harçları -3 yıldan fazla süreliler 458,70 505,07
Yargı harçları -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 11,70 12,88
Yargı harçları -Asliye ve idare mahkemesine başvuru 25,20 27,75
Yabancılara çalışma izin belgesi -1 yıl süreli çalışma 164,40 181,02
Yabancılara çalışma izin belgesi -3 yıla kadar çalışma 495,00 545,04
Sürücü belgesi harçları -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi 115,10 126,74
Sürücü belgesi harçları -B sınıfı sürücü belgesi 346,70 381,75
Sürücü belgesi harçları -Uluslararası sürücü belgesi 231,10 254,46
Diğer sürücü belgeleri 578,20 636,66
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olanlardan 140,80 155,03
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olmayanlardan 153,90 169,46
Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 642,80 707,79
Silah bulundurma 1.028,40 1.132,37
Damga Vergisi – Makbuz senedi 14,40 15,86
Damga Vergisi -Rehin senedi 8,50 9,36
Damga Vergisi -Yıllık gelir vergisi beyannameleri 41,20 45,37
Damga Vergisi -Kurumlar vergisi beyannameleri 55 60,56
Damga Vergisi -KDV beyannameleri 27,20 29,95
Trafik Cezaları -Kırmızı ışıkta geçme 172 189
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada 727 800
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada 911 1.003
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını yüzde 30′a kadar aşan sürücüler 172 189
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını -Yüzde 30′dan fazla aşanlar 356 392
Trafik Cezaları -Emniyet kemeri takmama 80 88
Kaynak:AA-haber7 03/11/2014

Etiketler: , , , , , , , ,

EHLİYETLER (sürücü belgeleri) 5-10 YIL GEÇERLİ OLACAK

Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak.

Bakanlık, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin henüz yayımlanmadığı belirtilerek, “Kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi 17’ye çıkarılacak. Bu sürücü belgeleri için kullanılacak araç sayısında da çeşitlilik olacaktır” dedi.

Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın ceza puanı ve para cezası ne kadar 

Yazıda işaret edilen Karayolları Trafik Yönetmeliği taslağına göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sınıfı sürücü belgeleri rafa kalkacak. Türk sürücülerin AB ülkelerinde sıkıntı yaşamasına neden olan 9 ayrı ehliyet sınıfı 17 ayrı sınıfa çıkarılacak.
Yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sınıfından oluşacak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç sürme yasağı

Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak. Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere K sınıfı ehliyet verilecek.kaynak:haber7 29/10/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

18 Ekim 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

trafikte alkollü araç kullanmaktan ehliyete el konulma cezası,

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 ncimaddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

(3) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca istenen sigortalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

yüzde 0 faizli banka kredili taksitli en ucuz sıfır km otomobil fiyatları

Teminat tutarları

MADDE 3 – (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için uygulanır.

yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları

 

Asgari Teminatlar (¹)(²)
 
  1. Maddi Teminat
  2. Ölüm, Sakatlık ve Tedavi
Giderleri Teminatı
  Bagaj Başına Araç Başına Kaza Başına (³) Kişi Başına Kaza Başına
a) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları 2.250 SDR 12.700 SDR Yolcu/Araç Kapasitesi

X

2.250/12.700 SDR

250.000 SDR Yolcu Kapasitesi

X

250.000 SDR

b) Yolcu sayısı 12 veya 12’den  az olan deniz araçları     Yolcu Kapasitesi

X

2.500 TL

250.000 TL Yolcu Kapasitesi

X

250.000 TL

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife Ve Talimat

(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

 

Maddi teminat limiti ve muafiyet

MADDE 4 – (1) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçlarında, maddi teminatın azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınır.

(2) Maddi teminatlar için teminatın yüzde onunu geçmemek üzere sigortacı ile sigorta ettiren arasında serbestçe belirlenen bir muafiyet konulabilir.

Primlerin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su araçları sorumluluk branşındaruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Geçerli sigorta sözleşmeleri

MADDE 6 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçeler geçerli kabul edilir. Yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenen poliçelerin geçerli kabul edilebilmesi için; Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde bulunan kulüpler veya sigortacılar tarafından düzenlenmesi ve bu Tebliğdeki limitlere uygun olması gerekir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Etiketler: , , , , , , , ,