2018 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 743TL,12-15yaş 220TL),2018 Ticari Araç Vergileri,2018 Araba Bandrol Pulu Fiyatları

Araç değerlerine göre 2018 yılı Mtv Motorlu taşıtlar vergisi listesi

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarıyaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
 1601 – 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
 1801 – 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
 2001 – 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
 2501 – 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
 3001 – 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
 3501 – 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
 4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 139 105 77 49 19
   251 –   650 cm³ e kadar 288 218 139 77 49
   651 –  1200 cm³ e kadar 739 440 218 139 77
  1201 cm³ ve yukarısı 1.791 1.184 739 587 288

motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.2,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,) motorlu araç vergileri 2018,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2018,motor silindir  hacmine göre ticari araba vergisi 2018, motor silindir hacmine göre 2018 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı

Kayıp Plaka yenileme / çıkarma ücreti 2018

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

2018 Yılı ticari araç vergileri mtv ,2018 araç bandrol fiyatları,2018taşıt pulu, mtv motorlu arac vergisi  2018 (Münübüs,panelvan, otobüs, midibüs,kamyon, kamyonet, tır, çekici)

2018 MTV MOTORLU TAŞIT VERGİSİ 

2018 yılı mtv motorlu taşıtlar vergisi 

Tüvtürk Araç Fenni Muayene Gecikme Cezası 2018

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve
yukarıyaş
 1) Minibüs 888 587 228
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.184 739 440
  1901 cm³ ve yukarısı 1.791 1.184 739
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 2.241 1.339 587
  26 – 35  kişiye kadar 2.687 2.241 888
  36 – 45  kişiye kadar 2.991 2.537 1.184
  46 kişi ve yukarısı 3.587 2.991 1.791
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar 797 529 260
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.611 935 529
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.421 2.014 797
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.687 2.283 1.071
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 3.229 2.687 1.611
   20.001 kg ve yukarısı 4.039 3.229 1.877

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2018 yılı

2018MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV 

(IV) SAYILI TARİFE Motorlu Taşıtlar Vergisi  Tarifesi                                                                     

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

2018 yılı uçak helikopter vergileri ,2018 özel uçak vergileri, 2018 özel helikopter vergileri,ozel 2.el ucak vergısı,özel jet vergileri,sıfır ve 2el hava araçları vergileri

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve
yukarıyaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 14.994 11.990 8.991 7.191
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 22.496 17.992 13.494 10.794
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 29.999 23.998 17.992 14.395
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 37.502 29.999 22.496 17.992
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 45.005 36.001 26.998 21.595
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 52.507 42.003 31.498 25.192
   20.001 kg. ve yukarısı 60.007 48.001 36.001 28.800

 

 

 

7061 sayılı BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN’la düzenlenen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2,5,9 ve 10 maddelerindeki değişiklikler;

MADDE 22- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.”

MADDE 23- 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarıyaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
4001 cm³ ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741

“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.”

“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 24- 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(I)” ibareleri “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “önceki yılda uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi, üçüncü fıkrasının (a) bendinin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrıveya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”

MADDE 26- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I/A) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
1801 – 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
2001 – 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
2501 – 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
3001 – 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
3501 – 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284

 

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.”

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

2018 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2018 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, taksi,arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,pat pat, iş makineleri dozer-grayder-paletli lastikli tekerlekli ekskavatör-kazıcı yükleyici-beko loder-baga-bobcat-silindir-finişer-kamyonlu mobil vinç-forklift-beton pompası-mikser kamyon-sallama vinç-2el iş makinaları-kaya kamyonu-sepetli platformlar,jip, 4*4 4*2 ,suv mpv 4×4 4×2)

(MTV taşit ) 2018  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

(MTV taşıt) 2018 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 30 Ocak 2018
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,suv 2×4,malul ve engelli araçları vergileri,cip,4 4)

 

MTv motorlu taşit vergileri 2018,Motorlu araç vergisi borcu ödeme

taksitli mtv ödemeleri en son tarih 2018

(MTV) 2018 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2018

(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,kamyon,tır,çekici, okul otobusü,servis minibüsü,midibüs,2el araba vergileri,4 2)

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2018 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri),2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 646TL,12-15yaş 190TL),2017 Ticari Araç Vergileri,2017 Araba Bandrol Pulu Fiyatları

2017 yılı motorlu taşıt vergisi, 2017 motorlu araç vergileri;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı 1300 cm3 ve aşağısı 6461TL,1301-1600 cm3′e kadar 1.034 TL’,1-6 yaş Minibüs 776 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı 1.034 TL’, 4-6 yaş arası motobisiklet 100-250 cm3 kadar 92TL,7-15 yaş arası kamyonet, kamyon, çekici 1500kg.kadar  462 TL, 1-6 yaş arası otobüs 26-35 kişiye kadar  2.348 TL , 4-5 yaş özel uçak uçak ve helikopter vergileri 3.001-5.000 kg’a kadar 26.206 TL.olacak.

motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.2,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,) motorlu araç vergileri 2017,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2017,motor silindir  hacmine göre ticari araba vergisi 2017, motor silindir hacmine göre 2017 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı
2017 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ; (I) SAYILI TARİFE 

 

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 646 450 252 190 68
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.034 776 450 318 122
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.826 1.428 840 512 198
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878 2.216 1.302 776 306
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.316 3.134 1.958 1.170 462
 2501 – 3000 cm³ e kadar 6.018 5.236 3.270 1.760 646
 3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166 8.246 4.968 2.480 910
 3501 – 4000 cm³ e kadar 14.410 12.444 7.328 3.270 1.302
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586 17.686 10.474 4.708 1.826
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 122 92 68 42 17
   251 –   650 cm³ e kadar 252 190 122 68 42
   651 –  1200 cm³ e kadar 646 384 190 122 68
  1201 cm³ ve yukarısı 1.564 1.034 646 512 252

II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 • (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

2017 Yılı ticari araç vergileri mtv ,2017 araç bandrol fiyatları,2017 taşıt pulu, mtv motorlu arac vergisi  2017 (Münübüs,panelvan, otobüs, midibüs,kamyon, kamyonet, tır, çekici)

2017 MTV MOTORLU TAŞIT VERGİSİ (II) SAYILI TARİFE


 1. Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
  1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
   1) Minibüs 776 512 252
   2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
    1900 cm³ ve aşağısı 1.034 646 384
    1901 cm³ ve yukarısı 1.564 1.034 646
   3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
    25 kişiye kadar 1.958 1.170 512
    26 – 35  kişiye kadar 2.348 1.958 776
    36 – 45  kişiye kadar 2.612 2.216 1.034
    46 kişi ve yukarısı 3.134 2.612 1.564
   4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
     1.500 kg.’a kadar 696 462 228
     1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408 816 462
     3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.114 1.760 696
     5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348 1.994 936
     10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.820 2.348 1.408
     20.001 kg ve yukarısı 3.528 2.820 1.640

  2017 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV (IV) SAYILI
  TARİFE
  (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi  Tarifesi                                                                     

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  2017 yılı uçak helikopter vergileri ,2017 özel uçak vergileri, 2017 özel helikopter vergileri,ozel 2.el ucak vergısı,özel jet vergileri,sıfır ve 2el hava araçları vergileri

  2017 yılı kasksız gözlüksüz motorbisiklet kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 13.098 10.474 7.854 6.282
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 19.652 15.718 11.788 9.430
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 26.206 20.964 15.718 12.576
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 32.762 26.206 19.652 15.718
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 39.316 31.450 23.586 18.866
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 45.870 36.694 27.516 22.008
   20.001 kg. ve yukarısı 52.422 41.934 31.450 25.160

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2017

2017 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2017 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, taksi,arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,pat pat, iş makineleri dozer-grayder-paletli lastikli tekerlekli ekskavatör-kazıcı yükleyici-beko loder-baga-bobcat-silindir-finişer-kamyonlu mobil vinç-forklift-beton pompası-mikser kamyon-sallama vinç-2el iş makinaları-kaya kamyonu-sepetli platformlar,jip, 4*4 4*2 ,suv mpv 4×4 4×2)

(MTV taşit ) 2017  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

mtv-1-taksit-mtv-2017-ey(MTV taşıt) 2017 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 30 Ocak 2017
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,suv 2×4,malul ve engelli araçları vergileri,cip,4 4)

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MTv motorlu taşit vergileri 2017,Motorlu araç vergisi borcu ödeme

taksitli mtv ödemeleri en son tarih 2017

2017 kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti

mtv-2-taksit-mtv-2017-ey(MTV) 2017 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2017

(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,kamyon,tır,çekici, okul otobusü,servis minibüsü,midibüs,2el araba vergileri,4 2)

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2017 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri), 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

sahte plakayı takan veya kullananlara 5.000 Türk Lirası idari para cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 624TL,12-15yaş 185TL),2016 Ticari Araç Vergileri,2016 Araba Bandrol Pulu Fiyatları

2016 yılı motorlu taşıt vergisi, 2016 motorlu araç vergileri;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı 1300 cm3 ve aşağısı 591TL,1301-1600 cm3′e kadar 945 TL’,1-6 yaş Minibüs 709 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı 945 TL’, 4-6 yaş arası motobisiklet 100-250 cm3 kadar 85TL,7-15 yaş arası kamyonet, kamyon, çekici 1500kg.kadar  423 TL, 1-6 yaş arası otobüs 26-35 kişiye kadar  2.143 TL , 4-5 yaş özel uçak uçak ve helikopter vergileri 3.001-5.000 kg’a kadar 23.907 TL.olacak.

motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.2,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,) motorlu araç vergileri 2016,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2016,motor silindir  hacmine göre ticari araba vergisi 2016, motor silindir hacmine göre 2016 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı
2016 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ; (I) SAYILI TARİFE 

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 veyukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 623 434 243 184 66
 1301 – 1600 cm³ e kadar 997 748 434 307 118
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.760 1.376 810 495 192
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.772 2.136 1.255 748 295
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.158 3.019 1.886 1.127 446
 2501 – 3000 cm³ e kadar 5.797 5.043 3.151 1.696 623
 3001 – 3500 cm³ e kadar 8.828 7.943 4.785 2.389 877
 3501 – 4000 cm³ e kadar 13.880 11.985 7.059 3.151 1.255
 4001 cm³ ve yukarısı 22.716 17.035 10.089 4.535 1.760
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 118 89 66 42 17
   251 –   650 cm³ e kadar 243 184 118 66 42
   651 –  1200 cm³ e kadar 623 371 184 118 66
  1201 cm³ ve yukarısı 1.508 997 623 495 243

II SAYILI TARİFE

2016 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 748 495 243
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 997 623 371
  1901 cm³ ve yukarısı 1.508 997 623
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.886 1.127 495
  26 – 35  kişiye kadar 2.262 1.886 748
  36 – 45  kişiye kadar 2.517 2.136 997
  46 kişi ve yukarısı 3.019 2.517 1.508
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar 672 446 220
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.357 787 446
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.037 1.696 672
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.262 1.922 902
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.717 2.262 1.357
   20.001 kg ve yukarısı 3.399 2.717 1.580

D.(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi                                                                        

2016 yılı ehliyetsiz araç kullanmanın cezası,

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2016 yılı uçak helikopter vergileri ,2016 özel uçak vergileri, 2016 özel helikopter vergileri,ozel 2.el ucak vergısı,özel jet vergileri,sıfır ve 2el hava araçları vergileri

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası

2016 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV (IV) SAYILI TARİFE

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 12.618 10.090 7.568 6.052
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 18.932 15.140 11.356 9.084
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 25.244 20.196 15.140 12.114
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 31.560 25.244 18.932 15.140
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 37.872 30.296 22.720 18.174
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 44.186 35.348 26.506 21.200
   20.001 kg. ve yukarısı 50.498 40.396 30.296 24.236

2016 Alkollü araç kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı,

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2016

2016 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2016 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, taksi,arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,pat pat, iş makineleri dozer-grayder-paletli lastikli tekerlekli ekskavatör-kazıcı yükleyici-beko loder-baga-bobcat-silindir-finişer-kamyonlu mobil vinç-forklift-beton pompası-mikser kamyon-sallama vinç-2el iş makinaları-kaya kamyonu-sepetli platformlar,jip, 4*4 4*2 ,suv mpv 4×4 4×2)

2016 otomobillerde kar-kış  lastiği takmamanın cezası,

(MTV taşit ) 2016  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

(MTV taşıt) 2016 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 30 Ocak 2016
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,suv 2×4,malul ve engelli araçları vergileri,cip,4 4)

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MTv motorlu taşit vergileri 2016,Motorlu araç vergisi borcu ödeme

(MTV) 2016 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2016

(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,kamyon,tır,çekici, okul otobusü,servis minibüsü,midibüs,2el araba vergileri,4 2)

2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2016 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri), 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MTV motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit en son ödeme tarihi 2015

2015 Yılı (MTV taşıt bandrol pulu vergisi) Motorlu taşit vergileri ikinci taksit ödemesi  01 Temmuz-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ödenecektir.

Motorlu taşit vergileri mtv 2015, ticari araç-araba-otomobil bandrol pulu fiyatları listesi

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2015 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi(1-3yaş1300 591TL,12-15yaş 175TL),2015 Ticari Araç Vergileri,2015 Araba Bandrol Fiyatları

2015 yılı motorlu taşıt vergisi, 2015 motorlu araç vergileri;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı 1300 cm3 ve aşağısı 591TL,1301-1600 cm3′e kadar 945 TL’,1-6 yaş Minibüs 709 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı 945 TL’, 4-6 yaş arası motobisiklet 100-250 cm3 kadar 85TL,7-15 yaş arası kamyonet, kamyon, çekici 1500kg.kadar  423 TL, 1-6 yaş arası otobüs 26-35 kişiye kadar  2.143 TL , 4-5 yaş özel uçak uçak ve helikopter vergileri 3.001-5.000 kg’a kadar 23.907 TL.olacak.

motor hacmine göre(1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.2,2.500,3000) motorlu araç vergileri 2015,motor silindir hacmine göre motorlu taşıtlar vergisi 2015,motor silindir  hacmine göre ticari araba vergisi 2015, motor silindir hacmine göre 2015 ticari araç vergileri, taşıt vergılerı
2015 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ; (I) SAYILI TARİFE 

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

591

412

231

174

63

 1301 – 1600 cm³ e kadar

945

709

412

291

112

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.667

1.304

768

469

182

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.626

2.024

1.189

709

280

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.939

2.860

1.787

1.068

423

 2501 – 3000 cm³ e kadar

5.491

4.777

2.985

1.607

591

 3001 – 3500 cm³ e kadar

8.362

7.524

4.533

2.263

831

 3501 – 4000 cm³ e kadar

13.147

11.352

6.686

2.985

1.189

 4001 cm³ ve yukarısı

21.516

16.135

9.556

4.296

1.667

 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar

112

85

63

40

17

   251 –   650 cm³ e kadar

231

175

112

63

40

   651 –  1200 cm³ e kadar

591

352

175

112

63

  1201 cm³ ve yukarısı

1.429

945

591

469

231

II SAYILI TARİFE  2015 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMASI

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

709

469

231

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı

945

591

352

  1901 cm³ ve yukarısı

1.429

945

591

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar

1.787

1.068

469

  26 – 35  kişiye kadar

2.143

1.787

709

  36 – 45  kişiye kadar

2.384

2.024

945

  46 kişi ve yukarısı

2.860

2.384

1.429

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar

637

423

209

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.286

746

423

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.930

1.607

637

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

2.143

1.821

855

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.574

2.143

1.286

   20.001 kg ve yukarısı

3.220

2.574

1.497

 

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2015 yılı uçak helikopter vergileri ,2015 özel uçak vergileri, 2015 özel helikopter vergileri

2015 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV (IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

11.950

9.556

7.167

5.732

   1.151 –   1.800 kg.’a kadar

17.929

14.339

10.755

8.603

   1.801 –   3.000 kg.’a kadar

23.907

19.125

14.339

11.473

   3.001 –   5.000 kg.’a kadar

29.887

23.907

17.929

14.339

   5.001 – 10.000 kg.’a kadar

35.865

28.691

21.516

17.211

   10.001 – 20.000 kg.’a kadar

41.844

33.474

25.102

20.077

   20.001 kg. ve yukarısı

47.821

38.254

28.691

22.952

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015

2015 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2015 , araç vergi borcu ödeme (otomobil, arazi taşıtı,kaptıkaçtı,kamyonet, motorsiklet,jip, 4*4 4*2 ,suv4x4 4×2)

(MTV taşit ) 2015  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

(MTV taşıt) 2015 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 30 Ocak 2015
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,araç bandrol pulu fiyatlari,ikinciel otomobil vergılerı,cip,4 4)

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MTv motorlu taşit vergileri 2015, Motorlu araç vergisi borcu ödeme

(MTV) 2015 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2015

(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,hususi oto,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,2el araba vergileri,4 2)

2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri , (araba bandrol vergileri, 2015 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri)

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MTV Motorlu Taşıt vergileri, ticari araç vergisi, araba bandrol pulu fiyatları 2014 yılı

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 43
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi , 
2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.2014 Trafik Para Cezasi
2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
——————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(I) SAYILI TARİFE

 motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

 4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

   251 –   650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 mtv vergılerı hesaplaması 2014

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
  25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

  46 kişi ve yukarısı

2.598,00

2.166,00

1.298,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
   1.500 kg’a kadar

579,00

385,00

190,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.168,00

678,00

385,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.Motorlu taşıtlar vergisi listes 2014 

 

(IV) SAYILI TARİFE

2014 motorlu taşit vergileri hesaplaması   

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

   1.151 –   1.800 kg’a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

   1.801 –   3.000 kg’a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

   3.001 –   5.000 kg’a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

   5.001 – 10.000 kg’a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

   10.001 – 20.000 kg’a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

   20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

2014 yılı araç muayene ücret listesi

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mtv Motorlu araçlar vergisi 2013(1-3yaş1300 517TL,12-15yaş 153TL),2013 Ticari Araç Vergileri,2013 Araç Bandrol fiyatları

2013 yılı motorlu taşıt vergisi, 2013 motorlu araç vergileri;1-3 yaş Otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı 1300 cm3 ve aşağısı 5167TL,1301-1600 cm3′e kadar 827 TL’,1-6 yaş Minibüs 620 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı 827 TL’, 4-6 yaş arası motobisiklet 100-250 cm3 kadar 76TL,7-15 yaş arası kamyonet, kamyon, çekici 1500kg.kadar   371 TL, otobüs 26-35 kişiye kadar  1.874 TL , 4-5 yaş özel uçak uçak ve helikopter vergileri 3.001-5.000 kg’a kadar 20.891,00 TL.olacak.

Resmi Gazetenin 10 Kasım 2012 Cumartesi ve 28463 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde

(Sıra No:419) 2012 yılı için yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül

seksen) olarak açıklanmıştır.

Resmi Gazetenin 10 Kasım 2012 Cumartesi ve 28463 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
(Sıra No:419) 2012 yılı için yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül
seksen) olarak açıklanmıştır.Resmi Gazetenin 31 Aralık 2012 tarihli 28514 4.mükerrer sayılı Motorlu Taşıtlar vergisi Genel Tebliği (Seri No:42)nde yayımlanmıştır.
2013 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ   Şöyle olacak; (I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 veyukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 517 361 203 153 56
1301 – 1600 cm³ e kadar 827 620 361 255 99
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.457 1.141 672 410 160
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.295 1.770 1.040 620 246
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.443 2.500 1.562 934 371
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.799 4.175 2.609 1.405 517
3001 – 3500 cm³ e kadar 7.308 6.576 3.962 1.979 727
3501 – 4000 cm³ e kadar 11.489 9.921 5.844 2.609 1.040
4001 cm³ ve yukarısı 18.803 14.100 8.351 3.755 1.457
2-Motosikletler
100 –   250 cm³ e kadar 99 76 56 36 16
251 –   650 cm³ e kadar 203 153 99 56 36
651 –  1200 cm³ e kadar 517 308 153 99 56
1201 cm³ ve yukarısı 1.249 827 517 410 203

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

2013 Yılı ticari araç vergileri mtv ,2013 araç bandrol fiyatları,2013 taşıt pulu, mtv motorlu arac vergisi  2013 (Münübüs,panelvan, otobüs, midibüs,kamyon, kamyonet, tır, çekici)

2013 MTV MOTORLU TAŞIT VERGİSİ LİSTESİ (II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 620 410 203
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 827 517 308
1901 cm³ ve yukarısı 1.249 827 517
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.562 934 410
26 – 35  kişiye kadar 1.874 1.562 620
36 – 45  kişiye kadar 2.085 1.770 827
46 kişi ve yukarısı 2.500 2.085 1.249
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 558 371 183
1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.124 653 371
3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.687 1.405 558
5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.874 1.592 748
10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.250 1.874 1.124
20.001 kg ve yukarısı 2.815 2.250 1.309

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2013 yılı uçak helikopter vergileri ,2013 özel uçak vergileri, 2013 özel helikopter vergileri

2013 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV (IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg‘a kadar 10.443 8.351 6.263 5.010
1.151 –   1.800 kg.’a kadar 15.668 12.531 9.399 7.519
1.801 –   3.000 kg.’a kadar 20.891 16.713 12.531 10.026
3.001 –   5.000 kg.’a kadar 26.117 20.891 15.668 12.531
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 31.341 25.072 18.803 15.040
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 36.565 29.252 21.936 17.545
20.001 kg. ve yukarısı 41.789 33.429 25.072 20.057

2013 motorlu araç vergileri, MTV motorlu taşıtlar vergisi 2013  (otomobil, arazi taşıtı,kaptıkaçtı,motorsiklet, 4×4 4×2)

(MTV taşit ) 2013  motorlu taşıtlar (araçlar) vergisi 1.ve 2.taksitleri  en son ödeme tarihi, ödeme zamanı;

(MTV taşıt) 2013 motorlu taşıt vergileri  Ocak ayı  1.taksid son ödeme tarihi : 31 Ocak 2013
(2.el taşıtlar vergisi ,0 otomobil ,0 araba,ticari araç vergisi,ikinciel otomobil vergileri,4 4)

(MTV) 2013 motorlu taşıt vergisi Temmuz ayı 2.taksit son ödeme tarihi : 31 Temmuz 2013
(2el oto mtv vergisi, sıfır araba vergisi ,2el ticari araç bandrol taşit pulu vergisi,2el araba vergileri,4 2)

2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi mtv tarifeleri (bandrol vergileri, 2013 motorlu taşıtlar vergisi oranlar, taşit pulu, motorlu araç vergileri)

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(mtv) 2012 motorlu taşıtlar vergisi 2.taksit en son ödeme tarihi uzatıldı

2012 motorlu taşıtlar vergisi 2.taksid ödemesi uzatıldı.haberin devamı için tıklayınız.

taşıt pulu sorgulama

motorlu taşıtlar vergisi 2012 fiyatları

2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2.taksit en son ödeme tarihi

motorlu taşıtlar vergisi 2012 borç sorgulama

2012 motorlu taşıt vergısı 2.taksit son ödeme tarihi

motorlu taşıtlar vergisi 2012 taksitli ödeme

motorlu taşıtlar vergisi 2012 tarifesi

motorlu taşıtlar vergisi 2012 tablo

motorlu taşıtlar vergisi 2012 hesaplama

taşıt vergisi ödeme

2012 araba vergi hesaplama

2012 motorlu taşıtlar vergisi ödeme tarihleri

2012 motorlu taşıtlar vergisi tutarları

2012 motorlu taşıtlar vergisi oranları

2012 motorlu taşıtlar vergisi listesi

2012 motorlu taşıtlar vergisi tablosu

2012 motorlu taşıtlar vergisi ödeme

2012 araç vergi hesaplama

2012 motorlu taşıtlar vergisi hesaplama

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 38

29 Nisan 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27919
TEBLİĞ
motorlu taşıtlar vergisi hesaplama 2011
Maliye Bakanlığından:

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

2011 yılı araç vergileri, 2011 yılı motorlu taşıt vergisi, 2011 yılı bandrol vergileri

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde3 açıklanmıştı. Bunun yanı sıra, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmüne ilişkin uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi neticesinde, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI” başlığı altındaki “B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler” bölümünün “1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler” kısmında yer alan “1/1/2005” tarihi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “1/1/2006” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

————————————————

1 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2011 Araç Vergileri, 2011 Araba Vergileri, 2011 Mtv

 

2010 motorlu taşıtlar vergisi (2011 Mtv) :1-3 yaş Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları 1300 cm3 ve aşağısı 436 TL,1301-1600 cm3′e kadar 697 TL’,1-6 yaş Minibüs 523 TL, Panelvan 1900 cm3′e ve aşağısı  697 TL’ olacak.

2011 motorlu taşıt vergisi ödemesi (2011 Araç Vergileri); 1.taksidi  1 Ocak -31 Ocak 2011, 2.taksidi 01 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak, yeni yılda 2011 araba vergileri şu şekilde olacak;

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİSERİ NO: 37I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, 5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri A. (I) Sayılı 2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.2011 yılı motorlu taşıt vergisi hesaplaması, 2011 yılı motorlu taşıt vergisi sorgulaması, 2011 yılı  araba vergileri sorgulaması, 2011 yılı araç vergileri sorgulaması, 2011 araç bandrol fiyatları hesaplaması için tıklayınız

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve    yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 436   304 172 129 48
 1301 – 1600 cm³ e kadar 697 523 304 215 84
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.227 961 566 346 136
 1801 – 2000 cm³ e kadar 1.931 1.490 876 523 208
 2001 – 2500 cm³ e kadar 2.897 2.105 1.315 787 313
 2501 – 3000 cm³ e kadar 4.038 3.513 2.196 1.183 436
 3001 – 3500 cm³ e kadar 6.150 5.534 3.334 1.666 613
 3501 – 4000 cm³ e kadar 9.667 8.348 4.918 2.196 876
 4001 cm³ ve yukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 84 65 48 31 14
   251 –   650 cm³ e kadar 172 129 84 48 31
   651 –  1200 cm³ e kadar 436 260 129 84 48
  1201 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436 346 172

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında
kalan motorlu kara taşıtları,
aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
  araç vergi borcu kredi kartı ile ödemek, motorlu taşıtlar vergisini kredi kartı ile ödemek, kredi kartı ile araba vergi borcunu ödemek, mtv borcunu,araç vergi borcunu kredi kartı ile ödemek için tıklayınız(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 523 346 172
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 697 436 260
  1901 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.315 787 346
  26 – 35  kişiye kadar 1.578 1.315 523
  36 – 45  kişiye kadar 1.755 1.490 697
  46 kişi ve yukarısı  2.105 1.755 1.052
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar 470 313 155
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 946 550 313
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.420 1.183 470
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.578 1.340 630
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 1.894 1.578 946
   20.001 kg ve yukarısı 2.369 1.894 1.102

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi5897 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi
itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi TarifesiUçak ve helikopterler (
Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)
aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 8.787 7.027 5.270 4.216
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 13.183 10.544 7.908 6.326
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 17.577 14.062 10.544 8.436
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 21.974 17.577 13.183 10.544
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 26.369 21.094 15.820 12.654
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 30.764 24.611 18.456 14.762
   20.001 kg. ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı
tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla
kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede
belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.
 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,