2-7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,2017 yılı  idari para cezaları(Ek 2) Ek 2

3-09/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2017 yılı  idari para cezaları(Ek 3),Ek 3

Buna göre; 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenen çeşitli kabahatler için öngörülen idari para cezalarının uygulanmasında bu miktarların dikkate alınması gerekmektedir.Etiketler: ,