Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Temmuz 2015 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 29406

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, okul müdürlüğünün teklifiyle uzatılabilir. Bunlardan biri, okul müdürlüğünün görüşü alınarak valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Etiketler: , , , ,

(MTV )2015 Motorlu Taşitlar Vergisi’ni Halkbankası Paraf Kredi Kartı ile 3 veya 5 taksitte ödeyin, Onur Air’ den %30 indirim kazanın!

Halkbankası paraf kredi kartı ile 2015 motorlu taşit vergılerı MTV2.taksit ödemesi, 2015 mtv 2.taksit ödemesi, paraf kredi kartına taksitli 2015taşit pulu 2.taksit ödemesi, araba bandrol fiyatları 2.taksit ödemesi, 2015 bandrol pulu 2.taksit ödemesi,internet Bankacılığından mtv vergisi ikinci taksit ödemesi 2015, 2015 mtv ödeme kampanyası,2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödemelerinde Halkbankası Paraf Kredi Kartına araba bandrol taşıt pulu vergileri ödeme,2015 2/MTV ödemesi hangi banka kaç taksit

2015 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) Yapı Kredi Bankası worldcard ile 3 taksitle Ödeme kampanyası

Akbank Axess ile 2015 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödeyenler, hem 300 TL ve üzeri işlemlerde 3 taksit fırsatından yararlanıyor hem de Digicom www.erhascrm.com internet sitesinde yer alan Conti, Pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim fırsatından yararlanıyor

2015 mtv 2.taksit paraf kredi kartına taksitli ödeme

2015 MTV Motorlu Taşitlar Vergisi’ni Halkbankası Paraf Kredi Kartına 2.taksit ödeme kampanyası

MTV & Onur Air Kampanyası
Motorlu Taşitlar Vergisi’ ni gib.gov.tr’ den Paraf ile 3 veya 5 taksitte ödeyin, Onur Air’ den %30 indirim kazanın!
TEB Bonus Card-Worldcard kredi kartına 2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi ödemelerinde 6 taksit Ödeme kampanyası
1 Temmuz- 09 Ağustos 2015 tarihleri arasında gib.gov.tr’ den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 500 TL’ ye kadar 3 taksit, 500 TL ve üzeri 5 taksit olarak gerçekleşecektir, kampanya döneminde peşin ödeme opsiyonu geçerli olmayacaktır.

Garanti  Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödemesi,
MTV ödemesini Paraf, Parafly, Business kartlar ile gerçekleştiren müşterilerimiz, 01 Ekim-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Onur Air’ den yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında %30 indirim hakkı kazanacaktır.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU
İndirim şifresi ödemenin ertesi günü hak kazanan müşterilere SMS olarak iletilecek ve www.onurair.com adresinden, Paraf ile satın alınacak tek isime ait bilet alımlarında geçerli olacaktır.
Biletlemelerin uçuşa en fazla 5 gün kalaya kadar yapılması gerekmektedir ve biletlerde, biletlenen ücret sınıflarının kuralları geçerli olacaktır.

Mtv Motorlu Taşıtlar vergisi 2015, araba bandrol pulu fiyatları listesi
%30 indirim, alan vergileri, harçlar ve hizmet bedelleri hariç net ücrete uygulanacaktır, promosyon ücret grupları için geçerli olmayacaktır.
İndirim kampanyası www.onurair.com adresinden yapılacak ilk 3.000 bilet alımı ile sınırlıdır.

İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi ödeme Kampanyası
İptal ve iade işlemleri ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler indirim kampanyasına dahil değildir.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.
2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2015/22)

2 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29404

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/10)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM 2015/22)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’in 1/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/B maddesi eklenmiştir.
“MADDE 1/B – (1) TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ile Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kapsamında, akreditasyon süresi bitimi tarihi olan 13/6/2015 ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında adı geçen Yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Etiketler: ,

Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29404

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİ TAHRİK ETMEK ÜZERE TASARLANAN MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ EMİSYONLARI VE PARÇACIK KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE
İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (2000/25/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2000/25/AT) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Faz IIIB;

1) L kategorisi motorlar ve traktörler için 1/1/2018; M ve N kategorilerindeki motorlar ve traktörler için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

2) P kategorisindeki yeni ve mevcut motorlar ve traktörler için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı, anılan tarihten sonra zorunlu olarak,

tip onayı verilir.”

“d) Faz IV,

1) Q kategorisi motorlar ve yeni tip onayı alacak traktörler için 1/1/2018; tip onayı mevcut traktörlerde 1/1/2019,

2) R kategorisindeki motorlar ve yeni tip onayı alacak traktörlerde 1/10/2018; tip onayı mevcut traktörlerde 1/10/2019,

tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Motorlardan yayılan kirleticilerin bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamamaları halinde (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen motor kategorileri için karşılarında belirtilen tarihlerden sonra, (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerde yer alan motor kategorileri için karşılarında belirtilen tarihlerden itibaren; bu Yönetmelik şartlarını sağlasalar dahi (7) ve (8) numaralı alt bentlerde belirtilen motor kategorileri için ise karşılarında belirtilen tarihlerden sonra piyasaya arzına izin verilmez.

1) A, B ve C kategorisi motorlar için 31/12/2007,

2) D, E, F ve G kategorisi motorlar için 1/1/2011,

3) H, I, J, K kategorisi motorlar için 1/1/2011,

4) P kategorisi motorlar için 1/10/2018,

5) Q kategorisi motorlar için 1/1/2019,

6) R kategorisi motorlar için 1/10/2019,

7) L kategorisi motorlar için 1/1/2019,

8) M ve N kategorisi motorlar için 1/10/2019.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/7/2007 26588
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)
2- 4/2/2011 27836
3- 19/11/2011 28117
4- 21/5/2013 28653
5- 14/8/2014 29088
Etiketler:

Akbank Axess ile 2015 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödeyenler, hem 300 TL ve üzeri işlemlerde 3 taksit fırsatından yararlanıyor hem de Digicom www.erhascrm.com internet sitesinde yer alan Conti, Pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim fırsatından yararlanıyor

Akbank axess kredi kartına taksitli 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2.taksit ödemesi, axess kart ile temmuz 2015 mtv 2.taksit ödemesi,2015 Temmuz araç bandrol vergileri axess kredi kart ile taksitli ödeme kampanyası, taksitli mtv/2 ödemesi,akses kart ile mtv ödeme kampanyası,Akbank axess kredi kartı ile taksitli 2015 temmuz araç bandrol pulu ödeme,2015 2/Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi demelerinde hangi banka kaç taksit yapıyor

TEB Bonus Card-Worldcard kredi kartına 2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi ödemelerinde 6 taksit Ödeme kampanyası

kredi kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

Akbank axess 2015 mtv taksitli ödeme kampanya

2015 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni Akbank Axess kredi kartına taksitli ödeme kampanyası

Axess ile MTV ödemeniz hem taksitli hem sürprizli!

1-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni Axess ile ödeyenler, hem 300 TL ve üzeri işlemlerde 3 taksit fırsatından yararlanıyor hem de Digicom www.erhascrm.com internet sitesinde yer alan Conti, Pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim fırsatından yararlanıyor.

İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi ödeme Kampanyası

Kampanya detayları:

Akbank Direkt İnternet, Akbank Direkt Mobil, Akbank ATM’leri, Akbank Telefon Şubesi, Akbank Şubeleri veya www.gib.gov.tr üzerinden yapılan 300 TL ve üzeri kredi kartı ödemeleri tek çekim olarak gerçekleşecek olup, ödemeler kredi kartına 3 taksit olarak yansıyacaktır.

2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ
Taksitli işlemlere vade farkı yansıtılmayacaktır.
Kampanyadan Axess, Wings, Free, Axess KOBİ, Axess Business, Wings Business, Bank’O Card Axess sahipleri faydalanabilir.
Free için bu kampanyaya katılım ücretsizdir.

2015 ticari araç bandrol pulu vergileri, araba, otomobil,motorlu taşıt vergileri mtv listesi

2015 Motorlu taşıt vergileri (MTV) Garanti Bankası Bonus kredi kartına 3 taksitli ödeme kampanyası
Digicom www.erhascrm.com internet sitesinde yer alan Conti, pioneer, Roadstar ve Sharp ürünlerinde %40’a varan indirim kampanyasından faydalanabilmek için “Kampanya Kodu” ödeme anında girilmelidir. Kampanya Kodu; Akbank kanallarından ödeme yapan kişiler için ödeme işlemi sonunda oluşan Vergi Dekontu üzerinde yer alan “Seri-Sıra No” (Örnek: JL-0001380), www.gib.gov.tr üzerinden ödeme yapan kişiler için ise ödeme işlemi sonunda oluşan “İnternet Vergi Dairesi Ödeme Alındısı” belgesinde barkod altında “-” işaretinden sonra yer alan 11 haneli kod (Örnek: bCHR3AZZEF8)’dur.

2015 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) Yapı Kredi Bankası worldcard ile 3 taksitle Ödeme kampanyası
Ödemenin gerçekleştirildiği günü takip eden iş günü itibariyle kampanyadan faydalanmaya başlanabilecek olup, 20 Ağustos 2015 tarihi itibariyle kampanya kodları kullanılamayacaktır.
Akbank kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
kredi kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TEB Bonus Card-Worldcard kredi kartına 2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi ödemelerinde 6 taksit Ödeme kampanyası

2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi 2.taksit ödemelerinde TEB Worldcard-Bonus Card kredi kartına 6 taksit kampanyası, ikinci taksit araba bandrol vergisi 2015,2015 bandrol pulu fiyatları TEB Worldcard  karta 6 taksitli,2.el araba mtv vergileri,wordkart ile mtv ödeme,vordkart ile taşıt pulu ödeme, 2015 taşit pulu 2.taksidi TEB Worldcard  kartına taksitli, Türkiye Ekonomi Bankası kredi kartına taksitli mtv ödeme kampanyası,temmuz mtv 2.taksit ödemesi 2015, temmuz 2015 mtv ödemesi TEB Worldcard ile ödeme,

İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi ödeme Kampanyası

Teb bonus worldkart mtv ikinci taksit kampanyası

2015 mtv Motorlu taşitlar vergisi 2.taksit ödemelerinde TEB Bonus Card-Worldcard kredi kartına 6 taksit kampanyası

MTV Ödemelerinize 6 Taksit

2015 ticari araç bandrol pulu vergileri, araba, otomobil,motorlu taşıt vergileri mtv listesi

31 Temmuz’a kadar TEB Bonus Card’ınız, TEB Worldcard’ınız veya CEPTETEB Kredi Kartınız ile CEPTETEB İnternet Şubesi veya gib.gov.tr’den yapacağınız MTV ödemelerinize 3 taksit fırsatı!

2015 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) Yapı Kredi Bankası worldcard ile 3 taksitle Ödeme kampanyası
Kampanya Detayları:
Kampanya 01.07.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya kapsamında 6 taksit yapılacaktır.

2015 Motorlu taşıt vergileri (MTV) Garanti Bankası Bonus kredi kartına 3 taksitli ödeme kampanyası
Taksit yapılabilmesi için ödeme yapmadan önce bankada kayıtlı cep telefonundan MTV yazıp 4616’ya SMS gönderilmelidir.

2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ
Sadece SMS gönderildikten sonra yapılan işlemlere taksit uygulanacaktır.
Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.
kredi kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli 2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi ödeme Kampanyası

Maximum kredi Kartına 2015 motorlu taşıtlar vergisi mtv 2.taksit ödeme kampanyası,2015 mtv 2.taksit ödeme kampanyası,2015 2.taksit temmuz bandrolü mtv ödeme kampanyaları,2/mtv taksit ödemesi 2015,taşıt pulu ikinci taksit 2015,2015 ticari araç vergileri 2.taksit,İş Bankası Maximum Kredi kartı ile taksitli 2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi 2.taksit ödeme kampanyası;

Yapı Kredi Bankası world card  kredi kartı ile 2015 mtv ikinci taksit ödeme kampanyası,

MTV isbankası Maximum kart kampanyası

2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi 2.taksitini İş Bankası Maximum Kredi kartına 3 taksitli ödeme Kampanyası

MTV Kampanyası

Başlangıç Tarihi 01.07.2015 Bitiş Tarihi 31.07.2015
​İş Bankası Maximum Kart’ınızla www.isbank.com.tr/İnternet Şubemiz veya İşCep uygulamamız üzerinden ya da www.gib.gov.tr’ den 1 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapacağınız Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizde 3 taksit fırsatı!

Garanti  Bankası Bonus kredi kartına taksitli 2015 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödemesi,
Kampanya Detayları:

1- Kampanyamızdan Maximum özellikli İş Bankası kredi kartları ile yararlanılabilecektir.
2- Kampanyamız 1 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

2015 mtv araba bandrol pulu vergisi 2 taksit en son ödeme tarihi
3- gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV ödemeleri alt limitsiz olarak 3 taksite bölünecek, İnternet Şubemiz ve İşCep uygulamamız üzerinde ise tek ödeme, 2 ve 3 taksit seçenekleri açık olacaktır.
4- Ödemesini İş Bankası Kredi Kartı ile taksitli ödeyen müşterilerimize herhangi bir vade farkı yansıtılmayacaktır.

Mtv Motorlu Taşıtlar vergisi 2015, araba bandrol pulu fiyatları listesi
5- 31 Temmuz 2015 tarihine kadar belirtilen kanallar üzerinden toplamda 450 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisini ödeyen müşterilerimize, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra, Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi üzerinden, yine PO istasyonlarında kullanılabilecek 10 TL değerinde MaxiPuan hediye edilecektir.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

6- MaxiPuan Kampanyası 14 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek olup, MaxiPuanlar 5 işgünü içinde akaryakıt alışverişinin yapıldığı karta yüklenecektir. Puanların son kullanma tarihi 30 Ağustos 2015’tir.
7- Kampanyamız kredi kartı bazında değil, müşteri bazındadır. Bir müşterimiz MaxiPuan kampanyamızdan en fazla 1 kere yararlanabilecek ve kampanyamız kapsamında en fazla 10 TL ilave MaxiPuan kazanabilecektir.

kredi kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

8- Kampanyaya başvurmak adına SMS gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
9- İlave MaxiPuan kampanyasından, Şirket Kredi Kartı, Vadematik Kart, Maximum Aidatsız Kart ve İş’te Üniversiteli Aidatsız kredi kartı kampanyadan yararlanamayacaktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,