2018 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı ne kadar?

59 Maddesi:
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 20

2018 yılı Trafikte Alkollü araç kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı

60/1-a Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

60/1-b Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte  (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) :  10

Noter harçları ücretleri 2018 Yılı

60/1-c Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

60/1-d Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

 

60/1-e Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

60/1-f Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

 

60/1-g Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

 

60/1-h Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10

61/1-a Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

61/1-b Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

61/1-c  Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-d Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2018 kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma yenileme ücreti

61/1-e Maddesi:
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) :10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-f Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

61/1-g Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-h Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2018 yılı diploma / kimlik vb. noter onaylı aslı gibidir tasdik ücretleri

61/1-ı Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-j Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2018 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi

61/1-k Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 95 TL. % 25 İndirimli 71,25 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

61/1-l Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-m Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde belirli  kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

61/1-n Maddesi:
Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-o Maddesi:
Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 216 TL.% 25 İndirimli 162 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

62  Maddesi:
Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,
Kimlere Uygulanacağı : Sürücülere
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) : 108 TL. % % 25 İndirimli 81 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) : 15

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı ne kadar?

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

59    Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 20

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

60/1-a    Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

2017 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi

60/1-b    Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,    Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-c    Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-d    Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,    Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

60/1-e    Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

60/1-f    Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)            10

60/1-g    Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

2017 Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı

60/1-h    Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,    Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

61/1-a    Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-b    Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2017 yılı kasksız gözlüksüz motorbisiklet kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı

61/1-c    Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-d    Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2017

61/1-e    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 

61/1-f    Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-g    Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2017 yılı Trafikte Alkollü araç kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı

 

61/1-h    Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-ı    Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j    Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Plakadan Trafik idari para cezasını internetten Kredi Kartına taksitli Ödeme

61/1-k    Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-l    Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,    Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-m    Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-n    Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-o    Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,
Sürücülere    190TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2017 kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti

62    Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,
Sürücülere    95 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4×4 Mazda CX-5 suv 2016 model Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri

mazdacx-5 0km0 km Dacia Dokker Combi 1.5 dCi 90 bg 2016 Model Araç Fiyat Listesi

2016 model 0 km Kia K2500 kamyonet Fiyat Listesi

Verimlilik ve dinamik performans sunar

Ödüllü Mazda CX-5, küçük spor SUV otomobillerin en iyisi olarak gelişmeyi sürdürüyor. Şık ve yeni ‘KODO – Hareketin Ruhu’ tasarım özellikleri, otomobilin kaliteli görünümünü ve yansıttığı duyguyu güçlendirir. CX-5’in benzersiz gövde çizgileriyse, şimdi sunulan dokuz gövde renginden biri olan yeni Kül Grisi renk seçeneğiyle daha fazla beğeni toplayacak.

2016 model 4×4 4×2 Kia Yeni Sportage Suv Fiyat listesi

Mazda CX-5 suv fiyatları 0kmSKYACTIV Teknolojisi verimlilikten ödün vermeden etkileyici bir performans ve kontrol sunar. CX-5 sunduğu eğlenceli sürüş deneyiminin yanı sıra i-ACTIVSENSE güvenlik özellikleriyle içinizin rahat olmasını da sağlar. En yeni ve yenilikçi mobil bağlantı sistemimiz MZD Connect müzikten navigasyona kadar ihtiyacınız olan her şeye kolaylıkla erişmenize olanak tanır.

dizel benzinli otomatik vitesli 4×4 4×2 Hyundai Tucson fiyatları listesi 2015 model

Dizel /benzinli 4*4 Mazda cx-5 suv Fiyat Listesi 2016 model
2.0 SKY-G 4×4 AT Power                            146,400 TL
2.0 SKY-G 4×4 AT Power Beyaz Deri       146,900 TL
2.2 SKY-D 4×4 AT Power                           215,650 TL
2.2 SKY-D 4×4 AT Power Beyaz Deri       216,150 TL

2017 model Toyota C-HR Cenevre Otomobil fuarında

Mazda CX-5 suv fiyatları 0kmDış Donanım
Sportif ve şık dış tasarım
Modern tasarım özellikleri, Mazda CX-5’in en yeni ‘KODO – Hareketin Ruhu’ tasarımı ifadesiyle yenilenmesini sağlar. Daha cesur ve daha güçlü ön yüzden enerjik, üç boyutlu aydınlatma imzasına kadar tüm özellikleriyle CX-5’i anında fark edeceksiniz.

Mazda CX-5’in dış kısmı, çita gibi hayvanların güçlü ve akıcı hareketlerinden ilham alan ‘KODO – Hareketin Ruhu’ tasarımımızı temel alır. Güçlü öne eğimli duruşu ve sportif, dinamik gövde stili, enerji ve çeviklik yansıtan canlı bir görünüm yaratır.

mazdacx-5 0 km suvİç Donanım
Her şeyin konforunuz düşünülerek tasarlandığı yer

Mazda CX-5 araç içi teknolojik bağlantı özellikleri, sürücünün otomobille bir olduğunu hissetmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Mobil bağlantı sistemimiz MZD Connect ve Elektrikli El Freni (EPB) gibi donanımlar ekleyerek sürücü alanına daha fazla işlevsellik ve konfor kattık. Surround ses sunan Bose® ses sistemiyle her sürüş daha da eğlenceli olacak.

2016 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarından Görüntüler

Ek malzemeler ve tasarım elemanları, iç ortama incelikli bir kalite ve işçilik hissi verir. Kabin, konfor ve pratikliği akıllı depolama seçenekleri ve daha fazla alanla bir araya getirir. Mazda CX-5 ile her şeyin sizin konforunuz için ve otomobille uyum duygusu yaratacak şekilde tasarlandığını hissedersiniz.

mazdacx-5 sıfır kmPerformans
Ödün vermeyen bir performansla dinamik ve eğlenceli sürüş

Öncü SKYACTIV Teknolojisi yakıt verimliliği ve ödün vermeyen bir performans sunarken eğlenceli sürüş özelliğini korur.

CX-5’in hafif ve güçlü gövdesi ve aerodinamik şasisi, virajlı yollarda hassas viraj alma ve hafif kontrol özelliklerinin yanı sıra otobanlarda yüksek hızda denge sunar. Ekstra duyarlılık sunabilmek için, sürüş modu seçimi özelliği aralarından seçim yapabileceğiniz iki sürüş modu önerir.

Mazda3 hatchback Araba Fiyat Listesi 2016 Model

Süspansiyon ve koltuklarda yapılan geliştirmeler, daha yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlar. Ayrıca gürültü, titreşim ve sertlik (NVH) performansını da kabindeki yol ve rüzgar gürültüsünü azaltacak şekilde geliştirdik

mazdacx-5 suv SKYACTIV-GÖVDESKYACTIV-GÖVDE
Mazda CX-5’in hafif SKYACTIV-GÖVDE özellikleri, aracın verimli bir yakıt performansı sağlamasının yanı sıra olağanüstü eğlenceli, çevik ve duyarlı bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı olur.

Gövde materyalleri hafif olsa da, güvenlikten kesinlikle ödün verilmez. Yeni teknoloji ve yüksek çekme dayanımlı çelik gibi malzemelerle tasarlanması sayesinde, SKYACTIV-GÖVDE’yi inanılmaz güçlü bir hale getirdik.

2016 Model Dacia Duster 4*4 4*2 Ambiance /Laureate Suv Fiyat Listesi

skyactiv-diesel-engine-mazda-cx-5SKYACTIV benzinli motor ve dizel motor

SKYACTIV motorlarımız, güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi sunar.  SKYACTIV-D dizel motoru iki aşamalı turboşarjla buluşturarak tipik turbo motorlardaki tepki gecikmesini ortadan kaldırır.
Her iki motorumuz da otomatik SKYACTIV-Drive’ın sportif duygusu ile birlikte sunuluyor.

Güvenlik
Geliştirilmiş güvenlik performansıyla korumamız altındasınız

360 derece i-ACTIVSENSE teknolojimizi geliştirerek Mazda CX-5’in güvenlik performansını artırdık. Bu sayede, CX-5 hala dünyanın en güvenli otomobillerinden biri. Adaptif LED ön farlar gece görüşünü tıpkı gündüz kadar kolaylaştırarak aracınızı rahat ve güvenli bir şekilde sürmenizi sağlamak için otomatik olarak ayarlanır.

2016 Model Mazda3 sedan Otomobil Fiyat Listesi

Sürücü Dikkati Uyarısı (DAA) sürüş şeklinizi izleyerek ve yorulduğunuzu algıladığında mola vermenizi önererek güvenli sürüşe katkıda bulunur. Üstelik Mazda CX-5 şimdi arkadan çarpma durumlarını önlemek ya da hasarı azaltmak için geri viteste sürüş sırasında Arka Akıllı Fren Desteği (SCBS) özelliğini içeriyor.

2018 BMW X7 SUV

mazdacx-5 suv sıfır km Adaptif LED Ön Farlar (ALH)Adaptif LED Ön Farlar (ALH) Gece sürüşlerinde de gündüz görünürlüğünü yaşayın
adaptif ön far sistemi

Parlamasız Uzun Far: Dört yatay LED bloku otomatik olarak açılıp kapatılabilir.

Adaptif LED ön farlar, farın yönünü, yüksekliğini ve menzilini otomatik olarak kontrol ederek görünürlüğü artırır ve gece sürüşünü kolaylaştırır. Sistem önde bir araç algıladığında, diğer sürücülerin gözünü kamaştırmamak için uzun far LED’lerinden birini kapatır ve diğer LED’ler yolu aydınlatmayı sürdürür.

Kısa farda LED ışıklar daha geniş bir alanı aydınlatarak viraj almayı ve kavşaklardaki yayaların görülmesini kolaylaştırır.
Sistem, otobanlarda uzun mesafeli görünürlüğü artırmak için ön farları yükseltir.

2016 Model Yeni Mazda CX-3 SUV 4×4 Fiyat Listesi ve Yakıt Tüketimi

Mazda CX-5 suv fiyatları 0km Sürücü Dikkat Uyarısı (DAA)Sürücü Dikkat Uyarısı (DAA) Sürücünün yorulması durumunda mola verilmesini önerir

DAA, 20 dakika boyunca 65 km/s veya daha yüksek hızda sürüş yaptıktan sonra, sürüş davranışınızı öğrenir.

CX-5, yorgunluğa bağlı olarak sürüş şeklinizde oluşan değişiklikleri algılayacak biçimde tasarlanan Sürücü Dikkati Uyarısı (DAA) sistemini içerir.

Sürüş davranışınızı sürekli olarak izler ve yorulduğunuzda hemen göz hizanızda görüntülenerek mola vermenizi öneren bir uyarı simgesi gösterir. Daha da ileri bir güvenlik önlemi olarak bir de uyarı sesi duyulur.

faizsiz 4*4 4×2 suv jeep fiyatları listesi ve kampanyaları

Mazda CX-5 suv fiyatları 0km Akıllı Şehir İçi Fren Desteği (SCBS)Akıllı Şehir İçi Fren Desteği (SCBS) Sorun yaratacak çarpmaları önler
“Akıllı Şehir İçi Fren Desteği” mazda cx-5 SCBS “mazda cx-5 2015”

Arka tamponda tüm engelleri algılayan bir ultrasonik dalga sensörü bulunur.

Güvende kalmanızı sağlamak ve düşük hızda oluşan çarpma riskini azaltmak için tasarlanan sistem, öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ve mesafenin kapanma hızını izleyerek yaklaşık 30 km/s ve daha düşük hızlarda olası bir çarpma durumu söz konusu olduğunda otomatik olarak fren yapar. Bu özellik, radar sensörlerinden yararlanarak yaklaşık 8 km/s ve daha düşük hızlarda geri viteste giderken çarpma darbesini azaltmaya veya çarpmanın tamamen önlenmesine yardımcı olur.

Mazda CX-5 suv fiyatları 0km Arka Trafik Uyarısı (RCTA)Arka Trafik Uyarısı (RCTA) .
“Arka Trafik Uyarısı” mazda cx-5 RCTA “mazda cx-5 2015”

Arka tamponda bulunan ultrasonik dalga sensörü, Mazda CX 5’inizi geri vitese aldığınızda etkinleşerek arka tarafta herhangi bir engel algılandığında sizi uyarır.

Mazda CX-5’inizi geri vitese aldığınızda etkinleşen sistem, örneğin bir park alanından geri viteste çıkarken aracın arkasına yaklaşan tüm araçlara ilişkin uyarı verir. Sesli uyarı ve kapı aynasında yanıp sönen sinyal, güvenli olmayan bir mesafede bulunan engelleri size bildirir. Otomobilinizin arkasındaki alan boşalınca alarm durur ve otomobilinizi güvenle geri sürmenize olanak verir.

12.250 TL’ye varan Toyota RAV4 2015 MY İndirimi!

mazdacx-5 suv sıfır km Kör Nokta İzleme Sistemi (BSM)Kör Nokta İzleme Sistemi (BSM) .
“Kör Nokta İzleme Sistemi” mazda cx-5 BSM “mazda cx-5 2015”
Mazda CX-5’in radar tabanlı sistemi, kör noktanıza bir araç girdiğinde uyarı verir.
Uygun şekilde ayarlanmış aynalar bile, sürücünün yandaki araçları her zaman tam olarak görmesini sağlayamayabilir. Mazda CX-5’in radar tabanlı sistemi, kör noktanıza bir araç girdiğinde uyarı verir. Şerit değiştireceğinize ilişkin sinyal verdiğinizde veya sürüş sırasında bir araç arkadan 45 metreye kadar yaklaştığında, sistem sizi sesli bir uyarı alarmıyla ve kapı aynalarındaki sinyal lambalarını yakıp söndürerek uyarır. Otomobilinizin arkasındaki alan boşalınca alarm durur ve güvenle şerit değiştirmenize olanak verir.

sahibinden satılık ikinciel 4*4 2×4 suv jeep fiyatları

Ekipmanla ilgili önemli bilgiler
19” alaşım jantlar
Adaptif LED ön farlar
Kör Nokta İzleme Sistemi (BSM)
Şerit Takip Destek Sistemi (LAS)
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAA)
Akıllı Şehir İçi Fren Sistemi (SCBS)
Sunroof
Deri döşeme
Isıtmalı ön koltuklar
Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Bose ses sistemi ve 9 hoparlör
Geri görüş kamerası

Performans
CO2 Emisyonu: 155 g/km
Yakıt verimliliği
Mazda Cx-5, SUV 2.0 benzinli 160 PS 4WD AT (6 ileri otomatik) Yakıt Tüketimi:

Ortalama   6,6 l/100km

Şehir dışı 5,8 l/100km

Şehir içi  8,0 l/100km

Mazda cx-5 SUV  2.2 diesel 175 PS 4WD AT (6 ileri otomatik) Yakıt Tüketimi:

Ortalama   5,5 l/100km

Şehir dışı  4,9 l/100km

Şehir içi  6,4 l/100km

mazdacx-5 suv sıfır kmsıfır km suv fiyatları ve ikinciel mazda cx-5 suv fiyat listesi,benzinli dizel otomatik vitesli 4×4 suv fiyatları,en ucuz 4*4 cip fiyatları 2el,sıfır fazili kredili en ucuz 4×4 suv kampanyaları, 4×4 2.el jeep fiyatları,sahibinden satılık 2nci el 4 4 suvlar,mazda cx-5 tenik özellikleri, 2 el 4×4 jip ve güncel mazda araba fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında detaylı bilgileri yetkili mazda satıcılarından alabilirsiniz.Kaynak:Mazda 30/03/2016

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 Model Yeni Mazda CX-3 SUV 4×4 Fiyat Listesi ve Yakıt Tüketimi

2016 Model Mazda3 sedan Otomobil Fiyat Listesi

Mazda CX- 3 suv fiyatları sıfır kmSürüşü eğlenceli yeni tip şık ve kompakt bir crossover

Yeni Mazda CX-3, benzersizliği, şıklığı ve göz alıcı KODO – Hareketin Ruhu tasarımını bir araya getiren bir kompakt crossover otomobil olup, yaşam tarzınıza uyan konfor ve pratiklik sunar. Ödül sahibi SKYACTIV teknolojisi ödünsüz sportif performans ve dinamik, hassas kontrol sunan Mazda CX-3 hem şehir içi hem de şehir dışında harika sürüş keyfi sunar.

2017 Toyota C-HR Hybrid SUV Cenevre Motor Show’da

sifir km Yeni Mazda CX-3 Suv Fiyat Listesi (TL)
1.5 SKY-D Motion 80,550
1.5 SKY-D Reflex 85,800
1.5 SKY-D 4×4 AT Motion 88,550
1.5 SKY-D 4×4 AT Reflex 93,800
1.5 SKY-D 4×4 AT Power 97,750
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Beyaz Deri 101,250
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Sense 102,250
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Sense Beyaz Deri  105,750

2016 Model Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 75 bg Ticari Araç fiyat Listesi
Mazda CX- 3 suv fiyatlarıMazda CX-3 sizi rahat ettiren ve yenilikçi ergonomik tasarıma sahiptir MZD Connect ve i-ACTIVSENSE güvenlik özellikleri her sürüşü eğlenceli, keyifli ve emniyetli bir hale getirir. Bunlar, Mazda CX-3’ün neden alışılmışa meydan okuduğunu ve en iyi sürüş deneyimi için yeni bir standart oluşturduğunu gösteren sebeplerden sadece birkaçıdır.

2016 Model Mazda3 hatchback Araba Fiyat Listesi

Maksimum hız: 177 km/s*
Hızlanma: 10,1 saniyede 100 km/s*
Yakıt verimliliği: 4.0 l/100 km*
CO2 emisyonları: 105 g/km*

*Değerler 1.5L dizel 105 PS 4×2 manuel vitese aittir.

2016 model Mazda 6 / SW otomobil Fiyat Listesi

Mazda CX- 3 suv 4 Tekerlekten Çekiş i-ACTIV AWD4 Tekerlekten Çekiş i-ACTIV AWD

Yüksek verimli, yeni nesil i-ACTIV AWD sistemi, yakıt veriminden ödün vermeden Jinba Ittai sürüş deneyimini yaşamanızı ve güçlü performanstan zevk almanızı sağlar.

Teknolojinin son ürünü sensörler sürekli olarak yol yüzeyi durumunu ve sürücü eylemlerini takip eder. Akıllı sistem, dinamik ve emin bir sürüş için en yüksek çekme kuvvetiyle gücü jantlara aktarır.

3.000 TL Toyota Auris 2015 MY İndirimi!

Mazda CX- 3 suv İnsan Makine Arayüzü (HMI)İnsan Makine Arayüzü (HMI)

Mazda’nın yenilikçi, yeni nesil insan makine arayüzü sürücü güvenliği açısından iki kısma ayrılmıştır. Göstergenin üstünde bulunan Aktif Sürüş Ekranı, araç bilgilerini göz hizanıza getirerek önünüzde uzanan yola odaklanmanızı sağlar.

7 inçlik renkli dokunmatik ekran ve HMI kumandası sayesinde de MZD Connect iletişim, bilgi-eğlence ve navigasyona kolay erişim sağlar.

1.5 SKYACTIV -D 2WD MT (6 İleri Manuel 2WD) Yakıt tüketimi:

Ortalama 4.0 l/100km

Şehir dışı 3.8 l/100km

Şehir içi 4.4 l/100km

2016 model 4×4 Mazda CX-5 suv Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri

Mazda CX- 3 suv fiyatları 0kmen ucuz 4×4  jeep fiyatları,sıfır km suv fiyatları ve 2el 4×4 jeep fiyatları, sahibinden satılık ikinci el 4*4 jip fiyatları ve modelleri,otomatik vitesli 2 el jeep fiyatları 4×4, kredi kartına taksitli araçlar, 4×4 dizel 2nci el jeep fiyatları,ikinci el Yeni Mazda CX-3 4*4 suv ve güncel mazda araba fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili mazda satıcılarından alabilirsiniz.kaynak:mazda 30/03/2016

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4×4 4×2 2016 Model Dacia Duster Ambiance /Laureate Suv Fiyat Listesi

2016 model 0 km Kia K2500 kamyonet Fiyat Listesi

2016 Model 0 Km Fiat EGEA otomobil fiyatları listesi

2017 model Toyota C-HR Cenevre Motor Show’da

dizel benzinli 4×4 4×2 Dacia Duster Ambiance /Laureate Suv Fiyat Listesi 2016 Model

Ambiance 4×2 – 1.6 16V 115 bg Euro6 52.150 TL
Ambiance 4×2 – 1.5 dCi 90 bg 57.650 TL
Ambiance 4×4 – 1.5 dCi 110 bg 62.450 TL
Laureate 4×2 – 1.5 dCi 90 bg 60.850 TL
Laureate 4×2 – 1.5 dCi 110 bg 62.650 TL
Laureate 4×4 – 1.5 dCi 110 bg 66.150 TL

2016 Model Dacia Dokker Combi Araç Fiyat Listesi

dacia duster 4x4 4x2Büyüsüne kapılacaksınız
Dacia Duster’ın güçlü yanları
Tüm arazileri fethedin
Off-road becerisi
Yerden yüksekliği ve alt tasarımındaki geniş açılarıyla Dacia Duster’ın off-road becerileri yüksektir, yolda ve arazide çok çeşitli koşulların üstesinden gelir. Boyutlarına rağmen yine de kompakt bir araç olan Dacia Duster’ın çevikliği ve tüm zeminlerdeki performansı üst düzeydedir. Kısaltılmış birinci vitesiyle Dacia Duster’ın vites kutusu düz olmayan zeminleri aşmanızı, yokuşta veya ağır yük taşırken sorunsuz kalkmanızı ve dik yokuşlarda aracın geriye kaymamasını sağlar

2016 Model Dacia Dokker Van Ticari Araç fiyat Listesi

Güvenlik
Standart sıfır km 2016 model Dacia Sandero Ambiance /Stepway otomobil fiyatları listesi
4x4 4x2 dacia dusterGeçici Stepne
Sürücü Hava Yastığı
Ön Yolcu Hava Yastığı
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)
Ön Yan Hava Yastıkları
Acil Fren Destek Sistemi (AFU)
3 Noktalı Arka Emniyet Kemerleri
Hareket Halinde Otomatik Kapanan Kapı Kilitleri
Sürücü ve Ön Yolcu Emniyet Kemer İkazı
Elektronik Denge Programı (ESP) 2016 Yılı Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarından Görüntüler
Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX)
Gündüz Farları

2015/2016 Model Dacia Sandero’larda %0,99 faizli kredi fırsatı

4x2 4x4 dacia duster 0kmen ucuz 4x4x 4×2 suv fiyatları, sahibinden ikinci el dacya dastır fiyatları 4*4 4*2,faizsiz 2.el dacya dastır araç fiyatları,sıfır faizli 2nci el ve 0 km 4*4 2×4 jeep fiyatları,satılık 2.el daciya dasatır,4*2 4*4 dacia Dacia Dastır teknik özellikleri ve yakıt tüketimi, yük taşıma ağırlık kg kapasitesi,kredi kartına taksitli jeep,2.el 4×4 jeep fiyatları,otomatik vitesli 4*2 4*2 cip fiyatları 2.el,bagaj haçmi,ikinci el dacia dastır 4×4 4*2 ve güncel Dacia Dastır fiyat listesi ve kampanyaları hakkında Ayrıntılı bilgi için Dacia Yetkili Servislerine başvurabilirsiniz.Kaynak:dacia 18/03/2016  2016 model Kia Yeni Sportage Suv Fiyat listesi 4×4 4×2

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4×4 4×2 Kia Yeni Sportage Suv 2016 model Fiyat listesi

Yeni Sportage COMFORT Manuel 1.6L Benzin 132 PS 79,900 TL
Yeni Sportage COMFORT Otomatik 1.6L Benzin 132 PS 85,800 TL
Yeni Sportage CONCEPT PLUS Otomatik 1.6L Benzin 132 PS 97,400 TL
Yeni Sportage GT-Line EXCLUSIVE DCT 1.6L Benzin 177 PS 127,000 TL
Yeni Sportage GT-Line PRESTIGE DCT 1.6L Benzin 177 PS 138,000 TL
Yeni Sportage GT-Line PRESTIGE Otomatik 2.0L Dizel 185 PS 194,000 TL

2017 Hyundai Elantra       2017 Lincoln Continental

4x4 4x2 Kia Yeni Sportage sıfır4x4 4x2 Kia Yeni Sportage 0km4x4 4x2 Kia Yeni Sportage 0 km4x4 4x2 Kia Yeni Sportage suv4x4 4x2 Kia Yeni Sportage suv 0 km4x4 4x2 Kia Yeni Sportage sifir

2017 Toyota C-HR Hybrid SUV Cenevre Motor Show’da

2016 Model 0 Km Fiat EGEA otomobil fiyatları listesi

sıfır faizli kredili jeep fiyatları,en ucuz 0 km 4*4 jeep fiyatları , satılık 2nci el 4*2 arazi taşıtı kampanyaları,sıfır km jeep fiyatları ve 2el suv  fiyatları,kredili ikinci el ve 0km jeep  fiyatları 4*4 4×2 ,dizel benzinli otomatik vitesli jip fiyatları, kia 4×4 4×2 jip teknik özellikleri ve yakıt tüketimi, 2.el kia ve güncel kia 4*4 4×2 Kia Yeni Sportage suv fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili kia satıcılarından alabilirisiniz.Kaynak:kia 04/03/2016

sıfır km 2016 Model Fiat Ticari Araç Fiyatları listesi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

2016 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı ne kadar?

59    Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 20

60/1-a    Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

2016 yılında tüvtürk araç muayenesini yaptırmamanın cezası,

60/1-b    Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-c    Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için) 10

60/1-d    Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

60/1-e    Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

60/1-f    Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)            10

60/1-g    Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

60/1-h    Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10

61/1-a    Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-b    Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 ARAÇ BANDROL TAŞIT PULU  VERGİLERİ LİSTESİ

61/1-c    Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-d    Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası

61/1-e    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 yılında emniyet kemeri takmamanın cezası,

61/1-f    Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-g    Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

ehliyetsiz araba ku llanmanın para cezası 2016,

61/1-h    Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-ı    Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j    Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Plakadan Trafik idari para cezasını internetten Kredi Kartına taksitli Ödeme

61/1-k    Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-l    Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,    Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

61/1-m    Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası,

61/1-n    Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 yılı tüvtürk araç muayene ücreti,

61/1-o    Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,
Sürücülere    184 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    10
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

2016 trafikte Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası,

62    Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,
Sürücülere    92 TL.
Ceza Puanı(Sürücüler için)    15

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4*4 4*2 benzinli dizel otomatik vitesli Hyundai Tucson fiyatları listesi 2015 model

7-ileri DCT ile yeni 1.6 T-GDI motor

Yüksek performans, hızlı vites geçişleri ve daha iyi yakıt ekonomisi. Yeni 1.6 T-GDI motor ile Hyundai’nin yeni 7 ileri Çift Kavramalı Aktarma sistemi (DCT) ile birleştirilmesinin sonucu.

sıfır km Hyundai Yeni i20 Coupe / i20 otomobil fiyatları listesi 2015 model

Dinamik ve akıcı tasarım
Etkileyici bir konfor ve rahatlık
Özgün sürüş dinamikleri ve güvenlik

yeni hyundai tucson 0kmyeni hyundai tucson sıfır km

2015 model otomatik vitesli 4×4 4×2 Hyundai Tucson suv fiyatları listesi

2015 Model Yılı    Hyundai Tucson   Önerilen Satış Fiyatı
Tucson 1.6 GDI STYLE (BENZİNLİ)         81.600 TL
Tucson 1.6 GDI STYLE OTM. (BENZİNLİ)         86.700 TL
Tucson 1.6 GDI STYLE PLUS OTM. (BENZİNLİ)     91.600 TL
Tucson 1.6 GDI ELITE OTM. (BENZİNLİ)         94.900 TL
Tucson 1.6 T-GDI STYLE (BENZİNLİ)         86.500 TL
Tucson 1.6 T-GDI STYLE 4X4 DCT (BENZİNLİ)     95.500 TL
Tucson 1.6 T-GDI ELITE (BENZİNLİ)         95.900 TL
Tucson 1.6 T-GDI ELITE 4X4 DCT (BENZİNLİ)     104.900 TL
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS (BENZİNLİ)         103.900 TL
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X4 DCT (BENZİNLİ)     113.900 TL
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X4 DCT RED PACK (BENZİNLİ) 113.900 TL
Tucson 2.0 CRDi EXECUTIVE 4X4 OTM. (DİZEL)     169.900 TL

0 km reno Kadjar sıfır km araba fiyatları ve fiyat listesi 2015 model

sıfır km yeni fiat egea araba teknik özellikleri donanımı

faizsiz kredili taksitli vadeli  0 km fiat kampanyalı araba fiyatları ve fiyat listesi,

0 km en ucuz jeep 4*4 4*2 fiyatları ve kampanyaları,dizel ve benzinli arazi aracı fiyatları,ikinci el 4×4 jeep fiyatları ve sıfır km suv arazi aracı fiyatları  , satılık 2.el jipler, bankadan kredili sifir ve 2nci el 4×4 4×2 suv cip fiyatları, sahibinden satılık 2 Ci El Araba Fiyatları,0 km kredili taksitli Hyundai otomobil fiyatları listesi ve kampanyaları,Hyundai Tucson  yakıt tüketimi ve teknik özellikleri, 2 el Hyundai Tucson 4*4 4*2 arazi aracı  fiyatları, güncel hyundai araba fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili hyundai bayilerinden alabilirsiniz.Kayna:hyundai 15/10/2015

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,