2018 yılı diploma / kimlik vb. noter onaylı aslı gibidir tasdik ücretleri

Noter aslı gibidir tastik ücretleri 2018 yılı ,2018 noterden onaylı kimlik fotokopisi tasdik ücreti,2018  noterden onaylı diploma fotokopisi tasdik ücreti    

 Tek Taraflı Evrak  

1 Adet  39,75 TL

2 Adet 58,50 TL

Çift Taraflı Evrak  

1 Adet 41,75 TL

2 Adet 64,50 TL

2018 yılı Noter araç satış ücreti

2018 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

2018 Mtv Motorlu taşıtlar vergisi

2018 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

2018 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı ne kadar?

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2018 yılı Noter araç satış ücreti

Noter araç satış ücreti  2018

1-Araç Plakası Değiştirmeden 163,50 TL,

2-Aracın plakası Değişirse     163,50 TL

2018 yılı diploma / kimlik vb. noter onaylı aslı gibidir tasdik ücretleri

Noter harçları ücretleri 2018 Yılı

 

2018 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

2018 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı ne kadar?

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılı diploma / kimlik vb. noter onaylı aslı gibidir tasdik ücretleri

diploma noter onaylı ücreti 2017,diploma noter onaylı tasdik ücreti 2017,noter onaylı tasdikli diploma ücreti,Noterden onaylı diploma fotokopisi tasdik Ücreti 2017 yılı ,noter aslı gibidir ücreti 2017,2017 yılında noter tarafından evrakların fotokopilerini aslı gibidir yapma ücretleri

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

2017 yılı Noterden vekaletname verme ücretleri

2017 yılı Noter araç satış ücreti

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

 Noter aslı gibidir tastik ücretleri 2017 yılı 

   Tek Taraflı Evrak   Fiyatı (TL)
1 Adet  35,25
2  Adet  51,85

2017 noterden onaylı kimlik fotokopisi tasdik ücreti     

2017  noterden onaylı diploma fotokopisi tasdik ücreti

              Çift Taraflı Evrak Fiyatı (TL)
1 Adet  37,03
2 Adet  55,42

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılıdaire,konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılı Noterden vekaletname verme ücretleri

NOTER ARAÇ SATIŞI VEKALETNAME VERME ÜCRETİ  2017 /AVUKATA VEKALETNAME VERME ÜCRETİ 2017

2017 yılı 2.el Araç Noter satış ücreti

2017 yılı Noterden vekaletname verme ücretleri

                        CİNSİ FİYATI (TL)
1- Araç satışı için noterden vekaletname verme ücreti 90,50
2- Noter Avukata vekaletname verme ücreti 90,50

2017 Yılı Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedeller

Noterden Vekaletname vermek için gerekli belgeler Şunlardır:

Vekalet verecek olan kişinin T.C .Nüfus Cüzdanı,
Vekalet verilecek olan kişinin T.C. Nüfus Cüzdanı,
Tapuya ait bilgileri (Gayrimenkul ile ilgili iş ve işlemlerde)
Araca ait Ruhsat bilgileri (Araç satışı ile ilgili iş ve işlemlerde)
2 Adet fotoğraf

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılı Noter araç satış ücreti

2017 yılı 2nci el araç alım satım noter ücretleri ne kadar oldu , 2.el araba alım satım noter masrafı 2017,2017 noter ücretleri araç satış,Araç satışında noter masrafları,araç alım satım vergisi hesaplama,araç noter satış bedeli hesaplama,araç alım satım işlemleri,Noterde Araç Satış İşlemleri ,İkinci El Araba noter Devir İşlemleri ücreti,noter İkinci El otomobil Devir İşlemleri ücreti,araba alım satım işlemleri noter ücreti 2017,noter araç alım satım ücreti 2017,araç alım satım noter ücreti2017,noter ücretleri araç satış 2017,2017 Noter Araç Satış Bedeli ,

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

2017 yılı diploma / kimlik vb. noter aslı gibidir tasdik ücretleri

Noter araç satış ücreti  2017 yılı 

Araç Plaka yenileme / çıkarma ücreti 2017

2017 kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti

Cinsi Fiyatı (TL)
1 Araç Plakası Değiştirmeden 125,90
2 Aracın Plakası Değişirse 242,90

araca sahte plaka yapan/ikiz plaka /sahte plaka takan veya kullananlara 2017 yılı idari para cezası

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

2017 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü zamanında yaptırmamanın para cezası 

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

27 Aralık 2016 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29931

TEBLİĞ

2017 yılı Noterden vekaletname verme ücretleri

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 78)

Amaç ve kapsam

2017 yılı Noter araç satış ücreti

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

2017 yılı diploma / kimlik vb. noter aslı gibidir tasdik ücretleri

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

2017 Yargı,mahkeme,boşanma,nafaka,icra, iflas,haciz, Harçları

2017 yılı Konsolosluk Harçları

2017 yılı Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

Trafik Harçları (ehliyet, ruhsat alma yenileme,sınava giriş, vb) 2017 Yılı

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılı

2017 Yılı Noter (tasdik, vekaletname verme vb) ücretleri harçları

2017 kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti

2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 Yılı Noter (tasdik, vekaletname verme vb) ücretleri harçları

Harçlar 2016 (Noter,pasaport,diploma,trafik,ehliyet,mahkeme,icra,sınav vb)

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

(2) SAYILI TARİFE
 Noter Harçları 2016 yılı
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (60,80 TL)’den az, (31.262,40 TL)’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
“Harç miktarı (4,30 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.”
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

kasksız motor kullanma para ve ehliyet cezası puanı 2016 yılı
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,548
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 9,50
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 16,60
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 7,80
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 12,40

2016 yılında trafikte Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası,
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 23,50
bb)Serbest meslek kazanç defteri 29,20
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 29,20
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 7,60
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 7,60
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,70
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,30
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 16,60

 2016 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 16,60
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 310,90

2016 Değerli kağıt bedelleri
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 3,40

2016 yılı trafikte hız sınırını aşmanın cezası ,
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 3,40
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 60,80

2016 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011 Model Araba Kampanyası, 2011 Model Ticari Araç Kampanyası

faizsiz otomobil kampanyaları.2011 model otomobillerde, otomotiv firmaları tarafından nisan ayında yine  oto  kampanya yarışı devam ediyor. mynet Ekonomi-Finans Editörü /Selçuk Altun’un haberi;

2010 yılını tarihi satış rakamlarıyla kapatan otomotiv sektörü, 2011’e daha hızlı girdi.Ocak-Mart ayları toplamında 122 bin 895 adet otomobil satılırken, 2010’un aynı aylarına göre (67 bin 203 adet) yüzde 83’lük bir artış meydana geldi.Bu satış furyasından geri kalmak istemeyen ve pazar paylarını büyütmek isteyen otomotivsektörü temsilcileri de birbirinden cazip fırsatlar sunmaya başladı.

ford-grandc-max.jpgFord’dan özel fırsatlar
Ford, binek veya ticari araç sahibi olmak isteyenlere Nisan ayında yüzde 0’dan başlayan özel faiz oranları ve binek modellerde 4 bin 685 TL, ticarilerde ise 9 bin 815 TL’yevaran indirimlerle gerçek baharı yaşatıyor.Ford, geleneksel ödeme paketlerinin tüm avantajlarını bir araya getiren Ford Options ile;aile otomobili Yeni C-MAX’e aylık 656 TL’den, 2011 Ford Mondeo’ya ise aylık 735 TL’denbaşlayan taksitlerle sahip olma olanağı sunuyor. Ford’un binek araç ürün gamının amiral gemisi ve sınıfının en çok satan otomobili olanFord Focus’a sahip olmak isteyenler; 14 bin TL’lik krediden, 24 ay taksit ve 0 faizoranıyla yararlanıyor. Ford Focus 33 bin 955 TL’den başlayan peşin fiyatlar ve 4 bin 685TL’ye varan indirimlerle tüketiciler için cazip bir fırsat olmayı sürdürüyor.Sınıfının en çok tercih edilen modeli olan ve stil ikonu sayılan 2011 Ford Fiesta ise yüzde7’ye varan indirim avantajı ve 29 bin 415 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.2.el ford kamyonlar
Ticari araçlarda 24 ay kredi sıfır faizle!

ford-transit.jpgFord’un hafif ticari araç yelpazesinde yer alan Transit, 2011 Transit Connect ve 2011 ford Ranger’asahip olmak bu bahar çok daha kolay olacak!  18 bin TL’lik kredi, 24 ay taksitle ve sıfırfaizle Transit, Transit Connect ve Ranger sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek.Ford Options hayalleri gerçekleştiriyorFord müşterilerine özel Ford Options kredi sistemi ile standart kredilere oranla çok daha düşük taksitler ödeyerek hayali kurulan Ford modellerine ulaşmak çok daha kolay. Geleneksel finansman yöntemlerinden farklı olarak tüketiciye ödemelerinde daha fazla esneklik sağlayan Ford Options, kullanılan kredi tutarının belli bir kısmı vade sonuna ertelenerek aylık ödemelerin düşürülmesine imkan veriyor. Kullanıcı, vade sonunda kalan borcunu ödeyerek kredisini kapatabileceği gibi, aracını yetkili satıcıda takas edip borcunu devredebiliyor.

Renault’da şimdi al ağustosta öde ampanyası, Renault, Nisan ayında müşterilerine, satın alacakları tüm binek modellerde ve 2011 Yeni Kangoo reno-megane.jpgMultix modelinde Ağustos 2011’de ödeme fırsatı sunuyor. “Şimdi Al Ağustos’ta Öde” kampanyası dahilinde kredi kullanan müşteriler, Nisan ayında satın alacakları tüm binek modeller ve Yeni Kangoo Multix modeli için ilk taksit ödemelerini Ağustos 2011’de ödemeye başlama fırsatına sahip oluyorlar.3 ay taksit ertelemeli bu kampanya dahilinde tüketici 2011 Renault Clio HB’e 500TL, Megane HB’e 650TL, Fluence’a 700TL, Yeni Kangoo Multix’e ise 575TL’den başlayan aylık taksit ödemelerle sahip oluyor.Yepyeni bir Renault sahibi olma fırsatı sunan “Şimdi Al Ağustos’ta Öde” kampanyasında Clio HB 1.2 29.050TL, 2011 Renault Megane HB 1.6 Expression 37.950TL ve Renault Fluence 1.6 Extreme 39.500TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte Clio HB 1.6 BVA Otomatik Vites versiyonu 32.600 TL ile ön plana çıkıyor.

Dacia’da fiyatlar sabit

dacia-duster.jpgOtomotiv pazarının en rekabetçi ve en hızlı büyüyen markalarından Dacia, uygun fiyatavantajlarını sürdürüyor.Uzun bir süredir sabit fiyat politikasını devam ettiren Dacia’ya ait modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde;
– 2011 Dacia Duster 1.6 4×2 Euro5 29.900 TL

– 2011 Dacia Sandero Ambiance 1.5 dCi 70 bg 24.100 TL

– Dacia Logan Sedan 1.6 Euro5  18.350 TL

– Daica Logan MVC (5 kişilik ) Ambiance 1.5 dCi 70 22.850 TL

Hyundai’de 1000 TL’ye varan indirim!

hyundai-accent-era.jpgNisan ayı boyunca Hyundai modellerinde 1.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.Peşin alım indirimi kampanyasında 2011 model yılı binek araçlardan 2011 Hundai Accent Era ve Hundai Getz’de 1.000 TL, i10 modelinde ise 800 TL tutarında indirim uygulanıyor.

 ikinci el satlik arabalar
2011 Peugeot’larda bir ilk, pejo-308.jpgPeugeot, Nisan ayında müşterileri için bir ilki gerçekleştiriyor. Peugeot sunduğu uygunfiyatların yanısıra 12 ay yüzde 0 faiz ve ilk dört ay ödemesiz kredi sağlıyor. AyrıcaPeugeot Finans’dan düşük taksitli ve balon ödemeli finansman seçenekleri ve aracınalındığı ilk yıl için Peugeot Kasko hediyesi bulunuyor. Bu kampanya ile müşterilerine hem binek hem de ticari araçlar için 25 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli ve ilk dört ay ödemesiz kredi olanağı sağlıyor. Böylece aracını Nisan ayında alan Peugeot müşterileri ilk taksitlerini Eylül ayında ödüyorlar. Balon ve 50/50 kredi seçenekleri de devam ederken Peugeot Finans’dan kredi kullanan tüm müşteriler ücretsiz OGS sahibi oluyor. Tüm bunların yanında 308, 3008 ve 5008 modellerinde bir yıllık Peugeot kasko da hediye olarak sunuluyor.2.el arabalar

pejo-508.jpgYeni Peugeot 508 özel lansman fiyatları ile Peugeot bayilerindePeugeot’nun orta üst segmentteki yeni modeli 508 ise özel lansman fiyatları ile Peugeotbayilerindeki yerini aldı. Müşterilerin bütün duyularına hitap eden modern ve geleceğeyönelik bir tasarıma sahip olan 2011 Model Peugeot 508 sedan ve SW olmak üzere iki farklı gövde tipi ilekarşımıza çıkıyor.Versiyona göre opsiyon ya da standart olarak sunulan Navigasyon, Renkli Head-up Display ekranı, Dört bölgeli otomatik klima, Akıllı ışık sistemli aktif Xenon farlar, Sürüşe duyarlı yönlendirmeli farlar, Akıllı anahtar, Elektrikli park freni, Sürücü için elektrikli bel masajı, Yol bilgisayarı, JBL hi-fi ses sistemi vb. sistemler, 508’in özel karakterini daha da güçlendiriyor. Ayrıca Yeni Peugeot 508, Marka için e-HDi teknolojisi ile yeni nesil STOP & START sisteminin ilk kez kullanıldığı model oldu. Aynı zamanda hızlı, işlevsel ve sessiz çalışan e-HDi ile şehir içinde yüzde 15’e varan yakıt tüketimi ve CO2 salım kontrolü sağlanıyor. 2011 Peugeot 508, 53 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatları ile Peugeot bayilerindeki yerini almış durumda.
pejo-207cc.jpgYaza yaklaşırken CC modellerde çok özel koşullar
Deri döşeme, çift bölmeli otomatik klima, Bluetooth, JBL Hi-Fi Müzik Sistemi, Park YardımSistemi, Direksiyondan Kumandalı MP3 Uyumlu Radyo-CD Çalar, MP3 bağlantısı, USB-AUXgirişi, Alüminyum alaşımlı jantlar ve hız sabitleme sisteminin standart olarak sunulduğu 2011 pejo 207 CC, 5 bin TL indirim ve 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ve ilk dört ay ödemesiz özelfinans kampanyası ile dikkat çekiyor. Aynı kredi koşulları 25 bin TL için 2011 pejo 308 CC modelinde 3 bin 500 TL’ye varan indirimlerle sunuluyor.

Segmentinin lideri 5008’de Video Paketi avantajı devam ediyor

pejo-5008.jpg2011 Peugeot 5008’de ise Video Paketi promosyonu devam ediyor. Bu paket ön kafalıklara yerleştirilmiş iki adet 7″ renkli ekran, bütün portatif ses/video donanımlarını (video oynatıcı, oyun konsolları, DVD okuyucu) kabul eden bir bağlantı konsolu ve iki adet Bluetooth® kablosuz kulaklıktan oluşuyor.

sıfır araba fiyatları

fiat-inea.jpgBenzinli Fiyatına Dizel Fiat Linea Kampanyası!
Tofaş’ın uluslararası ödüllü Bursa’daki fabrikasında yüksek kalite standartlarında üretilen Fiat Linea’nın benzinli ve dizel motorlu versiyonlarının fiyatlarını eşitleyen Fiat Türkiye, yoğun ilgi gören  “Benzinli Fiyatına Dizel Fiat Linea” kampanyasını Nisanayında da devam ettiriyor. Kampanya kapsamında  Actual ve Active Plus donanımlı 2011 Fiat Linea’nın 1.3 litre 90 HP’lik Multijet motorlu versiyonlarına 1.4 litre benzinli Fiat Linea fiyatına satın alabilme imkanı sunuluyor. 100 km’de ortalama 4.9 litrelik yakıt tüketim değeriyle satın alırken de kullanırken de tüketici dostu olan 1.3 litre Multijet motorlu Fiat Linea, hem estetik tasarımı hem de boyutlarıyla ekonomik sedan müşterilerinin beklentilerini ideal biçimde karşılayabiliyor.500 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklarının yatırılmasıyla 870 litreye kadar yükselen Fiat Linea, kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için gerekli yükleme alanı sunabiliyor. Fiyat/fayda orantısıyla ön plana çıkan Fiat Linea’nın 90 HP’lik ekonomik Multijet motor seçeneği kampanya kapsamında 29 bin 828 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Toyota’yı baharda al, son baharda öde

toyota-rav4.jpgNisan ayı boyunca Toyota modellerine 5 bin TL peşin ve 500 TL taksitle sahip olmakmümkün.Toyota Auris, 2 bin 500 TL’ye varan indirim ve 6 bin peşin ve 650 TL’lik taksitler ile sunuluyor. Yeni donanım seviyesi ile ekonomi ve performansı bir arada sunan 2011 Toyota RAV4 4 bin TL’ye varan indirimli 74 bin 900 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Toyota’nın D segmentindeki başarılı temsilcisi Avensis 4 bin TL’ye varan, küçük sınıftaki ekonomik modeli Yaris bin 300 TL’ye varan ve dünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Toyota Corolla ve geniş ailelerin tercihi toyota verso bin TL indirimle Toyota Plazalar’daki yerini alıyor.Toyota Finans, Nisan ayında da avantajlar sunmaya devam ediyor. Dosya masrafı Toyotatarafından karşılanan kampanyada yüzde 0.86 faiz oranı ve 60 aya kadar uzanan vadeseçenekleri sunuluyor. Toyota Finans ile ödemeler Eylül ayında başlayabiliyor.

Volkswagen’de nisan fırsatları 
vosvogen-golf.jpgVolkswagen Binek Araç tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında Volkswagen Golf vePolo sahibi olmak isteyenlere yüzde 4 oranındaki indirim avantajının yanı sıra kredili alımlarda 60 aya varan vadelerle uygun kredi koşulları sunuluyor.Farklı donanım ve motor seçenekleri ile kullanıcaların her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilen 2011 Volkswagen Golf yüzde 4’e varan indirim oranları ve 36 bin 900 TL’den (Golf 1.6 102 PS Trendline) başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunulurken, 2011 Volkswagen Polo ise 27 bin 950 TL’den (Polo 1.2 70 PS Trendline) başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.Euro da sabit kur avantajı…Fiyatları Euro bazında açıklanan Golf R, Volkswagen Sciocco, CC ve Volkswagen Tiguan modellerinde ise kampanya dönemince  Euro/TL kuru sabit tutularak 2.04-TL olarak uygulanıyor.

Opel’de her modele bir kampanya var

opel-insignia.jpgOpel Aralık 2010 yılından bu yana pazara sunmaya başladığı D segmetindeki “Otomatik vitesli” Insignia Edition Elegance paketli 2.0lt 130hp dizel modeliyle iddiasını sürdürüyor… 71 bin TL’lık özel bir fiyatlandırma söz konusu.Araç tek bir donanım “Edition Elegance Paketi” seçeneğiyle satılıyor.

sıfır ticari arac fiyatı

opel-meriva.jpgOpel’in foksiyonelliği ile dikkat çeken yeni modeli Opel Meriva’da 1.025 ila 4.500 TL arasında özel kampanya indirimleri söz konusu… Enjoy 17″ alaşımlı jantlar 1.4 100 hp modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 38.822 TL.Enjoy 16″ alaşımlı jantlar 1.3 DTE 95hp ecoFLEX modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 45.064 TL. Cosmo 1.7 DT 100hp Active Select (otomatik vites) modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 59.364 TL
Opel Yeni Astra HB ve Yeni Astra  Sports Tourer modellerinde 1.4lt 140hp benzinli

opel-astra.jpgOtomatik Vites motor seçeneğini sunmaya başladı.1.4lt 140hp, Astra HB gövde tipinde, Enjoy, Sport ve Cosmo modellerinde sunuluyor. Opel Astra SportsTourer modelinde Sport ve Cosmo modellerinde sunuluyor. Yeni Astra HB Enjoy Plus Paketli 1.4lt 140 HP modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 46.053 TL Yeni Astra HB Enjoy Plus Paketli 1.4lt 140 HP Active Select modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 48.833 TL , Opel Astra SportsTourer Sport modeli 1.4lt 140 HP modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 50.379 TL, 2011 Opel  Astra SportsTourer Sport modeli 1.4lt 140 HP Active Select (otomatik) modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 53.159 TL  Astra HB Classic III modellerinde 3.750 TL ile 4.000 TL arasında değişen kampanya indirimleri mevcut.

opel-corsa.jpgYeni Corsa modellerinde 1.000 ile 3.900 TL arasında değişen özel kampanya indirimlerimevcut.Essentia, Enjoy ve Colour Edition modelleri ile satışta.Essentia 16″ alaşımlı jantlar 1.2 i Twinport modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 30.502 TL Enjoy 1.3 CDTi Dizel – 95 HP Start Stop    modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 39.357 TL Color Edition 1.4 i Twinport Otomatik Şanzıman modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 36.936 TL

opel-antara.jpgOpel’in SUV segmentinde ki temsilcisi Antara modelinde 25bin TL’lik bir kampanya indirimi söz konusu… Cosmo AS 2.0 CDTi Otomatik vites ve sunroof lu modelin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 83.316 TL.

satlik 2.el çekiciler 
Yüzde 0 faiz kampanyası, 2011nisan-juke.jpgNisan Juke 1.6 M/T versiyonları satın almak isteyenler Nisan ayı boyunca 10 bin TL için12 ay yüzde 0 faiz avantajından yararlanacak.Ayrıca Yeni Micra’ya sahip olmak isteyenler de Nisan ayında 15 bin TL için 15 ay yüzde 0 faiz avantajından yararlanacak.Nisan Micra özel finans seçeneği ile ayda 272 TL’ye Micra sahibi olma şansını yakalamak isteyenlerin Nissan satış bayilerine uğramaları yeterli olacak.

Chevrolet’den farklı fırsatlar, chevrolet-cruze.jpgChevrolet Cruze 2011 model yılı ile birlikte 124 beygire yükseltilen 1.6 16V yepyeni benzinli motoru ile Chevrolet Cruze‘un, sportif tasarım çizgilerini daha da ön plana çıkartan Design Edition modeli pazarda büyük ilgi görüyor. Cruze’u daha sportif çizgilere taşıyan Design Edition modelinde; dış tasarımda ön ve arka spor gövde kiti, yan marşpiyel, arka spoyler ve 17 inç alaşımlı jantlar göze çarpan özelliklerdir. İç tasarımda ise; yine bu modelin sportif yönünü vurgulayacak “sonic blue” özel mavi siyah kombineli döşemesine sahip. Zenginleştirilmiş tasarım özelliklerine sahip, Design Edition modeli LS ve LS Plus ekipman seviyelerinde sadece 1.100 TL fiyat farkı ile satışa sunuluyor.2011 Chevrolet Cruze, coupe tarzı sedan tasarımı, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC), 8 hava yastığı ve kaliteli iç mekanmalzemeleri ile sınıfının en iddialı modellerinden biri olma konumunu koruyor. ChevroletCruze’un 1.6 motorda beygir gücü 124 beygire yükselirken, 100 km’de ortalama yakıttüketimi 6,5 lt seviyesine gelerek onu sınıfının en ekonomik araçlarından birisi yapıyor.Yüksek ekipman seviyesini çarpıcı fiyat ile birleştiren Chevrolet Cruze, Nisan ayında Cruze satınalan müşterilerine “Cruise Control”u hediye ediyor. Üstelik, 1.600 TL’ye varan kampanyasıile Cruze 33.908 TL’den başlayan cazip fiyatlarla sunuluyor.
2011 Chevrolet Captiva, chevrolet-captiva.jpgSUV sınıfının çok yönlülüğü ile aynı zamanda bir aile otomobilinin tarzı vekullanışlılığından ödün vermeyen Captiva pazara sunulduğu ilk günden itibarenmüşterilerin büyük ilgisi ile açık ara liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Yedi koltuklu özelliği ile piyasada büyük ilgi gören Chevrolet Captiva’da , 8 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, elektronik iklim kontrollü klima, pusula, 18 “ hafif alaşımlı alüminyum jantlar, yol bilgisayarı, 6lı CD/MP3 çalar, arka park sensörü, deri koltuk, cruise control, yağmur sensörü gibi çok sayıda konfor özelliği sunuluyor. Müşteriler tarafından özellikle büyük talep alan, Captiva 4×4 Sportif Krom Aksesuar Kiti ise Nisan ayında 1.300 TL’lik cazip fiyat avantajı ile satışa sunulmaktadır. Chevrolet  Captiva 4×4 Sportif Krom Aksesuar kiti içinde yan basamaklar, arka lamba krom çerçeve, ön tampon alt yüz ve ön sis farı çerçevesi bulunmaktadır. Nisan ayında 70.928 TL’den başlayan cazip fiyatı ile Chevrolet Captiva müşterilerden büyük ilgi görmeye devam etmektedir.

chevrolet-epica.jpg2011 Model Chevrolet Epica
Chevrolet Epica 2.0 litre 150hp dizel 6 ileri otomatik şanzımanlı modelinin yüksekgüvenlik ve konfor donanımına karşın sadece 59.768TL cazip fiyatı ile rakiplerinizorlayacak. Konforlu sürüş keyfini ve üstün standart donanım seviyesini cazip fiyatlarla sunan Chevrolet Epica 2.0 Dizel 150 hp güce sahip. Yeni Epica’da, 8 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, elektronik iklim kontrollü klima, ön ve arka sis farları, krom bagaj çıtası, 17 inç hafif alaşımlı alüminyum jantlar, deri döşemeli ısıtmalı koltuklar, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yağmur sensörü, 6lı CD/MP3 çalar, otomatik katlanır elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, standart donanımda yer alıyor.Yüksek ekipmanı ile Chevrolet Epica, Nisan ayında 59.768 TL cazip fiyat fırsatı ile sunuluyor. 

2011 SEAT Ibiza ve 2011 Seat Leon modellerde avantajlar devam ediyor,
seat-ibiza.jpgSEAT’ın başarılı model ailesi Ibiza’ya yeni eklenen 1,2 lt TSI DSG motor seçeneği,sınıfında fark yaratıyor. VW Grubu’nun en yeni motor teknolojilerinden olan bu motorseçeneği, Ibiza’nın Sportcoupe, 5 kapı ve Sportourer modellerinde, Style ve Sport donanımseviyelerinde satışa sunuluyor.Style donanım paketinde 15” alüminyum alaşım jantlar, dönüşe duyarlı ön sis farları, elektrikli, ısıtmalı, katlanabilir yan aynalar, otomatik klima, cruise control, direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar, deri direksiyon ve vites topuzu gibi zengin ekipmanlar standart olarak sunuluyor. 1.2 lt TSI 105 hp DSG seçeneği 100 kilometrede sadece 4.4 lt (şehir dışı, 100 km/ lt ) yakıt tüketim değerine sahipken 5 kapılı Ibiza 1,2 lt TSI 105 hp DSG 35 bin 900 TL, Sportcoupe 35 bin 500 TL, Sportstourer 36 bin 700 TL, kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.2011 Model SEAT Ibiza model ailesinin 27 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sunulduğu kampanyada, bir diğer başarılı modeli olan Leon ise 38 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.Kampanya kapsamında VW Grubunun ödüllü motoru 1.4 lt TSI 125 hp modeli 40 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Zengin Style donanım seviyesindeki araçta, 16” alüminyum alaşım jantlar, elektrikli, ısıtmalı, katlanabilir yan aynalar, dönüşe duyarlı ön sis farları, çift bölgeli otomatik klima, yol bilgisayarı mevcut. Tüm bunların yanı sıra, deri direksiyon ve vites topuzu, cruise control, direksiyondan kumandalı radyo / CD / MP3 çalar, ABS, TCS, 6 hava yastığı, USB girişi gibi pek çok standart donanım özellikleri de Style versiyonu ile standart olarak sunuluyor.

2011 Mazda 3 için özel indirim kampanyası,mazda3-1.jpgMazda atılımlarla girdiği 2011 yılına, otomobilseverleri sevindirecek 4 bin TL’ye yaklaşan bir kampanya ile devam ediyor. 4 Nisan’dan itibaren başlatılan 2011 Mazda3 modeline 2 bin TL yaklaşan kampanya indirimine ek olarak 2 bin TL takas indirimi sunuluyor. Kampanya kapsamında Nisan ayı süresince Mazda showroomlarını ziyaret eden Mazda sahipleri, Mazda’nın en çok satan modeli Mazda3 modelinde sunulan takas avantajından yararlanabilecekler. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, kampanya ile ilgili olarak: “Mazda olarak atılımlarımıza devam ediyoruz. Yaza girmeden yepyeni bir Mazda3 sahibi olmak isteyenler için uygun koşullar sunan bu özel satış kampanyası ile de fark yaratacağız. Mazda 3’lerdeki takas indiriminin yanısıra tüm Mazda modellerinde özel indirimler  de müşterilerimizi bekliyor” dedi.Kampanyaya ek olarak takas indirimi fırsatı sunulan Mazda3 benzinli modellerinin özellikleri arasında, Dinamik Stabilite Kontrolü, Arka Araç İzleme Sistemi, Sunroof, Yağmur Sensörü, Otomatik Yanan Farlar, Elektrikli Isıtmalı Katlanır Aynalar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Bluetooth ve LED Arka Farlar gibi özellikler bulunuyor. Bu kampanya 30 Nisan 2011 tarihine kadar geçerli olacak.

 

2011 Model Skoda Roomster’a Sahip Olmanın Tam Zamanı!

skoda-roomster.jpgKüçük MPV sınıfının en gözde araçlarının başında gelen Skoda Roomster kalite veteknolojisinin yanında 27 bin 720 TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor.Skoda’lar için en yeni ve en uygun krediler sunan VDF, Roomster için de avantajlar ile dolu kampanya sunuyor.Özellikle aileler için ideal bir araç olarak yollardaki yerini alan Roomster’e sahip olmak için VDF kredisi kullananlar yüzde 0,82’den başlayan oranlar ile kampanyadan yararlanabiliyorlar.Kampanya kapsamında Skoda Roomster’in teknolojisi ve kalitesiyle tanışmak isteyenler VDF’den 48 ay vade ile aylık 567 TL’den başlayan taksitlerle araçlarına hemen kavuşabiliyorlar. Skoda tutkunları isterlerse 6 aydan 60 aya kadar uzanan esnek vade koşulları ve avantajlı faiz oranıyla sınırlı sayıda özel donanım seviyesine sahip Roomster’in keyfini sürebiliyorlar.

Otomobilde, kamyonda, otobüste indirim

mercedes-cserisi.jpgMercedes – Benz Otomobiller Mercedes-Benz, B-Serisi’nde 40.000 TL’lik kredi için 40 ay vadede yüzde 0.40 faizli kredi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca, yenileme öncesi C-Seri’lerinde, 50.000 TL’lik kredialındığında, 1 yıl sonra, ara ödeme olmadan, yüzde 0 faizle ile geri ödeme imkanı sunuluyor.Mercedes-Benz E-Coupé ve E-Cabrio modellerinde ise aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Mercedes-Benz Kamyonlar
Mercedes-Benz, kamyon grubunda 6×2 kargo segmentinde Nisan ayı alımlarında da cazip fırsatlar sunuyor. Verilen kredi desteği ile müşteriler, sıfır faize varan uygun kredi koşullarıyla araç alımı yapabiliyor.Bunun yanında eski aracını değiştiren Mercedes-Benzmüşterileri de TruckStore aracılıyla çok uygun takas imkanlarından faydalanabiliyor.

Mercedes-Benz Otobüsler
Mercedes- Bez Euro 3 motorlu Travego ve Tourismo otobüslere özel, uygun fiyatlar ilemotor revizyon paketleri sunuyor. Bunun yanısıra, Mercedes-Benz müşterileri içinha-zırlanan debriyaj paketi ile Travego ve Tourismo otobüsler orjınalliğinikoruyabiliyor. Garanti kapsamındaki Mercedes-Benz debriyaj paketi, uzun kullanımsüresiyle gerçek güvenlik ve tasarruf sağlıyor.
Subaru’da bahar rüzgarı devam ediyor!

subaru-legacy.jpgNisan ayı kampanyası kapsamında; rakipsiz 4×4 özelliğini standart olarak sunan, üstün yoltutuşu, güven veren ve sizi iyi hissettiren sürüş özellikleri sayesinde hem şehir içindehem de uzun yolda güvenli sürüşü garanti eden Legacy Sedan modeli 76 bin 230 TL’denbaşlayan cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Performans, güvenlik, yol tutuşu, yakıt tüketimi, kabin ve gövde boyları, yerden yükseklik özellikleriyle SUV segmentinin en iyi temsilcisi ailelerin tercihi Subaru’nun Yeni Forester modeli ise 78 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Direksiyon başında sürüş keyfi, konfor ve üstün güvenlik arayan sürücülerin tüm isteklerine cevap veren, özellikle geniş ailelerin tercihi Subaru Legacy’nin SW Modeli ise 79 bin 380 TL’den başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Volkswagen ticaride 3 bin TL’ye varan indirim
vosvogen-caravelle.jpgVolkswagen Ticari Araç, Nisan ayı süresince devam edecek kampanyada Transporter modellerinde 2 bin TL, Caravelle ve Crafter modellerinde ise 3 bin TL’ye varan indirimlersunuyor. Kampanya süresince, Volkswagen Ticari Araç’ın, VDF (Volkswagen Doğuş Finans) ileortaklaşa sürdürdüğü kredi kampanyalarından yararlanmak da mümkün. Vosvogen Caddy, Vosvogen Transporter, 2011 Vosvogen Caravelle ve Vosvogen Crafter modelleri için FullLife (Uzun Vadeli Kasko), FullPlan (UzatılmışGaranti), FullKoruma paketlerinden herhangi ikisini alan araç sahipleri için faiz oranları, 0.89’dan 0.79’a çekiliyor.Fulllife paketinde aracın garanti süresi 2 yıldan 4 yıla (150.000 km)  uzatılırken, Fullplan’da araç kredi işlemleri ile aynı anda kasko ücretini de kredilendirme ve 5 yıllık sabit ücretli kasko alım imkânları sunuluyor. Fullplan ise Vdf’den kredi kullanan bireysel müşteriler için sunulan kredi koruma sigortası. Bu paket de kredi geri ödemeleri başladıktan sonra özel şartlardan kaynaklı  bir sorunla karşılaşılırsa, teminatlar dahilinde ödemelerin dönemsel olarak üstlenilmesini  ya da koşullara göre kalan kredi borcunun tamamen kapatılmasını sağlıyor.

kaynak:mynet 12/04/2011

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2012 Nissan Micra DIG-S

2012 Nissan Micra DIG-S araba resimleri.2 el nissan

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2012 Hyundai i40

2012 model hyundai i40 resimleri.ikinciel hyundai

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,