2018 yılı Kamu (Devlet,memur, işci) lojman kira bedelleri

28 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30284 TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 380)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 4,25 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,50 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,95 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,82 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,76 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,44 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,70 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,19 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sağlık raporu nasıl alınır?

Aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alınan sağlık raporları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan sağlık birimlerinden 50 ile 100 TL arasında değişen ücret karşılığı alınabilmektedir.

Sedef hastalığı nedir? Neden olur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe girişlerde İşe girişlerde alınması zorunlu olan sağlık raporları, yetkilendirilmiş sağlık birimlerinden ücreti karşılığında alınabiliyor. Daha önce aile hekiminden ücretsiz olarak alabildiğimiz sağlık raporu, yapılan düzenleme ile birlikte 50 TL ile 100 TL arasında değişen bir ücret ödenerek alınabilmekte. İşe girişte, ehliyet alırken veya benzeri bir durumda istenen sağlık raporlarının, işyeri hekimlerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan sağlık birimlerinden alınabileceği açıklanmıştı.

Gizli Şeker (Prediyabet) nedir
Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Yetkili sağlık kuruluşlarında gişeye muayene ücretini yatırarak bu raporu alabilecek. İki türlü de para ödemeniz gerekiyor. Ayrıca Aile hekiminizden de sağlık raporunuzu ücretini ödemek koşuluyla alabilirsiniz. Aile Hekiminiz gerekli gördüğü taktirde sizi farklı poliklimiklere yönlendirerek uygundur imzası almanızı isteyebilir. Vertigo nedir, belirtileri nelerdir?

Sizden istenen sağlık raporunu ücret ödemek koşuluyla özel Hastane veya özel polikliniklerden de alabilirsiniz. Yalnız SSK anlaşmanız varsa yani sigortalıysanız özel hastalerde sağlık raporu ücreti değişmektedir.Kaynak:sabah

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sedef hastalığı nedir? Neden olur?

Sedef hasatalığıDeride kırımızı renkli zemin üzerinde sedefi-beyaz renkli kepeklenmelere neden olan döküntülerle kendini gösteren sedef hastalığı (psoriasis) özellikle diz, dirsek vesaçlıderi gibi bölgelerde görülen, zaman zaman şiddetlikaşıntılı ve tekrarlayıcı bir hastalık. Dünyada 125 milyon kişiyi, Türkiye’de ise yaklaşık 700 bin kişiyi etkileyen psoriasisin çok farklı tipleri var. Sedefin kesin nedeninin bilinmediğini belirtenİzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğiuzman doktoru Sinan Doğanhastalığın,vücutsavunmamekanizmasındaki bir bozukluk nedeniyle deri yenilenme süresinin yedi kat hızlanması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Ailesel yatkınlığın da önemli bir rol oynadığı sedef hastalığı insandan insana bulaşmıyor.

Vertigo nedir, belirtileri nelerdir?

STRES, SEDEF HASTALARININ EN BÜYÜK DÜŞMANI

Uzm. Dr. Sinan Doğan, psoriasisi tetikleyen etkenleri şöyle açıkladı:

“Sedef hastalığını tetikleyen en önemli faktör stres ve sıkıntıdır. Onun dışında enfeksiyonlar, hatta bazen küçük bir diş çürüğü, geçirilen ağır hastalıklar, ameliyatlar, kullanılan bazı ilaçlar, deriyi zedeleyen yanık ve travmalar gibi çeşitli faktörler sedef hastalığını uygun bünyeli kişilerde tetikleyebilir. Genelde vurdumduymaz kişilerde pek görülmez, hassas ve her şeyi kafaya takanlarda görülür. Bunun için zor olsa da stresten uzak durmaya çalışmalıyız. Hastalığın şiddetinde yazın biraz azalma olabilir, kışın deride kuruluk ve enfeksiyonlar ile artabilir.Çocuklarda sedef hastalığını özellikle enfeksiyonlar tetikler. Bu nedenle bademcik iltihabına ve diş çürüğüne dikkat edilmelidir. Sık bademcik iltihabı olan çocuklarda aylık penisilin yapılabilir.”
ISPANAĞIN FAYDALARI

“SEDEF HASTALIĞININ ÇARESİ YOK” ALGISIYLA TEDAVİYİ BOŞ VERMEK ÇOK YANLIŞ!

Hastalığın kesin bir “tedavisi olmaması” sebebiyle çoğu sedef hastasının endişeye kapıldığını belirtenUzm. Dr. Sinan Doğanşöyle konuştu:

“Toplumda genel kanı sedefin çaresi yok. O zaman şeker ve tansiyon gibi hastalıkların da çaresi yok ancak ilaçlar ile kontrol altına alınabiliyor. Hastalar bilmelidir ki alanında uzman bir dermatoloğa düzenli şekilde başvurdukları zaman onların da hastalıkları kontrol altına alınabilir. Doktorları, ilaçları yan etkileri de göz önünde bulundurarak seçip uygulayacaktır.

Gizli Şeker (Prediyabet) nedir

Artık sedef hastalarının umutsuzluğa kapılmasına gerek yoktur.” Sedef hastalığının son yıllarda üzerine en çok araştırma yapılan hastalıklardan biri olduğunun altını çizen Sinan Doğan ayrıca, “Psoriasis için yeni birçok tedavi geliştirilmiş ve geliştirmeye devam edilmektedir. Bu işin uzmanı dermatoloji uzmanları ile hastalık yüksek oranda kontrol altına alınabilmektedir.Sedef hastalığı için basamak tedavisi uygulanır. Hastalığın şiddeti, hastanın beklentisi, tırnak ve eklemlerin etkilenmesi, başka hastalıklarına göre tedavi planlanır. Sedef hastalığında sadece krem tedavisi yoktur. Hap, belli iğneler, serum, ışık tedavisi gibi seçenekler doktor kararıyla uygun hastalarda uygulanabilir” dedi.
Keçiboynuzunun (Harnup) Faydaları ve Kullanımı

SEDEF DÖKÜNTÜLERİNİN GÖRÜNÜR OLMASI HASTALARI DEPRESYONA SÜRÜKLEYEBİLİR

Sedefin,hastaların dış görünüşünü etkilemesinin psikolojik sorunlar da yaratabileceğini belirtenUzm. Dr. Sinan Doğan, “Yapılan araştırmalarda, sedef hastalarında yaşam kalitesinin nerdeyse kanser hastaları kadar düştüğü görülüyor. Sigara Tütün Dumanının Sağlığımıza Verdiği Zararları Nelerdir

Hastalık rahatlıkla görülebildiğinden hastalar toplumdan uzaklaşarak, depresyona girebiliyor ve bu da bir kısır bir döngüye neden olarak hastalığı şiddetlendiriyor. Bu nedenle hastaların büyük bir çoğunluğu psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyuyor. Hatta hastalar evlenmekten kaçınabiliyor ve evli olanlar da hastalık nedeniyle boşanabiliyor. Özellikle toplumdaki kişilerin soru ve yorumları hastaları daha da içine kapanık hale getirebiliyor.”Kaynak:sabah

Cinsellikte doğal viagra havuç

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Vertigo nedir, belirtileri nelerdir?

VertigoKulak Burun Boğaz & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Yavuz Sütbeyaz, vertigonun tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

VERTİGO TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Vertigonun sebebinin iç kulak kaynaklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sütbeyaz,

Taze soğanın faydaları nelerdir

”Baş dönmesi en sık görülen sebebidir”

“Periferik vertigo, Benign Paroxismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) halk arasında iç kulak kanallarında kristal kayması olarak bilinir. Vertigonun (baş dönmesi) en sık görülen sebebidir. Her insanın yaşamı boyunca en az bir sefer de olsa BPPV ihtimali yüzde 10’dur. Başın veya vücudun bir hareketi ile (perde asarken, arabada geri manevra yaparken, bir tarafa yatarken vb) ortaya çıkan baş dönmesi ataklarıdır. Vertigo olmadığı dönemde, yürüme sırasında hafif dengesizlik olabilir. İç kulaktaki yarımdaire kanalları içerisine denge organı üzerinde bulunan kristal taneciklerinin düşüp baş hareketleri ile kanallarda dolaşıp ani uyarılara yol açması sonucunda husule gelen başdönmesidir. Videonistagmograf (VNG) testi ile kristal taneciklerinin yeri saptanıp, yerine göre değişik manevra tedavisi ile düzeltilir dedi.

”Baş dönmesi ve bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabilir”

Vestibüler norinitin çoğunlukla ÜSYE’lerini (üst solunum yolu enfeksiyonu) takip eden günlerde ortaya çıkan baş dönmesi, bulantı-kusma krizi olduğunu ifade eden Profesör Doktor Mehmet Yavuz Sütbeyaz, “Bazen günlerce sürebilir. Kendiliğinden yavaş yavaş düzelir (gribal hastalıklar gibi). Bulantı-kusma önleyici (antiemetik) ilaçlarla destek olunabilir. Özellikle ilk günlerde yatak istirahati şarttır.

Meniere Hastalığı: İşitme kaybı, kulakta çınlama ve dolgunluk hissi, 24 saate kadar sürebilen baş dönmesi ataklarının eşlik ettiği iç kulaktaki sıvıların basıncının yüksek olması durumudur. Stres ve tuz tüketimi suçlanmaktadır. Sigara nikotininine karşı bir aşırı bünyesel reaksiyonun sebep olduğu iddiası da çok güçlüdür.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR-HASTALIKLAR NELERDİR

Kronik orta kulak iltihaplarının iç kulağa yayılması (labirentit) sonucunda meydana gelen vertigo ve Migrenöz vertigo (vestibüler migren): Migren toplumda baş ağrısının bir türü olarak bilinir. Çok fazla bilinmeyen kısmı ise migren başağrısının vasküler (damarsal) baş ağrısı olduğudur. Kafatasındaki zengin damar ağının ani olarak genişleyip veye daralmasıyla tetiklenen ağrıdır migren. Vestibüler migren ise iç kulaktaki denge sisteminin ve/veya uyarıları beyne götüren vestibüler sinirin (denge siniri), beslendiği damarlardaki ani kasılmalara bağlı kan dolaşımının bozulmasıyla meydana gelen baş dönmesidir. Tedavisi migren tedavisine benzer. İç kulakta veya iç kulak sinirindeki tümöral hastalıklar dedi.
Santral vertigonun beyinde bulunan denge merkezlerini etkileyen nörolojik durumlarda oluşan vertigo olduğunu ifade eden Sütbeyaz, daha sonra şunları kaydetti: “Baş dönmesine şuur kaybı, çift görme, konuşma bozuklukları ve felç gibi semptomlar eşlik edebilir. Ayrıca boyun problemleri ve sistemik hastalıklarda da vertigo görülebilir.

Gizli Şeker (Prediyabet) nedir

VERTİGODA TEDAVİ

Vertigo sadece bir bulgu olduğundan öncelikle altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Videonistagmografi testi ile eğer iç kulaktaki kristallerle ilgili problem saptanırsa (BPPV), özel manevralar (Epley, Semont, Barbeque, Gufoni ) veya özel egzersizler (Brandt-Daroff) yaptırılarak kanallarda kristallerin stabilizasyonu sağlanır. Tecrübeli ellerde yapılan test ve manevralarla hastalar bir seansta bile yıllardan beri çektiği vertigo şikayetinden kurtulabilmektedirler. Eğer baş dönmesi Meniere hastalığına bağlı ise, tuz kısıtlaması, sigara yasağı, stresten uzak durma ve gerekirse psikolojik tedavi, allerjen gıdalardan uzak durma ve bazı ilaçlar ile baş dönmesi ataklarının sıklığı ve atakların süresi azaltılmaya çalışılır. Kriz dönemlerinde gerekirse hasta yatırılarak tedavi edilir. Migrenöz vertigolarda tedavi migren baş ağrılarında olduğu gibidir. Vestibüler nörinit başlangıç döneminde yatak istirahati önerdiğimiz, her gün şikayetleri biraz daha azalarak 15-30 gün içerisinde kendiliğinden düzelen, denge organının bir tür nezlesidir.Kaynak:sabah Keçiboynuzunun (Harnup) Faydaları ve Kullanımı

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cinsellikte doğal viagra havuç

Cinsel güçü artıran yiyecekler nelerdir,

Doğal Viagra Havuç!

Havuç Cinsel Gücü Artırıyor

Tavşanlar neden çok çoğalıyor dersiniz? Havuçtaki seks hormanlarını aktive eden bileşenler yüzünden. Kış aylarında bol miktarda bulunan havuç ve havuç suyu konusunca çok büyük önemi vardır. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan havuç kış aylarında vücudumuzun günlük gereksinimini karşılar ve vücudumuza birçok yönden fayda sağlar. Bolca A vitamini barından ve B, C, D, E vitamini bakımından zengin olan havuç, kan yapar, vücudumuzu kuvvetlendirir, ishali keser, pekliği giderir, mide ve bağırsak rahatsızlıkların önlenmesinde vazgeçilmez bir bitkidir.
CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR-HASTALIKLAR NELERDİR

Havucun İçerdiği falcarinol etkin maddesi nedeniyle kansere karşı önleyici özelliği bulunmaktadır

Afrodizyak etkili yiyecekler nelerdir? Cinsel gücü arttıran yiyecekler nelerdir? Havuç cinselliği arttırır mı? Tavşanlar neden çok fazla ürerler?

Uzmanlar tavşanların çok hızlı üremesinin gerisinde havucun etkisinin olduğunu belirtiyorlar. Havuç insanlarda da sex hormonlarını aktifleştirir. Havuçla ilgili yapılan araştırmalar havucun iktidarsızlığa doğal bir çözüm olduğunu ve aynı zamanda düşünme gücünü arttırdığını kanıtlamıştır. Cinsel dürtüleri kamçılama özelliği de yine havucun marifetleri arasındadır.
Keçiboynuzunun (Harnup) Faydaları ve Kullanımı

Havuç suyu  kansızlığa da çok iyi gelir.

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu “Havuç doğal viagradır” dedi ve şunları da sözlerine ekledi. Bunun nedeni havuçta bulunan bileşenlerin seks hormonlarını harekete geçiriyor olması.

“Havucun köklerinde acethylcolin maddesi bulunuyor. Acethycolin beyin hücrelerinde bulunan bir madde. Mesela Acethycolin seviyesinin Alzheimer hastalarında düşük olduğu birçok klinik deneyle ortaya konmuştur. Havuç ise sinir sistemiyle ilgili olarak doğrudan etkili birçok etkin madde içeriyor. Özellikle seksüel hormonlar doğrudan sinir sisteminin kontrolünde olan hormonlardır.

Kilo verememe nedenleri

Havuç suyu içerdiği bazı etkin maddeler bakımından aynı zamanda mükemmel bir seksüel hormon grubu uyarıcısı, aktifleyicisi ve dengeleyicisidir. Bu nedenle, geçici olarak cinsel isteksizliğe veya yaşlılığa bağlı giderek azalan iktidarsızlığa karşı mükemmel bir önleyici ve de takviye edicidir. Havuç suyu kürünü uygulayanlar zamanla cinsel güçlerinde, sperm sayılarında ve prostat sıvılarındaki hacim artışını rahatlıkla gözleyebilirler. Ama havuç suyu bu konularda dün konuştuğumuz keçiboynuzu kürü kadar etkili değildir, bunu da belirteyim…

Ayrıca ileri yaşlarda algılama gücü giderek zayıflar. Havuç suyu kürü aynı zamanda algılama gücünü mükemmel bir bir şekilde artırır.”
Gizli Şeker (Prediyabet) nedir                   Diyabet Nedir?

A vitamini bakımından çok zengin olan aynı zamanda B,C,D,E, vitaminlerini barındıran havuç kuvvetlendirici,ishali önler, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir. Fazla alkol kullanımı penis damarlarında hasar oluşturur ve penise gelen kan oranında azalma yaşanır. Bu da cinsel gücün zayıflamasına neden olur. Havuç cinsel performans için birebirdir. Doğal ve lezzetli olan havuç yan etkileri oldukça zararlı olabilen kimyasal haplardan ve ürünlerden daha sağlıklıdır.
Sirke bağırsak iltihabına iyi geliyor

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sirke bağırsak iltihabına iyi geliyor

Çinli bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, sirkenin içeriğindeki asetik asidin bağırsaklar üzerinde olumlu etki gösterdiğini ve midedeki kalın bağırsak iltihabını azaltarak sindirim sistemini rahatlattığını ortaya çıkardı.

ABD’deki bir bilim dergisinde yayımlanan araştırma raporuna göre; deneylerde her gün bir miktar sirke verilen farelerin zamanla bağırsak iltihabının semptomlarını ortadan kaldırarak yararlı bakteriler arasında sayılan lactobacillus ve bifidobacteryaların üremesine yardımcı olduğu tespit edildi.;

Bu sayede ciddi sonuçları olan rahatsızlığın etkilerinin azaltılabileceği kaydedildi.Kaynak:Sabah

Etiketler: , ,

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Aralık 2015 SALI  Resmî Gazete   Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:
SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “birinci fıkrasının (c) bendine” ibaresi “ikinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

2016 Harçları (Noter,pasaport,ehliyet,trafik,diploma,sınav,mahkeme,silah bulundurma taşıma vb)

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve sağlık raporu düzenlenir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum tabipliklerince de verilebilir. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında tabibin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmadığının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2016 yılı

(2) Tabip tarafından, sürücü veya sürücü adayının yapılan genel muayenesinde;

a) İşitme kaybı,

b) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi, baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık,

c) Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali),

ç) Malign tümör hikâyesi,

d) Eklem hareketlerinde kısıtlama,

e) Ekstremite noksanlığı,

f) Kas, tendon ve bağ lezyonları,

g) Hipoglisemiye yol açabilecek ilaç kullanılan diabetes mellitus hastalığı,

ğ) Kalp-damar hastalığı (anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu, kalıcı pil implantasyonu),

h) Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),

ı) Santral sinir sistemi hastalıkları,

i) Periferik sinir sistemi hastalıkları,

j) Epilepsi,

k) Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavşak hastalıkları),

l) Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu),

m) Alkol bağımlılığı,

n) Psikotrop madde bağımlılığı,

o) Görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun,

ö) Görme alanının uygun,

p) Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.),

r) Gece körlüğü (tavuk karası), gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat önce),

s) Derinlik duyusunun normal,

ş) Pitozishemipitozis,

t) Diplopi ve şaşılığı,

u) Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı,

ü) Monoküler görme (snellen eşeli ile görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun)

olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

2016 Harçları (Noter,pasaport,ehliyet,trafik,diploma,sınav,mahkeme,silah bulundurma taşıma vb)

(3) Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir. Yapılan muayene sonucunda, sürücülüğe engel hali tespit edilen veya ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayının muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesi yapılarak sağlık raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gösteren sağlık raporu ve uzman tabip/tabipler tarafından düzenlenecek sağlık raporu birlikte geçerlidir. Ancak kişinin özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda ilgili uzman tabip/tabipler tarafından sekizinci fıkraya göre işlem yapılır.

 2016 Alkollü araç kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı,

(4) 2918 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında il sağlık müdürlüğüne sevk edilen sürücüler il sağlık müdürlüğü tarafından; sürücünün bedensel değişikliğinin ortopedik olması halinde; ortopedi ve travmatoloji uzmanı, diğer durumların tespiti halinde ise ilgili branşta uzmanın bulunduğu hastaneye sevk edilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından yapılan muayene sonucunda sağlık raporu düzenlenir. Bu sağlık raporu, gerek görülmesi halinde ilgili diğer uzman tabip/tabiplerle birlikte muayene ve değerlendirme yapılarak düzenlenir.

(5) Kişinin, adına düzenlenen rapora itiraz hakkı vardır. Rapora itiraz, raporun verildiği ilin il sağlık müdürlüğüne yapılır. İl sağlık müdürlüğü raporun olumsuz olmasına neden olan tanıya göre kişiyi, ilgili branş/branşlarda üçer uzmanın bulunduğu hastaneye sevk eder. Kurul tarafından düzenlenen raporda belirtilen karara göre işlem yapılır. Kişinin bu rapora da itirazının olması durumunda; kişinin Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir kurul tarafından sürücünün veya sürücü adayının muayene ve değerlendirmesi yapılır ve karar verilir. Verilen karar kesin olup itiraz hakkı yoktur.

(6) Bütün branşlarda yapılacak muayene açısından sürücü belgesi sınıfları aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır:

2016 ehliyetsiz araba kullanmanın para cezası ,

a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,

b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.

(7) Sürücü adayı veya sürücünün sağlık şartları nedeniyle araç kullanması belirli şartlara bağlanmış ise bu şart kod numarası ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

(8) Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir. İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir.

(9) Sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenerek bu kurumların internet sitesinde yayımlanır. Sürücü adayları ve sürücüler için düzenlenecek Sağlık Raporunun şekli ve içeriği Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(10) Sürücünün sağlık şartları ile araçta bulunması gereken özel tertibatlara ilişkin kod numaraları, sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosuna uygun olarak sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin ilgili bölümüne yazılır.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılacak bildirimler alt yapının uygun olması halinde elektronik sistem üzerinden yapılır. Bu durumda ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz. Elektronik sistem üzerinden bildirimin mümkün olmadığı durumlarda bildirimler yazılı olarak sağlık kuruluşları tarafından en yakın trafik tescil kuruluşuna yapılır.”

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2016 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1)  Sürücü/sürücü adayının motorlu bir aracı kullanmak için gerekli olan yeterli görme keskinliğine sahip olduklarından emin olunması için uygun değerlendirilme yapılır. Kişilerin görme keskinliğinin yetersiz olduğuna ve/veya göze ait bir hastalığa dair bir şüphe söz konusu olduğunda, uzman tabip tarafından muayene edilir.

(2) Görme derecesi snellen eşeli ile ölçülmelidir.

a) Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 0,1 den aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 1,0 (tam) olmalıdır.

b) İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak az gören gözün görmesi 0,6 ve iyi gören gözün görmesi 0,8 den aşağı olmamalı veya sağ göz 0,7 ve sol göz 0,7 olmalıdır.

c) Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 1,0 (tam) olmalıdır.

(3) Görme düzeltmesi;

a) Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır.

b) Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lenslerin takılması zorunludur.

(4) Görme alanı;

a) Santral 20 derece içerisinde skotom olmamalıdır. Her iki gözde santral skotom olanlar, hiçbir sınıf sürücü belgesi alamaz. Tek gözde santral skotom olanlar ve ikinci fıkranın (c) bendindeki görme derecesine sahip olanlarmonoküler sürücü belgesi alabilir.

b) Periferik görme alanı; yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olamaz. 120 dereceden daha az görme alanına sahip olanlar sürücü belgesi alamaz. İki gözden herhangi birinde 120 dereceden az görme alanı olanlara monoküler sürücü belgesi verilir.

c) Periferik görme alanı kayıpları; yatay düzlemde uzanan 3 veya daha fazla kayıp kümesi ya da herhangi bir uzunlukta ancak tek nokta genişliğinde, başkaca kayıp alana dokunmayan, yatay hattı kesen ya da yatay hatta dokunan, dik uzanımlı görme alanı kayıplarıdır.

ç) Kabul edilmeyen santral görme kayıpları;

1) Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme şeklinde veya tek nokta tarzında kayıp olmamalıdır.

2) Hemianopsi ya da kadranopsi uzantısı olan santral görme alanı kayıplarından, gece körlüğü, glokom,retinopati gibi organik ve ilerleyici tabiatta olan hastalıklarda görme alanı defektlerinde normal binoküler görme alanı şartı aranır. (Dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.) Binoküler homonium ya da bitemporal defektlerhemianopik ya dakadranopik defektler sürüş için güvenli kabul edilmez ve bu şahıslar sürücü olamaz.

(5) Derinlik duyusu: İki gözü olanlarda derinlik duyusu olmalıdır. Monoküler olanlarda en az üzerinden bir yıl geçmiş olmalıdır.

(6) Gece körlüğü olanlar gün doğumunun bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilirler.

(7) Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir.

(8) PitozisHemipitozis;

a) Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmez. Tek taraflı pitozisiolup pupili kapalı kişiler monoküler gibi işlem görür.

b) Monoküler veya binoküler kişilerde, ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemipitozisi olanlarda, üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor, fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci fıkraya uygun ise sürücü belgesi verilir.

(9) Diplopi (monokülerler dahil)  ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez. Diplopi tanısı konulduğu anda sürücünün sürücü belgesine el konulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Tedavi ile diplopi ve paralitik şaşılığın düzelmesi durumunda uzman tabibin kanaati ile sürücü belgesi verilebilir.

(10) Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri ikinci fıkradaki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir.

(11) Blefarospazm;

a) Hafif (1 dakikada 5 kez oluşan) olduğu durumlarda sürücü belgesi verilir.

b) Orta derecede (1 dakikada 6-10 kez oluşan) ise, botulinum toksini kullanımı ile (a) bendindeki tanıma uyuyorsa sürücü belgesi verilir.

c) Ciddi (1 dakikada 10’dan fazla oluşan) blefarospazmda ara ara tedavi edilebiliyor olsa dahi sürücü belgesi verilmez.

Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harç Bedelleri 2016 Yılı

(12) Katarakt hastalığında, her bir grup için asgari standartlar mevcut olmak koşuluyla, tıbbi görüş doğrultusunda ve tıbbi kanaatte öngörülen aralıkta muayene ve kontrolleri yapılmak üzere bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki şartları taşımak kaydıyla sürücü belgesi verilir.

(13) Afaki;

a) Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez.

b) Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir.

c) Psödofaklar; görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun ise sürücü belgesi alabilir.

(14) Progresif hastalıklar;

a) Görmeyi zamanla azaltabilecek hastalıklarda (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) görme durumu ikinci fıkradaki şartlara uysa dahi, bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanır.

(15) Şahsın tek gözü var, diğer gözü yok ise veya sadece bir gözünü kullanabiliyor diğer gözde görme yeterli değilse (İkinci fıkranın (a) bendi); (Monoküler vizyon var ise)

a) Görme gücü kriteri, gören gözün en az 1.0 görme keskinliği olmalıdır.

b) Görme alanı, şahsın yatay görüş alanı  120 dereceden daha az olmamalıdır.

c) Eğer şahıs herhangi bir nedenle hayatının herhangi bir döneminde tek gözlü (monoküler) olma durumuna gelmiş ise; olayın üzerinden en az 1 yıllık adaptasyon süreci geçmeli ve sonunda şahsın 120 dereceden daha az olmamak koşuluyla görüş alanına sahip olduğu saptanmış olmalıdır.

ç) Monoküler kişiler;

1) Birinci grup sürücü belgesi sınıflarından alabilir.

2) Ambulans, resmi veya ticari araç kullanamaz.

3) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerinemonoküler kodu yazılır.

4) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunması zorunludur.

5) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz tabibinden sağlık raporu almaları zorunludur.

6) Kullanacakları araçların azami hız sınırları; yerleşim yeri içinde 50, yerleşim yeri dışında 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.”

2016 Tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İç hastalıklarından diabetes mellitusda;

a) Ağır diabetes mellitus vakalarında; kişinin araç kullanmasını olumsuz etkileyecek ölçüde kronikkomplikasyonları olan (ağır retinopati ve/veya ağır nefropati ve/veya ağır nöropati gibi) ve/veya insülin ve/veya oralantidiyabetik kullanmak zorunda olup sık hipoglisemiler nedeni ile kan şekeri regulasyonu sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara, kalıcı hipoglisemi duyarsızlığı olanlara ve durumu sağlık raporu ile tespit edilenlere sürücü belgesi verilmez.

b) Tam bir hipoglisemi bilincine ve risk anlayışına sahip, ancak (a) bendi dışında kalan diyabetlilere, birinci grup sürücüler için en fazla beş yıl, ikinci grup sürücüler için en fazla üç yıl aralıklarla muayene ve tetkik edilmek suretiyle sürücü belgesi verilebilir.

c) Duyarsız hipogliseminin tespit edilmesi halinde; tespiti yapan tabip/kuruluş tarafından 4 üncü maddeninonbirinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) Diyabet tanısı konulmuş kişiler ilk muayenede ve kontrollerde diyabetli olduklarını bildirmekle yükümlüdür.

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

(2) Kalp-Damar Hastalıkları;

a) Anjinal yakınması olanlara; akut koroner sendrom (Stabil olmayan angina pektoris, ST yükselmeli miyokardinfarktüsü ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü) tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan sürücü/sürücü adaylarına gerekli medikal tedavi ve/veya invaziv girişimleri tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir.

b) Anjiyoplasti işlemi uygulanmış ikinci grup sürücü/sürücü adaylarına işlemden 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir.

c) Kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40’ın altı), atrioventriküler bloklu ve hasta sinüs sendromu olanlardan kalıcı kalp pili takılmamış olanlara kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

ç) Kalıcı pil implantasyonu ve başarılı kateter ablasyonu yapılan ikinci grup sürücü/sürücü adaylarına işlemden 6 hafta sonra kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

d) İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör implantasyonu yapılmış olan sürücü/sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine göre sürücü belgesi verilir.

e) Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat TA: 200/120 mmHg nin üzerinde olan sürücü/sürücü adaylarına ikinci grup sürücü belgesi verilmez.

f) Hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati tanısı konmuş semptomatik olan sürücü/sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

g) Kalp yetersizliği ve kapak hastalığı tanısı konan ve ağır semptomatik (NewYork Kalp Cemiyeti Sınıf 3-4) olan sürücü/sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

ğ) Konjenital kalp hastalığı tanısı konmuş olanlardan kompleks veya ciddi kardiyak problemi olanlara sürücü belgesi verilmez. Diğer konjenital hastalığı olanlar ve başarılı cerrahi onarım yapılmış olanlara belirli aralıklarla kontrolden geçmek kaydıyla kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

(3) Organ yetmezliğinde;

a) Hayati önemi haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmez.

b) Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilir.

(4) Sürücü adaylarında yapılacak laboratuvar testleri tabibin takdirine bağlıdır.”

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası ,

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İşitme ile ilgili olarak; tabip tarafından, işitmenin normal kabul edilmesi için kişinin gürültüsüz ortamda dudak okumasına imkan vermeyecek şekilde normal konuşma sesi veya güçlü fısıltı ile değerlendirmesi yapılır. İşitme kaybı şüphesi olması durumunda kişi uzman tabibe yönlendirilir.

a) İlgili uzman tabip tarafından gerek görülmesi halinde kişinin; Sağlık Bakanlığı veya Üniversitelere bağlı kurumlarda bir odyolog veya odyometrist tarafından saf ses ve konuşma odyometrisi yapılır. Saf ses ortalaması; 500, 1000 ve 2000 Hz frekanslarda elde edilen hava yolu işitme eşiklerinin aritmetik ortalaması ile her iki kulak için ayrı ayrıbelirlenir. İşitme kaybı olanlarda gerektiğinde işitme cihazı ile işitme testi tekrar edilip işitme cihazlı eşikler belirlenir.

b) Birinci grup sürücü belgeleri için;

1) En az bir kulakta işitme cihazsız veya cihazlı saf ses ortalaması 35 dB veya daha iyi ise yeterli kabul edilir. Bu kriteri işitme cihazı ile  sağlayanların sağlık raporlarında işitme cihazı kullanma kodu belirtilir. İşitsel implantkullanan sürücü/sürücü adaylarına da bu bendde belirtilen şartları sağlamaları halinde birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir.

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen kriteri sağlayamayanlar ve tam işitme-konuşma engelli olanlar aynı kategoride değerlendirilir. Bu kişilerin kullanacakları araçta kişinin görüş açısını artırmaya yönelik ayna tertibatı ve ek-2’ deki işaret kullanılmalıdır.

3) Bu bende göre sürücü belgesi verilebilen kişiler ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

c) İkinci grup sürücü belgeleri için; her iki kulakta işitme cihazsız veya işitme cihazı ile saf ses ortalaması 35 dBveya daha iyi ise yeterli kabul edilir. Bu kriteri işitme cihazı ile sağlayanların sürücü belgelerine işitme cihazı kullanma kodu belirtilir. İşitsel implant kullanan sürücü/sürücü adaylarına bu bendde belirtilen şartları sağlamaları halinde ikinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir.

(2) İleri derecede ses kısıklığı, solunum bozukluğu ve ileri derecede konuşma bozukluğu olanlar ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar, bu kişilere ikinci grup sürücü belgesi sınıfları verilemez.

(3) Kalıcı trakeostoması olanlara ambulans, resmi veya ticari amaçlı yolcu taşıyan araçları kullanmamak kaydıyla her iki gruptaki sürücü belgesi sınıfları verilebilir.

2016 yılı tüvtürk araç muayene ücreti,

(4) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemleri ile ilgili;

a) Tedavi edilemeyen veya kontrol edilemeyen baş dönmesi rahatsızlığı olan kişilere sürücü belgesi verilmez.

b) Sürücü/sürücü adaylarında baş dönmesine neden olabilecek hastalıklardan herhangi birinin teşhis edilmesi durumunda, sürücü belgesi alması için gereken medikal ve/veya cerrahi müdahalelerden en erken 2 ay sonra sağlık kurulu raporu düzenlenir. Bu raporda ikinci grup sürücü belgesi sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı belirtilir.

(5) Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ile ilgili olarak;

a) Ağır derecede apnesi olanlar (AHI>30/saat) veya orta derecede apne (15<AHI<30) ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler tedavi görmeden sürücü belgesi alamazlar.

b) Uyku apnesinin kontrol altına alındığı  veya tedavi edildiği; en az bir uyku sertifikalı doktor (göğüs hastalıkları, psikiyatri, nöroloji, KBB uzmanı) ve bir KBB uzmanı olan üçlü heyet tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilir. Hastalığın şiddeti, tedaviden alınan cevap, hasta PAP tedavisi uyumu gibi faktörler dikkate alınarak; ikinci grup sürücü belgesi sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı raporda belirtilir.

c) Vücut kitle endeksi (VKE) 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografitesti istenir.

ç) Tanıklı apnesi ve gündüz uyuklama hali olan kişilerden vücut kitle endeksine bakılmaksızın tüm gecepolisomnografi testi istenir.

(6) Malign (Kötü huylu) tümörler ile ilgili olarak;

a) Malign hastalığı ve santral sinir sistemi metastazı olanlar ile malign hastalığın kontrol dışına çıkması nedeniyle genel durum bozukluğu ve düşkünlüğü olan kişilere sürücü belgesi verilmez.”

Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harç Bedelleri 2016 Yılı

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kas iskelet sistemi muayenesine ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) Eklem hareketlerinden;

a) Vertebra (boyun ve bel) hareketleri, kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını %50’den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü belgesi verilmez. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini %75’den fazla engelleyen durumlarda da sürücü belgesi verilmez.

b) Diğer eklem hareketleri, her iki omuz ve/veya dirsek artrodezinde veya fonksiyonel olmayan ankilozlarında sürücü belgesi verilmez. Simetriği sağlam olan tek büyük eklem ankiloz veya atrodezinde, ortopedi ve travmatolojive/veya fizik tedavi rehabilitasyon uzmanının raporu ile birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Ancak bu belgelerle iki tekerlekli motorlu araçlar kullanılamaz.

c) El eklemleri, her iki elin baş ve işaret parmaklarının hareketlerinin % 75’ten fazla kaybında ortopedi vetravmatoloji ve/veya fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı raporu ile birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Ancak bu belgelerle iki tekerlekli motorlu araçlar kullanılamaz. Bundan daha az hareket sınırlılığı yapan el parmaklarında fonksiyonel durumdaki ankiloz ve artrodezlerde ortopedi uzmanı ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının raporu ile birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Bir eldeki baş ve işaret parmağı dışındaki iki parmaktaki ankilozlarda ikinci grup sürücü belgesi sınıfları verilemez.

2016 Yılı Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harçları Bedelleri ücreti

(2) Ekstremite noksanlığında;

a) Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlarda, ortopedi uzmanının ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının görüşleri doğrultusunda birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir.  Her iki el başparmak noksanlığında ve/veya ileri derece fonksiyon kaybı olanlara sadece F sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

 b) Üst ekstremitenin dışında ekstremite noksanlığının (doğuştan veya sonradan) olması halinde ortopedi vetravmatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının raporu uyarınca birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir. Üst ekstremitenin tek taraflı noksanlığında da ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi rehabilitasyon uzmanının kanaatiyle, birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Ancak bu bentte belirtilen sürücü belgesi sınıfları ile iki tekerlekli motorlu araçlar kullanılamaz.

c) Alt ekstremite diz altı amputasyonlarında protezle fonksiyon kazananlar ile protezle fonksiyon uyumu iyi olmayanlardan, özel tertibatlı araç kullanabilecek durumda olanlara ortopedi ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyonuzmanı kanaatine göre birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir. Bunun dışındaki alt ekstremite noksanlık veyaamputasyonlarında, ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kanaatine göre birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir. Ancak bu bentte belirtilen sürücü belgesi sınıfları ile iki tekerlekli motorlu araçlar kullanılamaz.

(3) Kas, tendon ve bağ lezyonlarının kalça, diz ve ayak bileği eklemlerini veya bu eklemleri oluşturan kemik hareketlerini % 50’den az bozduğu ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanınca belirlenenlere birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilir. Ancak bu bentte belirtilen sürücü belgeleri ile iki tekerlekli motorlu araçlar kullanılamaz. Bunun dışındaki durumlarda, ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının vereceği rapora göre işlem yapılır.

(4) Sürücü/sürücü adayının sağlık şartları nedeniyle araç kullanması belirli şartlara (ortezprotez)  bağlanmış ise tanı, gerekli ise kontrolün süresi, sürücü belgesi sınıfı ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod yazılmadan 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası kapsamında oluşturulan komisyona sevk edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

“MADDE 9 – (1) Ruh sağlığı hastalıklarından; ister doğumsal isterse hastalığa, travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, demans (bunama) ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir. Buna göre.

a) Sürücü belgesi verilemeyecek durumlar şunlardır;

1) Zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı),

2) Bunama,

3) Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması,

4) Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler,

5) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.

b) Sürücü belgesinin geçici olarak verilemeyeceği durumlar şunlardır;

ehliyetin iptal edilmesi geri alınması ceza puanı

1) Psikotik bozukluk, akut alevlenme dönemlerinde kişinin sürücü belgesi geri alınır. Patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluşması için geçecek en az 3 aylık süre sonunda yeniden muayene şartı aranır. Bu sürenin sonunda durumu sürücü olmaya uygunsa 6 ayda bir kontrol şartıyla sürücü belgesi geri verilebilir. Ancak şizofreninin tedavi yanıtı düşüklüğü ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda sürücü belgesinin kalıcı olarak alınması kararı da verilebilir.

2) Kanıtlanmış, uzun süreli bir alkol almama döneminden sonra, uzman tabiplerin görüşlerine ve düzenli tıbbi kontrollere başvurularak, geçmişte alkol bağımlısı olan kimselere sürücü belgesi verilebilir. Sürücü belgesinin yenilenmesi de aynı şartlara tabidir.

3) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanım bozukluğu ya da bağımlılığı olan kişilerde remisyon ölçütleri karşılanana kadar sürücü belgesinin en az 6 ay süreyle geri alınmasına karar verilir. Remisyon sonrası hastalığın gidişatı, yeti yitimi ve kullanılan ilaçların özelliklerine göre kontrol süresi belirlenir. Tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.

4) Bipolar duygu durum bozukluğu, psikotik özellikli depresyon durumlarında:  kişinin durumuna göre akut dönemlerde sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilir. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü belgesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol muayenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir.

5) Dürtü denetimi bozukluğu, patlayıcı dürtü bozukluğu, sınır kişilik (dürtüsellik yüksekse), antisosyal kişilik (dürtüsellik yüksekse) bozukluklarında kalıcı olarak sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir.

6) Bu bentte tanımlanan durumlara sahip sürücülere ikinci grup sürücü belgesi sınıfları verilemez, ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

7) Bu bent kapsamında sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin verilen kararlar hakkında 4 üncü maddesininonbirinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

(2) Sinir Hastalıklarından;

a) Santral sinir sistemi ile ilgili doğuştan veya sonradan geçirilmiş veya cerrahi girişime bağlı hastalıklarla ortaya çıkan uzuvların parezi ve paralizileri (duyusal, motor, koordinasyon ve denge açısından), araç kullanmasını ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara sürücü belgesi verilmez.

b) Periferik sinir sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan uzuvlarda parezi ve paraliziler araç kullanmayı ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara sürücü belgesi verilmez. İki ayağı felçli (parapleji), diğer vücut fonksiyonları normal olan şahıslara birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Ayrıca ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

c) Epilepsi hastalarına aşağıda sayılan hallerde sadece birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Bu sürücüler ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

1) Şuur kaybının olduğu epilepsi hastalarının altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir. Sürücü belgesi alabileceğine dair rapor düzenlenmesi halinde kontrol süresi raporda belirtilir.

2) Direksiyon başında tekrarlanma olasılığı olmayan, fark edilir bir uyarıcı nedeniyle uyarılmış epilepsi nöbeti geçiren kişilere nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi verilebilir.

3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, üç yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepilepsi ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

4) Sadece uykuda geçirilen epilepsi nöbeti olan kişiler altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

5) Bilinci veya hareket etme yetisini etkilemeyen nöbet geçiren kişilerde 6 aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

6) Tedavi edici epilepsi cerrahisi uygulanan kişiler (1) numaralı alt bende göre değerlendirilir.

7) Bu bent kapsamında nöroloji sağlık kurulunca yapılacak tıbbi değerlendirmede, ayrıntılı nörolojik inceleme,elektroensefalografi ve nörogörüntüleme yapılır.

8) Epilepsi tanısı konulan ve araç kullanmalarında sakınca bulunan ya da araç kullanmaları belirli şartlara bağlanan kişiler hakkında 4 üncü maddenin onbirinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) Progresif seyirli, fonksiyon kaybına neden olan parkinson hastalığı, multipl skleroz, motor nöron hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları bulunan kişilere yılda bir kez nöroloji uzmanı muayenesinden geçmek kaydıyla hastalıklarındaki fonksiyon kayıplarına göre değerlendirme yapılarak sürücü belgesi verilebilir.

 (3) Kas hastalıklarından myopati ve progresif muskuler distrofisi, myotonisi ve kas-sinir kavşak hastalıkları olan şahıslardan trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara sürücü belgesi verilmez. Trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olmayanlara yılda bir kez muayene olmak kaydıyla birinci grup sürücü belgesi sınıflarından verilebilir. Ancak bu fıkrada belirtilen sürücü belgeleri ile iki tekerlekli motorlu araçlar, ambulans, resmi veya ticari araçlar kullanılamaz.

(4) Kişide bilinç kaybının yaşandığı ancak epilepsi tanısı konulmayan diğer durumlarda nöroloji uzmanınca bilinç kaybının sürüş esnasında tekrarlama riskine göre değerlendirilir.”

Alkollü araç kullanma cezası( ehliyet ,hapis, para),

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ

20 Aralık 2015 PAZAR  Resmî Gazete Sayı : 29568

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Hayallerinizi süsleyen otomobile maaşım garantide ile sahip olun

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sağlık hizmetleri alanında uygulanacak Sağlık Sanayi İşbirliği Programları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ana tedarik sözleşme bedeli tek proje kapsamında 10.000.000 (on milyon) ABD doları ve üzeri olan, sağlık hizmetleri alanındaki mal ve hizmetlerin yurt dışı alımlarında yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sağlık Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 40 ıncı maddesi ile 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ve 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aday: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin bir kısmını yüklenici adına gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Ar-Ge: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan araştırma ve geliştirme faaliyetini,

ç) Bakan: Sağlık Bakanını,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Başkanlık: Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire Başkanlığını,

f) Birim: İhtiyaç Makamı ve bağlı ve ilgili kurum veya kuruluşların idari yönetim sorumluluk alanları ile sınırları kapsamında sanayi işbirliği uygulamalarının etkili kurgulanması, yönetilebilmesi, ödeneklerinin tahsisi, ödemeye ilişkin hususların düzenlenmesi, ödemenin yapılması ve satın alınması amacıyla ilgili İhtiyaç Makamı tarafından yine ilgili İhtiyaç Makamı adına hareket etmekle görevlendirilmiş genel, ayrı veya özel bütçeli idari birimi,

g) Doğrudan Sağlık Sanayi İşbirliği Programı: Doğrudan tedarik konusu mal veya hizmetle ilgili Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamındaki faaliyetleri,

ğ) Dolaylı Sağlık Sanayi İşbirliği Programı: Doğrudan tedarik konusu mal veya hizmetle ilgili olmayan Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamındaki faaliyetleri,

h) Geçici kredilendirme: 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Kategori-A, Kategori–B, Kategori-C ve Kategori-D’de yer alan faaliyetler kapsamında daha sonra kesin krediye dönüştürülmek üzere yapılan kredilendirmeyi,

ı) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

i) Hizmet: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik bakım ve onarım, modernizasyon, araştırma ve geliştirme, haberleşme, danışmanlık, sigorta, eğitim, bilişim sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

j) İhale: Bu Tebliğ kapsamında yapılan ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı içeren mal veya hizmet alım ihalelerini,

k) İhale dokümanı: Proje kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin teknik, idari, mali ve hukuki esasları içeren doküman ve eklerini,

l) İhale Makamı: Sağlık hizmetleri alanında mal veya hizmet alımına ihtiyaç duyan İhtiyaç Makamını veya İhtiyaç Makamı adına alım yapan birimi,

m) İhale yetkilisi: İhale Makamının ihale ve harcama yetki ve sorumluluğuna sahip üst yöneticisini veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

n) İhtiyaç Makamı: Bakanlığın mal veya hizmet alımına ihtiyaç duyan birimini,

o) İlaç: Hastalığı teşhis ve/veya tedavi etmek veya önlemek ya da bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana ve hayvana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,

ö) İstekli: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

p) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri,

r) Kredilendirme: Gerçekleştirilen sanayi işbirliği tutarının, bu Tebliğin kredilendirme esasları uyarınca yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesinde yer alan taahhüdünden düşürülmesini,

s) Kümelenme teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,

ş) Mal: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik alıma konu olan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

t) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

u) Ön kredilendirme: Yüklenicinin taahhüt ettiği toplam Sağlık Sanayi İşbirliği Programı miktarının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen faaliyetlerin kredilendirilmesini veya Başkanlığa hali hazırda Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü bulunmayan bir potansiyel yüklenicinin gelecekteki olası Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerine sayılmak üzere yapılan kredilendirmeyi,

ü) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin geçerlilik kazanması ve kredilendirilebilmesi için söz konusu faaliyetlere başlamadan önce yüklenici tarafından Başkanlıktan alınması gereken yazılı onayı,

v) Program dönemi: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas alınmak üzere proje süreci dahilinde Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen, asgari üç ay olmak üzere, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinde belirlenecek süreyi,

y) Program yılı: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas alınmak üzere proje süreci dâhilinde Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen her on iki aylık süreyi,

z) Proje: İhale makamının projenin başlatılmasına ilişkin yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanmasını takiben İhale Makamı ve Başkanlık tarafından yürütülen Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin tümünü,

aa) Proje süreci: Ödeneği ayrılmak suretiyle İhale Makamının yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başladığı kabul edilen ilgili sanayi işbirliği uygulamasının tam ve eksiksiz olarak ifa edildiği zamana kadar devam eden ilgili program dönemi veya program yılını da kapsayan projenin tamamlanması ile sona eren süreci,

bb) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi: Sağlık alanında ülkenin gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin tedarikine yönelik hususları düzenleyen ve sanayi işbirliği yükümlülüğü doğuran Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ile bu kapsamda tedarik yükümlülüğü doğuran alt sözleşmelerin tamamını,

cc) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP): Sağlık alanında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin yurt dışından tedariki kapsamında yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, teknoloji transferi, yatırım, teknoloji kazanımı, bakım ve onarım, araştırma-geliştirme imkânları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri ve Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yazılı Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki Yönetmeliğin ek-1, ek-2, ek-3 ve ek-4’ünde yazılı faaliyetler ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan faaliyetleri,

çç) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Planı: Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma veya Başkanlık tarafından Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olarak hazırlanacak ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi tahtında sanayi işbirliğine ilişkin faaliyetleri, taahhütleri, sorumlulukları ayrıntılı şekilde tanımlayan, içerik gereksinimleri, şekli esasları ve formatı ek-6’ya uygun olarak hazırlanacak iş planını,

dd) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi: Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesine istinaden sanayi işbirliğini gerçekleştirecek firma ile imzalanan ve sanayi işbirliğini gerçekleştirecek firmanın sanayi işbirliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

ee) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma: Yüklenici veya yüklenicinin, kar payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı, oy ve bilgi alma hakkının hiçbir surette kısıtlanmadığı ve kısıtlanmayacağının yazılı taahhüt edildiği, asgari %51 hisseye sahip olduğu Başkanlık tarafından yazılı izin verilen, sermayesi tamamen ödenmiş ortaklıkları, yüklenicinin Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi kapsamındaki alt yüklenicileri veya Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinde yer alan ve yüklenici tarafından önerilen diğer firmaları,

ff) Sanayi işbirliği yükümlülüğü: İlgili proje kapsamında sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği uygulamalarının eksiksiz temini amacıyla yerine getirmekle sorumlu olduğu, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Planı amacı ve kapsamındaki yükümlülükleri,

gg) Sanayi İşbirliği Programı Taahhüt oranı: Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi ve her işbirliği faaliyeti kapsamında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C ve Kategori-D’de yer alan faaliyetler toplamının Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedeline oranını,

ğğ) Teklif Değerlendirme Komisyonu: 19 uncu maddeye göre kurulmuş komisyonu,

hh) Teminat: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde yer alan teminat olarak kabul edilecek değerleri,

ıı) Teknoloji kazandırım katkısı: Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın, proje kapsamında temin edilecek nihai ürün veya hizmetin üretim yol haritasına girdi teşkil etmek üzere KOBİ ve üniversite/araştırma kurumunun ortak çalışması ile teknoloji ağırlıklı sistem, bileşen, ürün, hizmet, mal geliştirmeyi amaçlayan, kendi iş planı ve akışındaki süreç, yükümlülük, çalışma ve faaliyetleri,

ii) Teknoloji kazanımı: Bu Tebliğin amaç ve kapsamına uygun olarak sanayi işbirliği yükümlülüğünün bir parçası olan ve sonucunda yerli sağlık sanayi tarafından sahip olunan (kazanılan) teknolojik bilgi barındıran her neviden özgün teknolojik buluş, icat, yenilik, modernizasyon, geliştirme, sistem, bileşen ve bunların sağlık sanayi tarafından üretim ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik her türlü bilgi, doküman, ekipman ve altyapıyı,

jj) Teknoloji transferi: Teknoloji, bilgi, tasarım, yöntem, üretim metotları ve sistemlerinin; yeni ürünler, hizmetler, süreçler veya uygulamalar üretilebilmesi veya geliştirilebilmesi amacıyla ilgili taraflar arasında aktarılmasını,

kk) Yan sanayi: Proje sürecinde ve kapsamında ihtiyaç duyulan; ancak, yüklenicinin kendi imalat programlarında yer almayan ürünlerin tedarik edildiği, KOBİ kapsamına girmeyen diğer yerli üreticileri,

ll) Yatırım projesi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık Yatırım Programına konulmak üzere Bakanlık tarafından hazırlanan mal veya hizmet tedarik projesini,

mm) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

nn) Yerli üretici veya hizmet sunucusu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi üreticiler/hizmet sunucuları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişi üreticileri/hizmet sunucularını,

oo) Yerlileşme: Proje kapsamında taahhüt edilen yerli katkı oranının sağlanmasını,

öö) Yönetmelik: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,

pp) Yurt İçi Katma Değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet, işçilik gibi bedellerin; idari (seyahat, konaklama, yemek, haberleşme hizmetleri gibi) masraflar hariç olmak üzere, ilgili genel yönetim giderlerinin; yerli üretici/hizmet sunucuları tarafından elde edilen kârlar ve ilgili vergilerin toplamından oluşan kısmı,

rr) Yüklenici: Genel Müdürlük ile Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi ve İhale Makamı ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesini imzalayan ve Bakanlık ve bağlı ve ilgili kurum veya kuruluşlara karşı sorumlu olan tüzel kişiyi veya ortak girişimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki esaslar ve ilkeler uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamına giren konulara ilişkin tüm faaliyetler, Bakanlık takip, idare ve koordinasyonunda yürütülür.

(3) Teknoloji kazandırım katkısı kapsamında gerçekleşen çalışma ve faaliyetler bu Tebliğ kapsamında sanayi işbirliği yükümlülüğü olarak değerlendirilemez.

(4) İlgili proje süresince Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedelinin azami %20 ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi halinde sanayi işbirliği yükümlülüğü oranı da bedel değişimi ile orantılı olarak değiştirilir. Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedelinin artırılması veya azaltılmasına ilişkin hususlar sözleşmede ayrıca belirtilir.

(5) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi süresi; Başkanlıkça belirlenen program dönemi süresi kadar olanlar için iki yıla kadar, birinci program dönemi süresinden on iki aya kadar olanlar için üç yıla kadar, on iki aydan fazla olanlar için her program dönemine karşılık ilave bir yıl sanayi işbirliği taahhüt süresi verilebilir. Taahhüt süresinin uzatılabilmesinin söz konusu olduğu durumlarda; Başkanlık, yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusunun önemine göre mevcut durumu tekrar değerlendirmek suretiyle sanayi işbirliği yükümlülüğündeki yükleniciye ek koşullar yükleyebilir.

(6) Yüklenici tarafından Bakanlık, İhale Makamı, İhtiyaç Makamı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmekte olan ihaleler, alımlar ve projeler kapsamında sağlanan mal ve hizmetler, sanayi işbirliği taahhüdü olarak kabul edilemez.

(7) Bu Tebliğ kapsamındaki Sağlık Sanayi İşbirliği Programları dâhilinde bulunan ve idarelerin görev alanlarına giren mal ve hizmetlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimine ve denetimine ilişkin diğer mevzuatta belirlenen yetki ve sorumluluklar saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Sanayi İşbirliği Uygulamalarında İhtiyaçların Belirlenmesi ve

Ödeneklerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 6 – (1) Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulur.

(2) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu, Bakanlığın üst yöneticisi başkanlığında, en az beş ve tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik, mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu Komisyonun görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye veya görev süresi biten üye yeniden görevlendirilir. İki yıllık süre içerisinde üye değişikliği olması halinde göreve gelen yeni üyeler, yerine geldikleri üyelerin görev süresini tamamlar.

(3) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını oybirliğiyle alır.

Başkanlığın faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır:

a) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi.

b) Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki Sağlık SİP faaliyetlerinin yürütülmesi.

c) Sağlık SİP kapsamında alımı yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması.

ç) Bakanlığın farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek Sağlık SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması.

d) İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizinin yapılması.

e) Sağlık SİP içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan yüklenici ile Sağlık SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük onayına sunulması.

f) Sağlık SİP taahhütlerinin takibi ve denetiminin yapılması veya yaptırılması, yüklenici tarafından sunulan raporların incelenmesi.

g) Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğinin denetlenmesi, kredilendirme ve gerektiğinde Sağlık SİP eskalasyonu uygulamalarının yapılması.

ğ) Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerinin araştırılması ve geliştirilmesi.

h) Bakanlık sektörel veri tabanının hazırlanması.

ı) Bakanlıkta yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesinin yapılması.

i) Sağlık sektörünün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirilmesi.

j) İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile Sağlık SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapılması, bilgi alışverişinde bulunulması.

k) Teknolojik gelişmelerin Sağlık SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlanması, ihracat artışına katkıda bulunulması.

l) Uygun görülen mal veya hizmetlerin Sağlık SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarının araştırılması.

m) Teklif Değerlendirme Komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün onayıyla proje grubundan üye görevlendirilmesi.

n) Sağlık sanayi sektörünün geliştirilmesi amacıyla Sağlık SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve güncellenmesi.

o) Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komisyonların kurulması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi.

ö) Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, takip edilmesi ve bunlara katılım sağlanması.

Sanayi işbirliği uygulamalarında tedarik ihtiyaçlarının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İhtiyaç Makamları, takip eden yıla ait maliyeti en az on milyon ABD doları olan mal veya hizmetlere ilişkin, ekinde ek-9 veya ek-10’daki tabloya göre doldurulmuş en az beş yıllık ihtiyaç planlarının da yer aldığı ihtiyaç listesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. İhtiyaç Makamı, ihtiyaç listesi ekinde; listede yer alan mal veya hizmetlerin alınmasına yönelik gerekçeler, yedek parça ve bakım-onarım maliyetleri, trend analizleri (ürün birim fiyatı ve yıllık ihtiyaç) ve hizmetlerin süreç analizleri bilgilerine de yer verir.

(2) Başkanlık gerekli çalışmaları zamanında yapabilmek maksadıyla; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihtiyaç listesini İhtiyaç Makamlarından, birinci fıkrada belirtilen tarihten daha önceki bir tarihte yazılı olarak talep edebilir.

(3) Başkanlık tarafından; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içermesi durumunda Sağlık SİP kapsamında alım yapılması uygun bulunan mal veya hizmetlere ilişkin “Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Uygulanmak Suretiyle Alımı Yapılacak Sağlık Mal ve Hizmetleri Listesi” ve bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen dokümanlar, Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlük aracılığıyla Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu onayına sunulur.

(4) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna sunulan ihtiyaç listesinin ekinde; İhtiyaç Makamınca hazırlanan ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dokümanlara ilaveten, Başkanlıkça hazırlanan; listede yer alan mal veya hizmetin teknolojisinin stratejik durumları, yerli üretici yetkinliği, finansal ve teknoloji analiz matrisi, yurt içinde üretiminin ve teknolojisinin bulunup bulunmadığı, ithal edilenlerin ithalat miktarları, elde edilmek istenen kritik teknolojiler, listede yer alan malların “kritik bileşen listesi” bilgilerini içerir fizibilite raporları da yer alır. Başkanlık ilgili fizibilite raporlarını hazırlarken ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurabilir.

(5) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin Mart ayı sonuna kadar değerlendirilmesi neticesinde bu Tebliğ kapsamında alım yapılması uygun görülen ihtiyaçlar için, İhtiyaç Makamı ve Başkanlık tarafından ekinde ayrıntılı fizibilite raporu ve Sağlık SİP hakkında ön bilgilerin yer aldığı yatırım projesi teklifi hazırlanır.

(6) Yatırım projesi teklifi, Yatırım Programında yer almak üzere İhtiyaç Makamı tarafından bütçe takvimine uygun olarak Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla Kalkınma Bakanlığına sunulur. Yatırım Programına alınması uygun görülen projeler, Yatırım Programında ayrı bir proje numarasıyla yer alır.

(7) Ödeneği ayrılan proje, İhale Makamının yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başlatılmış kabul edilir.

Ödenek

MADDE 9 – (1) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı tahtında ödeneğin sağlanmasına ilişkin hususlar Başkanlık ile koordinasyon içerisinde ve İhtiyaç Makamı ve birimler tarafından aşağıdaki esaslar ve Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde yürütülür:

a) Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesinin yürütülmesinde kullanılacak ödenek; Genel Bütçeden, İhtiyaç Makamı Döner Sermayesinden veya mevcut başka bir kaynaktan sağlanabilir. Ödeneği sağlayan idare, ödemeye ilişkin hususları düzenler ve uygular.

b) Ödeneğin İhtiyaç Makamı adına başka bir birim döner sermayesi tarafından karşılanması durumunda; bu Tebliğ kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerin ödeneklerinin başka bir birim tarafından karşılanması veya satın alımının İhtiyaç Makamı adına başka bir birim tarafından yapılması durumunda, ödenekler ilgili birimce ayrılır ve ödemeye ilişkin hususlar, İhtiyaç Makamı yerine ödemeyi yapacak birim tarafından düzenlenir ve uygulanır.

c) Diğer Bakanlıklardan bütçe aktarılmak suretiyle Genel Müdürlükte bir sanayi işbirliği fonu oluşturulması durumunda; sanayi işbirliği uygulamaları kapsamında sağlık ana tedarik bedelinin, Başkanlığın son bir yıla ait malzeme kaynak yönetim sistemi (MKYS) ortalaması ve İhtiyaç Makamının piyasa araştırması sonrası belirlenecek yaklaşık maliyetle arasındaki fark, bu fondan karşılanır.

(2) Satın alınacak mal ve ürünün tamamının yüklenici tarafından hazır alım olarak teslim edilmesi durumunda; ödemeler, sanayi işbirliği yükümlülüğü ve bu kapsamda Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesinde düzenlenecek sanayi işbirliği taahhüdü ve oranları esasında yapılır.

(3) Ödeme esaslarına ilişkin sair hususlar Sağlık SİP Sözleşmeleri ile belirlenir.

Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu

MADDE 10 – (1) Projenin başlamasını takiben İhale Makamı bünyesinde Sağlık Ana Tedarik Grubu ile Başkanlık bünyesinde Sağlık Proje Grubu kurulur. Bu iki grup; ihale dokümanının hazırlanarak ön yeterlik ilanının yapılmasına kadar olan süreçte; Başkanlık bünyesinde oluşturulan proje ofisinde çalışmalarını gerçekleştirir. Proje ofisinin kurulması ve çalışmasına ilişkin esaslar Başkanlıkça ayrıca düzenlenir.

(2) Sağlık Ana Tedarik Grubu, ihale yetkilisinin onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu personelden üçünün bahse konu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) Sağlık Proje Grubu, Genel Müdürlük onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Sağlık Proje Grubunda, Sağlık SİP yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi, teknik alanda uzman en az üç personel ile mali ve hukuki alanlarda uzman en az birer personel bulunması esastır. Sağlık Proje Grubu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Sağlık Ana Tedarik Grubunun görev süresi yüklenici tarafından sağlık ana tedarik taahhütlerinin tamamının yerine getirilmesiyle, Sağlık Proje Grubunun görev süresi ise Sağlık SİP taahhütlerinin tamamının yerine getirilmesiyle sona erer.

(5) İhale Makamında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlığın başka birimlerinden veya diğer idarelerden Sağlık Ana Tedarik Grubuna üye alınabilir. Başkanlık bünyesinde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlığın başka birimlerinden veya diğer idarelerden Sağlık Proje Grubuna üye alınabilir.

(6) Sağlık Ana Tedarik Grubu; yaklaşık maliyet cetveli, ön yeterlik, teklif değerlendirme kriterleri, ihalenin onaylanmasına esas ihale dokümanları, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ve eklerinin ve sağlık ana tedarik ihale dokümanlarının hazırlanması ile sağlık ana tedarik sürecinin takibi ve yürütülmesinden sorumludur.

(7) Sağlık Proje Grubu; Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşme taslağı ve eklerinin hazırlanması ile Sağlık SİP taahhütlerinin takibi ve yürütülmesinden sorumludur.

(8) Projeye esas tüm ihale dokümanları Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu tarafından eşgüdüm amacıyla birlikte değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulü ve Ana Tedarik Sürecine İlişkin Esaslar

İhale usulü

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

(2) İhalede en az üç aday veya istekli olması esastır. Ancak, ön yeterliğe başvurma veya teklif verme aşamasında en az üç aday veya istekli bulunmaması durumunda, Bakanlıkça belirlenen stratejik önemi haiz, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, yeni ve özgün bir teknoloji içeren mal veya hizmet alımı ihalesine, gerekçesi belirtilmek üzere, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu onayıyla devam edilebilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Bakanlıkça davet edilen istekliler teklif verebilir.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen ihaleye katılmada yeterlik şartları ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların teknik, ekonomik ve Sağlık SİP yeterlikleri esas alınarak ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Ön yeterlik değerlendirmesi mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

(3) Ön yeterlik ilânında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir ya da yeterlikleri tespit edilenler arasından kısa liste oluşturulabilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 23 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Ana tedarik sürecine ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Ana tedarik sürecinde; yaklaşık maliyetin belirlenmesi, idari ve teknik şartname ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağının düzenlenmesi, ihale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi, bu dokümanlarda değişiklik veya açıklama yapılması, Ana Tedarik İhalesine katılmada yeterlik ve yeterliğin belirlenmesine ilişkin belgeler, tekliflerin geçerlilik süresi, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması, fiyat farkı verilmesi, sözleşmede değişiklik, sözleşmenin devri ve feshi konuları, Bakanlık tarafından yayımlanan düzenlemelerde ve/veya ihale dokümanında belirtilir.

(2) İhale dokümanında; idari ve teknik şartname, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı, Sağlık SİP Şartnamesi ve Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı, isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen Ana Tedarik ve Sağlık SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(3) Yaklaşık maliyet, ön yeterlik ve ihale dokümanı ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ve eklerinin Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından; Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı ve eklerinin Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanması esastır.

(4) Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanan dokümanlar eşgüdüm amacıyla birlikte değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık SİP Kategorileri Genel Esasları

Genel esaslar

MADDE 14 – (1) Yüklenici tarafından, İhtiyaç Makamının ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin tedariki kapsamındaki taahhütlere ilaveten; sanayide yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması, yerli sanayinin katma değerinin ve rekabet gücünün artırılması ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) İhaleye katılan istekliler, Sağlık SİP uygulamasıyla hedeflenen amaçlara göre Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinde yer alan asgari Sağlık SİP taahhüt oranı değerindeki yükümlülüklerini, bu Tebliğde yazılı Sağlık SİP kategorileri kapsamında ve ihale dokümanlarında yazılı esaslarda yerine getireceğini taahhüt eder.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki tüm projeler için, ilgili yüklenici ile bir Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanarak sanayi işbirliği taahhüt yükümlülüğü alınması gerekmektedir.

(4) Sanayi işbirliği oranının, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi toplam bedelinin en az %50’si olması esastır. Bu oran her proje için ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Kategori-A: Yerli üretim katkısı faaliyetlerinde;

a) Yerli bir üretici/hizmet sunucusunun mevcut imkânlarını kullanarak doğrudan Sağlık SİP kapsamında ortak üretim yapılması durumunda üretim miktarı ve tutarının Sağlık SİP Sözleşmesinde yazılı şartlar saklı kalmak üzere her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

b) Tedarik konusu malın veya bu mala ilişkin parçaların yerli alt yüklenicilere yaptırılması durumunda öngörülen üretim miktarı ve tutarının her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

c) Yerli üreticiler ile ortak üretim gerçekleştirilmek üzere yapılacak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklık yapısı, toplam sermayesi ve toplam sermaye oranlarının, yerli üreticinin kâr payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı, oy ve bilgi alma hakkını kısıtlamayacak şekilde, sermayesi tamamen ödenmiş ve sermaye oranlarının yerli katkı/Sağlık SİP taahhüt oranlarına uygun şekilde belirlenmiş olması,

ç) Yurt içi katma değerin asgari %30 olması,

d) İstihdam edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personelin; Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

e) Toplam taahhüt içerisinde KOBİ’lere verilen iş payının doğrudan yüklenicinin yapacağı işlerden ayrı ve bağımsız şekilde belirlenmesi,

f) 6102 sayılı Kanuna tabi olmayan ortaklık yapılarında, yerli üretici/hizmet sunucusunun herhangi bir şekilde yüklenicinin fiilini taahhüt yükümlülüğünde bulunmaması,

esastır.

(6) Kategori-B: Yatırım faaliyetlerinde;

a) Yeni üretim tesisi kurularak doğrudan Sağlık SİP kapsamında üretim yapılması durumunda üretim miktarı ve tutarının, Sağlık SİP Sözleşmesinde yazılı şartlar saklı kalmak üzere, her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

b) Yeni üretim tesisi kurulması durumunda ve yerli üreticiler ile yapılacak ortak girişim anlaşmaları yoluyla yeni üretim tesisi kurulması durumunda yatırım tutarı, üretim miktarı ve tutarının gerçek piyasa değeri temel alınarak hesaplanması,

c) Mevcut üretim tesislerinin satın alınması durumunda, yatırım tutarı, üretim miktarı ve tutarı ve istihdam edilecek yerli personel ve Ar-Ge personeli sayısının tespitinde, emsal değer esasları ile her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlanması tahtında değerleme yapılması,

ç) Yerli üreticiler ile ortak üretim gerçekleştirilmek üzere yapılacak 6102 sayılı Kanuna tabi ortaklık yapısı, toplam sermayesi ve toplam sermaye oranlarının, yerli üreticinin kâr payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı, oy ve bilgi alma hakkını kısıtlamayacak şekilde, sermayesi tamamen ödenmiş ve sermaye oranlarının yerli katkı/Sağlık SİP taahhüt oranlarına uygun şekilde belirlenmiş olması,

d) İstihdam edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personelin, Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

e) Toplam taahhüt içerisinde KOBİ’lere verilen iş payının doğrudan yüklenicinin yapacağı işlerden ayrı ve bağımsız şekilde belirlenmesi,

f) 6102 sayılı Kanuna tabi olmayan ortaklık yapılarında, yerli üretici/hizmet sunucusunun herhangi bir şekilde yüklenicinin fiilini taahhüt yükümlülüğünde bulunmaması,

g) Yurt içi katma değerin asgari %30 olması,

esastır.

(7) Kategori-C: Doğrudan veya dolaylı Sağlık SİP kapsamındaki teknolojik işbirliği faaliyetlerinde;

a) Ar-Ge veya teknoloji merkezi kurulması ve bu durumda Ar-Ge yatırım tutarı ve çalıştırılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzman ve mühendis sayısının her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

b) Ar-Ge yatırımında çalıştırılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzman ve mühendis sayısının yabancı uzman ve mühendis sayısının 3/4’ünden az olmaması,

c) Yürütülen Ar-Ge programlarının desteklenmesi durumunda sağlanması taahhüt edilen finansman miktarının diğer kategorilerdeki taahhütlere esas alınmaması ve taahhüdün devamlılığını teminen, taahhüt kapsamındaki faaliyetlerin ve bunun sonucu üretilecek mal ve hizmetlerin, ürün veya hizmetlerin devir, temlik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir teminat veya geri ödeme konusu yapılmaması,

ç) Sözleşmenin uygulanması aşamasında, Türkiye’de gerçekleştirilmesi taahhüt edilen Ar-Ge yatırımlarının herhangi bir finansal teminata konu olmaması,

d) Teknolojik işbirliği, teknolojik bilgi paketleri sunulması ve teknoloji transferi değerinin tespiti amacıyla yapılacak çalışmaların sanayi işbirliği taahhüdü olarak değerlendirilmemesi,

e) Lisans ve kullanım hakkının transferi durumunda lisans ve kullanım hakkı bedelinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programından beklenilen faydanın sağlanmasını kısıtlayıcı veya engelleyici nitelikte olmaması,

f) İşletme, servis, bakım ve onarım kabiliyeti kazandırılan personel sayısının asgari %90’ının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

g) Tasarım, yazılım, danışmanlık veya eğitim desteği tutarlarının her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

ğ) Sınai ve fikri mülkiyet hakkı verilmesi durumunda, patent/endüstriyel tasarım/marka/faydalı model başvuru sayısının Sanayi İşbirliği Programından beklenilen faydanın sağlanmasını kısıtlayıcı veya engelleyici nitelikte olmaması,

h) Toplam taahhüt içerisinde üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofislerine (teknokentler, teknoparklar gibi) verilecek olan Kategori-C kapsamındaki desteklerin, yüklenicinin Kategori-C kapsamındaki diğer taahhütlerinden ayrı ve bağımsız şekilde belirlenmesi ve bu oranın sözleşmede belirtilmesi,

esastır.

(8) Kategori-D: Doğrudan veya dolaylı Sağlık SİP kapsamındaki ihracat faaliyetlerinde, tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında yapılması taahhüt edilen ihracat tutarının, her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlayacak şekilde planlanması esastır.

(9) Kategori-C veya Kategori-D kapsamındaki taahhütler, ancak Kategori-A ve/veya Kategori-B kapsamındaki taahhütler ile birlikte verilir.

(10) Başkanlık tarafından yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması amacına uygun olarak, Sağlık SİP kategorileri kapsamında diğer taahhüt yöntemleri de belirlenebilir.

(11) Başkanlık tarafından, taahhüt yöntemlerine ilişkin diğer hususlar ihale dokümanlarında belirlenir.

(12) Sanayi işbirliği yükümlülükleri kapsamında, doğrudan yabancı yatırım yapılması halinde; yüklenici tarafından KOBİ veya yan sanayiye verilecek asgari işbirliği payı Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinde belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

İhaleler

İhale onayının alınması

MADDE 15 – (1) Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından hazırlanan ana tedarik yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihalenin onaylanmasına esas ihale dokümanları ve Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ile Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanan Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı ve diğer dokümanlar, ihale onay belgesine eklenerek, İhale Makamı tarafından ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale onay belgesinde, 19 uncu maddede yazan esaslar çerçevesinde İhale Makamınca oluşturulan Teklif Değerlendirme Komisyonunun asil ve yedek üyeleri de belirtilir.

(2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderilebilmesi gibi işlemler için, ön yeterlik ilânından önce İhale Makamınca, Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

(4) İhale onayının alınmasından sözleşmelerin imzalanmasına kadar geçen tüm ihale süreci; İhtiyaç Makamı veya İhtiyaç Makamı adına alım yapan birim tarafından yürütülür.

Ön yeterlik ilânı, isteklilerin belirlenmesi ve ihaleye davet

MADDE 16 – (1) İhale dokümanının hazırlanmasını takiben bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla, son başvuru tarihinden en az yirmi gün önce İhale Makamı tarafından ön yeterlik ilânı yapılır.

(2) İhale ilanları, Yönetmeliğin 19 uncu maddesine uygun şekilde ilan edilir.

(3) Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda, yeterli bulunan adaylara veya yeterlikleri tespit edilenler arasından oluşturulan kısa listedeki adaylara, tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden en az kırk gün önce ihaleye davet mektubu gönderilir.

(4) Kısa liste oluşturulması durumunda şartları ve kriterleri Bakanlıkça belirlenerek ön yeterlik ilanında duyurulan ve Sağlık SİP Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ihaleye katılan firmalar için puanlama yapılır. Puanlama sonucunda ihale ön yeterlik dokümanında ilan edilen kısa liste içerisinde yer alan firmalara ait üretim tesisleri, firmaların yetkinliklerinin yerinde görülebilmesi maksadıyla; Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir uzman heyet tarafından yerinde ziyaret edilebilir. Bu ziyaret sonrasında ilgili uzman heyetçe hazırlanacak rapora göre; Bakanlık tarafından kısa listede değişiklik yapılabilir.

(5) Ön yeterlik ve ihale dokümanı Bakanlıkta bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

Sağlık SİP için yeterlik şartları ve teminatlar

MADDE 17 – (1) Sağlık Proje Grubu tarafından Sağlık SİP Şartnamesinde yer almak üzere Sağlık SİP yeterlik şartları belirlenirken Sağlık SİP uygulamasına ilişkin teknik yeterlikler, şirketlerin ekonomik ve malî kapasitelerine ilişkin hususlar, Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki iş deneyim belgeleri, alt yüklenicilere yaptırılabilecek işler ve alt yüklenicilere ilişkin bilgiler, şirketlerin istihdam edeceği teknik personele ilişkin hususları içeren bilgi ve belgeler dikkate alınır.

(2) İsteklilerden teklif bedeli üzerinden alınan en az %3 oranında geçici teminat ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin en az %6 oranında kesin teminata ilaveten; Sağlık SİP taahhüt oranını sağlayan bedel üzerinden en az %4 oranında kesin teminat alınır.

(3) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Sağlık SİP Sözleşmesi kapsamında alınan kesin teminatlar, tüm Sağlık SİP taahhütlerinin tamamlanmasını takiben en fazla bir yıl boyunca ve Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe serbest bırakılmaz.

(4) Bakanlıkça hazırlanan standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

İhale işlem dosyası

MADDE 18 – (1) İhale Makamı tarafından, ihalesi yapılacak her proje için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale ve ön yeterlik dokümanı, ilân metinleri, aday ve istekliler tarafından sunulan başvurular ve teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, şikâyetler ve sonuçları, sözleşme suretleri ve diğer belgeler ile teklif değerlendirme tutanak ve kararları dahil, ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

Teklif Değerlendirme Komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 19 – (1) İhale onayının alınmasını takiben, İhale Makamı bünyesinde, asil ve yedek üyelerden oluşan Teklif Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere, mali ve hukuki alanlarda uzman iki personel, Sağlık Ana Tedarik Grubunun bir üyesi ve Sağlık Proje Grubunun teknik alanda uzman iki üyesinin katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.

(3) İhale Makamında, ilgili alanlarda uzman, yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlığın başka birimlerinden veya diğer idarelerden Teklif Değerlendirme Komisyonuna üye alınabilir.

(4) İhale işlem dosyasının birer örneği, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale onayını izleyen üç iş günü içerisinde, İhale Makamı tarafından Teklif Değerlendirme Komisyonu üyelerine verilir.

(5) Teklif Değerlendirme Komisyonu üye tamsayısı ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Teklif Değerlendirme Komisyonu teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgili mercilerce ivedilikle karşılanır.

Teklif değerlendirme planının hazırlanması

MADDE 20 – (1) Teklifler alındıktan sonra, ancak açılmadan önce, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından; Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri, değerlendirme takvimi ve iş akışı, tekliflerin açılması ve puanlanması hususlarını içeren Teklif Değerlendirme Planı hazırlanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. Teklif Değerlendirme Planında, ek-1’de yer alan Kriter Puanlama Yöntemi yer alır.

(2) Teklif Değerlendirme Planının onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından, Başkanlıkça hazırlanan ve ek-1’de yer alan Kriter Puanlama Yöntemi kullanılır.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

MADDE 21 – (1) Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmet için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat, isteklinin ekonomik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine ekonomik teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Mal alımlarında birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

(2) Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(3) Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin ekonomik ve teknik teklife ait kapalı zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, alım konusu işe ait EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınan ihale kayıt numarası ve ihaleyi yapan İhale Makamının adı ile açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

(4) İstekliler, ihale dokümanında belirtilen asgari Sağlık SİP taahhüt oranını sağlamak üzere; üçüncü fıkrada belirtilen Sağlık Ana Tedarik teklif dosyasıyla birlikte, içerisinde Sağlık SİP Sözleşmesi ve ekinde Sağlık SİP Planı bulunan Sağlık SİP dosyasını ve kapalı bir zarf içerisindeki Sağlık SİP teklif mektubunu İhale Makamına sunar. Sağlık SİP yeterlik şartı olarak istenilen bütün belgeler Sağlık SİP dosyası içerisinde yer alır.

(5) Sözleşmeler ve eklerinin ilgili boşlukları istekli veya temsilcisi tarafından doldurulur, her bir sayfası imzalanır ve kaşelenir.

(6) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Bakanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Tekliflerin açılması

MADDE 22 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

(2) Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Ekonomik ve Sağlık SİP teklif zarfları ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın Teklif Değerlendirme Komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler, Teklif Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Teklif değerlendirme çalışmalarında rekabetin ve tarafsızlığın korunması ile maliyette etkinlik esastır.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, isteklilerden yazılı olarak bu eksik bilgilerin on beş iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile hesaplanan teknik puanlar, hazır bulunanlar önünde açıklanır. Bu işlemlerden sonra, ihale dokümanında belirtilen asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin ekonomik ve Sağlık SİP teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir.

(5) Ekonomik teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya bu belgeleri usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık SİP puanları, Teklif Değerlendirme Planına göre hesaplanır.

(6) Teklif mektubunda yazan bedelde, yazı ve rakam farklılığı bulunan veya teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, ihale makamı tarafından bu süre sona ermeden önce isteklilerden geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresinin, kırk günden az olmamak üzere uzatılması istenir.

(8) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak, bu açıklamalar, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(9) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, alımın; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi sağlanması amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi nedenlerle Sağlık SİP kapsamında yapılmasının uygun görülmemesi halinde, Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile proje, bu Tebliğ kapsamından çıkarılır ve ihale iptal edilir.

Tekliflerin hesaplanması

MADDE 24 – (1) Teklifler, Teklif Değerlendirme Planına göre Teklif Değerlendirme Komisyonunca puanlanarak değerlendirilir.

(2) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden bir kez en iyi ve en son tekliflerini vermeleri İhale Makamı tarafından yazılı olarak talep edilebilir. En iyi ve en son tekliflerin alınması halinde, toplam teklif puanları 20 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek tekrar hesaplanır.

(3) Yapılan değerlendirmeler sonucunda Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan Teklif Değerlendirme Raporu, ihale yetkilisinin onayına sunulur. Teklif Değerlendirme Raporunda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklifleri, ihalenin tarihi ve tekliflerin hesaplanması sonucunda toplam teklif puanına göre en avantajlı teklifi verdiği belirlenen ilk üç isteklinin tekliflerine ilişkin gerekçeler ve ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) İhale yetkilisi tarafından onaylanan Teklif Değerlendirme Raporu, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna sunulur.

Müzakere

MADDE 25 – (1) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından, Teklif Değerlendirme Raporu üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında raporda belirtilen en avantajlı teklif veren ilk üç istekli ile sözlü müzakere yapılmasına ilişkin karar alınabilir. Bu durumda; belirlenen istekliler, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kararından itibaren on iş günü içerisinde müzakere yapılması amacıyla, İhale Makamı tarafından müzakereye davet edilir.

(2) Müzakerede, Teklif Değerlendirme Komisyonu ile istekliler arasında isteklilerin Sağlık Ana Tedarike ilişkin teknik ve ekonomik teklifleri ile Sağlık SİP teklifleri görüşülür.

(3) Üç istekliden herhangi biri, önceki teklifinden daha avantajlı olmak üzere teklifini yenilemek istediğinde, diğer isteklilere de on iş günü içerisinde tekliflerini yenileme hakkı verilir. En son teklifler dikkate alınarak on iş günü içerisinde müzakereler tamamlanır ve Teklif Değerlendirme Raporu nihai hale getirilerek ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanana kadar pazarlık ve müzakereye davet edilen tüm isteklilerin geçici teminat mektupları muhafaza edilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 26 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir ve geçici teminatlar iade edilir. İhale Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yüklenici Seçimi ve Sözleşmelere İlişkin Esaslar

Yüklenici seçimi

MADDE 27 – (1) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınması durumunda, müzakere sürecinin tamamlanmasını takiben Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(2) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınmadıkça, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(3) İhale; ana tedarike ilişkin teknik ve ekonomik yeterlik ile Sağlık SİP yeterliği açısından Teklif Değerlendirme Raporunda belirtilen üç istekli arasından en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan istekli dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. İhale üzerinde bırakılan istekliye, ihale sonucunun tebliğ edildiği tarihi izleyen yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı vermesi ve bu sürenin bitimini takiben sözleşmeleri imzalaması hususu bildirilir.

(5) En avantajlı teklifi veren ikinci ve üçüncü isteklinin bulunması durumunda, bu isteklilerin geçici teminatları Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından sözleşmeler imzalanana kadar muhafaza edilir.

(6) Teklif Değerlendirme Raporu, sözleşme konusu işin tamamlandığının yükleniciye bildirilmesinden itibaren en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(7) En avantajlı teklifi veren ilk üç istekli dışında kalan diğer isteklilerin teminatları yüklenici seçimi kararından itibaren yirmi iş günü içerisinde iade edilir.

Sözleşmelere ilişkin esaslar

MADDE 28 – (1) İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan ve yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı veren istekli ile İhale Makamı arasında bu sürenin bitimini takiben Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Başkanlığın bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Sözleşmelerin imzalanmasından sonra, varsa en avantajlı ikinci ve üçüncü isteklinin geçici teminatları iade edilir. İsteklinin sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi hâlinde, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; yirmi iş günü geçmedikçe sözleşmeler imzalanamaz.

(3) İhaleyi kazanan isteklinin sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi hâlinde İhale Yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren ikinci istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı teklifi veren ikinci istekli, ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşmelerin en avantajlı teklifi veren ikinci firma ile imzalanmasından sonra, varsa en avantajlı üçüncü isteklinin geçici teminatı iade edilir.

(4) İkinci isteklinin de sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi halinde ihale yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren üçüncü istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı teklifi veren üçüncü istekli üçüncü fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale iptal edilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamındaki sözleşmeler, ekleri ve diğer tüm belgeler, Bakanlık tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere, Türkçe olarak hazırlanır. Türkçe ve yabancı dilde hazırlanan dokümanların yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

(6) Sağlık SİP Sözleşmesi ekinde, Sağlık SİP kategorileri kapsamında yer alan Sağlık SİP faaliyetlerinin program yılı ve dönemlerine göre listelendiği Sağlık SİP Planı yer alır.

(7) Sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra ihaleyi kazanan istekliye geçici teminatı iade edilir.

(8) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(9) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki gözetim, inceleme, denetim, takip ve sonuçlara yönelik faaliyetler, ilgili sözleşmede yer alan hükümler dâhilinde Sağlık Proje Grubu tarafından gerçekleştirilir.

(10) İlgili proje süresince Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Sağlık SİP Sözleşme bedelindeki olası değişiklikler nazara alınarak, Sanayi İşbirliği yükümlülüğü oranı ve bedel değişimine ilişkin orantılı değişiklikleri ve bu kapsamdaki sorumlulukları yeniden belirlemeye yönelik alt sözleşmeler yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Ön onay

MADDE 29 – (1) Sağlık SİP Sözleşmesi ve eki Sağlık SİP Planında belirtilen Sağlık SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir Sağlık SİP faaliyeti için yüklenici tarafından Genel Müdürlüğe ek-2’de belirtilen formata uygun şekilde yazılı olarak ön onay başvurusu yapılır.

(2) İlk ön onay başvurusu, yüklenici tarafından Sağlık SİP Sözleşmesinin imzalanmasını izleyen altmış gün içerisinde Genel Müdürlüğe verilmek zorundadır.

(3) Ön onay başvurusu en geç otuz iş günü içerisinde Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirilir ve Başkanlıkça uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Ön onay başvurusunun reddedilmesi halinde, ret kararı aynı süre içerisinde gerekçeleriyle birlikte yükleniciye yazılı olarak bildirilir ve başvurunun yenilenmesi istenir. Yeni ön onay başvurusu, ret kararının yazıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde sunulmak zorundadır. Ön onay değerlendirme sonucu doksan gün içerisinde yükleniciye yazılı olarak bildirilmediği takdirde, başvuru reddedilmiş sayılır.

(4) Bakanlık; ön onay başvurusunun üç kez yazılı olarak reddedilmesi halinde, hakemlik yapmak üzere ön onayla ilgili ihtilaf konusunu Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna havale eder. Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun kararına göre; Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık SİP Sözleşmesi feshedilebilir veya alınan karar doğrultusunda ön onay işlemlerine devam edilir.

(5) Ön onay başvurusu, gerekli hallerde süre, bedel, ürün, hizmet gibi hususlar bakımından sınırlandırılabilir.

(6) Yazılı ön onay alınmadan ya da yenilenen ön onay başvurusu uygun görülmeden gerçekleştirilen faaliyetler, bu Tebliğ ve Sağlık SİP Sözleşmesinde yer alan diğer esaslara uygun olsa da Sağlık SİP faaliyeti olarak kabul edilmez ve kredilendirilmez.

Sağlık SİP taahhüt süresi ve faaliyet raporu

MADDE 30 – (1) Sağlık SİP taahhütleri, Genel Müdürlük tarafından onaylanan Sağlık SİP Planında belirtilen program yılı ve program dönemlerine göre yerine getirilir. Sağlık Proje Grubu ve yüklenicinin önerisi doğrultusunda, program yılı ve program dönemleri Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen taahhüt süresinden az olmak üzere revize edilebilir. Bu durumda, yüklenicinin toplam Sağlık SİP taahhüdü sabit kalmak üzere, yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusuna göre Sağlık SİP taahhüt süresi Sağlık SİP Planında yeniden değerlendirilir.

(2) Yüklenici, düzenleyeceği Sağlık SİP taahhütlerini yerine getirme durumunu gösteren Sağlık SİP Faaliyet Raporunu, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerini ve Başkanlık tarafından taahhütlerin niteliğine göre talep edilen diğer bilgi ve belgeleri Başkanlıkça belirlenen her bir program dönemi bitimini takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe teslim etmekle yükümlüdür.

(3) Yüklenici tarafından sunulan Sağlık SİP Faaliyet Raporu, Başkanlık tarafından incelenerek uygun bulunması halinde otuz gün içerisinde uygun bulunduğu, yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

(4) Başkanlık incelemesi sonucunda düzeltilmesi ve/veya açıklanması gereken konular ortaya çıkarsa, yazılı olarak ya da düzenlenecek bir toplantı ile yükleniciden Sağlık SİP Faaliyet Raporunu güncellemesi istenir. Bu durumda yüklenici, Sağlık SİP Faaliyet Raporunu Başkanlık tarafından belirtilen düzeltme ve/veya açıklamaları da içerecek şekilde yeniden düzenler ve bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Başkanlığa sunar.

(5) Yüklenici tarafından her bir dönemin sonunda sunulan Sağlık SİP Faaliyet Raporu, Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirilir ve Başkanlık tarafından uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP Faaliyet Raporunun onaylanması halinde kredilendirme işlemleri yapılabilir.

(6) Her bir program dönemi sonunda Sağlık SİP Faaliyet Raporunun teslim edilmemesi durumunda, ilgili program dönemi içerisinde Sağlık SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmediği kabul edilir. İstenilen bilgileri içermeyen ve/veya zamanında teslim edilmeyen Sağlık SİP Faaliyet Raporları için yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

(7) Sağlık SİP Planında yer alan herhangi bir Sağlık SİP faaliyetinin yüklenici tarafından, 4735 sayılı Kanun esas alınarak sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı veya kusuru olmaksızın tamamen ya da kısmen gerçekleştirilememesi halinde; yüklenici, söz konusu faaliyeti gerçekleştirememesine ilişkin kanıtlayıcı ve destekleyici bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Yüklenici tarafından sunulan bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından incelenerek uygun bulunması halinde; otuz gün içerisinde gerçekleştirilemeyen Sağlık SİP faaliyeti, Sağlık SİP Planından çıkartılır.

(8) Yüklenici toplam Sağlık SİP yükümlülüğü sabit kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen Sağlık SİP faaliyeti yerine yeni bir Sağlık SİP faaliyeti tanımlayarak Genel Müdürlüğün onayına sunar. Başkanlık tarafından değerlendirilen yeni Sağlık SİP faaliyeti kabul edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğün onayıyla yüklenici tarafından Sağlık SİP Planına yansıtılır.

(9) Başkanlık tarafından gerek duyulması halinde, her bir Sağlık SİP Faaliyet Raporunun sunulmasını takiben Başkanlık ve yüklenici temsilcilerinin katılımlarıyla gözden geçirme toplantısı düzenlenir. Söz konusu toplantının yeri, zamanı ve gündemi taraflar arasında mutabakat ile belirlenir.

Kredilendirme

MADDE 31 – (1) Yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında Başkanlıktan ön onay alarak gerçekleştirdiği faaliyetler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde kredilendirilir.

a) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek ihracat ve yerli sanayiye verilecek işler, yurt içi katma değer dikkate alınarak kredilendirilir. Yüklenici tarafından ek-4’te yer alan bilgi ve belgeler Başkanlığa sunulur. Kredilendirme işlemlerinde bu bilgi ve belgeler esas alınır.

b) Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-D’de yurt içi katma değerin ilaçlarda %41 ve daha fazla; tıbbi cihazlarda %61 ve daha fazla olması durumunda, ürün veya hizmetin fatura değerinin tamamı esas alınır.

c) Yurt içi katma değerin belirlenmesinde yüklenici tarafından ibraz edilen dokümanların yeterli görülmemesi halinde, sanayi odası veya sanayi odasının olmadığı yerlerde ticaret odası veya üniversitelerden veya bağımsız denetim kuruluşlarından veya Bakanlığın alacağı müşavirlik hizmeti yoluyla müşavir firmadan uzman incelemesi istenebilir. Uzman incelemesi sonucu bir rapor hazırlanır. Bu raporun hazırlanmasına yönelik masraflar Sağlık Sanayi İşbirliği Programı olarak kredilendirilmez.

ç) Yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerini yerine getirirken seyahat, konaklama, yemek, danışmanlık hizmetleri ve benzeri yapmış olduğu idari masraflar Sanayi İşbirliği Programı olarak kredilendirilmez.

d) Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C ve Kategori-D kredilendirmesi ek-4’teki katsayılara göre değerlendirilir.

e) Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların kredilendirilmesi, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın söz konusu yatırımını, yatırımın faaliyete geçiş tarihinden itibaren en az dört yıl süre ile üçüncü şahıslara devretmemesi şartıyla mümkündür. Yatırımın sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma tarafından, söz konusu süre tamamlanmadan önce, yatırımın yapıldığı yerli firmadan çekilmesi durumunda, verilen sanayi işbirliği kredisi iptal edilir. Gerçekleştirilen Sağlık Sanayi İşbirliği Programı, ancak bu dört yıllık sürenin bitmesinden sonra, devir süresi dört yıldan az olmamak kaydıyla kademeli olarak üçüncü şahıslara devredilebilir. Bu devir kademeleri, firma ile Başkanlık arasında yapılacak müzakere ile belirlenir. Kademelerin belirlenmesinde son karar Başkanlık tarafından verilir.

f) Kategori-C kapsamında;

1) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin, kredilendirmeye konu olabilmesi için teknoloji transferinin, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı gerçekleştiren yüklenici firma tarafından yerli firmaya bedelsiz yapılması gerekir. Teknoloji transferinin konusu ve kapsamı Bakanlık tarafından uygun bulunmayan faaliyetler ile Türkiye’de zaten mevcut olan konularda yapılan teknoloji transferi kredilendirme kapsamı dışındadır.

2) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, kazanılan teknolojinin gerçek piyasa değeri veya emsal değeri esas alınır. Bu değer, Başkanlık tarafından veya Başkanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca belirlenir. Söz konusu faaliyetin, sadece yüklenici tarafından karşılanan kısmı kredilendirilir.

3) Fikri sınai mülkiyet hakları, bakım ve onarım, araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyeti gibi yerli sanayicinin kalifikasyonunu artırmak maksadıyla yüklenici tarafından yapılan masraflar, talep edilmesi durumunda Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında değerlendirilir.

4) Yerel firmaların ilgili ülkelerin pazarına girebilmesi ve alt tedarikçi olabilmesi için Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü olan yüklenici tarafından, yerel firmaların ürünleri ve sistemleri için gerekli olan sertifikalandırma faaliyetleri için yapılan harcamalar Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında değerlendirilir.

g) Yabancı sermaye tarafından yatırım izni alınacak ise önce ön onay alınır. Yatırımlar sonucu elde edilecek ürün ve hizmetlerin ihracatı ayrıca kredilendirilebilir.

ğ) Kredilendirme işlemi, kredilendirmeye tabi olan firma tarafından yapılan ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programına konu olan; Başkanlıkça ön onay verilmiş mal ve hizmetlerin alım-satım fatura değeri üzerinden yapılır. Kredilendirmeye tabi olan firmanın ödemiş olduğu vergiler ve bunların dışında yapmış olduğu masraflar kredilendirilmez.

h) Taahhüt edilen toplam Sağlık Sanayi İşbirliği Programı miktarının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen Kategori-D ve Kategori-C faaliyetlerinin bedeli, talep edilmesi halinde, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı sayılabilir. Sağlık Sanayi İşbirliği Programı sayılan miktar, yüklenicinin Başkanlığa karşı mevcut veya gelecek üç yıl içerisindeki Sanayi İşbirliği Programı taahhüdüne mahsup edilebilir.

ı) Kategori-D sanayi işbirlikleri için geçerli olmak üzere, potansiyel yükleniciler tarafından Başkanlıktan ön onay alınmak kaydıyla, ilk defa ihracatı yapılacak ürün satışları, ileride yapılması muhtemel Sağlık Sanayi İşbirliği Programı taahhütlerinde kredilendirilebilir. Ön onayın alınması ile kredilendirmenin gerçekleştirildiği tarih arasındaki süre üç yılı geçemez.

i) Bu maddenin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri kapsamında verilen krediler, veriliş tarihinden itibaren yüklenicinin mevcut veya gelecek üç yıl içerisinde doğabilecek Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerine sayılabilir. Bu süre, yüklenicinin başvurusu ve Başkanlığın onayıyla bir yıl daha uzatılabilir. Taahhüt edilen toplam Sağlık Sanayi İşbirliği Programı miktarının tamamlanmasından sonra üç yıl veya Başkanlığın uygun gördüğü üç yıldan sonraki fazla süre geçtikten sonraki başvurular kabul edilmez.

j) Yüklenici, yerli firma ile sipariş emirlerini içeren yazılı bir anlaşma yapması kaydıyla, geçici kredilendirme talebinde bulunabilir. Başkanlık söz konusu talebi, önerilen projenin özelliği ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı sözleşmesindeki program dönemlerini dikkate alarak değerlendirir. Geçici kredilendirmenin geçerlilik süresi Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Bir program dönemi içerisinde yüklenici tarafından planlanan bir Sağlık SİP faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, daha sonra kesin krediye dönüştürülmek üzere Başkanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre geçici kredilendirme yapılabilir.

(3) Hali hazırda Sağlık SİP yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin gelecekteki olası Sağlık SİP yükümlülüklerine sayılmak üzere, Başkanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre ön kredilendirme yapılabilir.

(4) Ön kredilendirme yapılması ve Başkanlıkça onaylanması durumunda, firmanın söz konusu Sağlık SİP yükümlülüğü için yatırması gereken kesin teminat, ön kredilendirmeye tabi tutulan tutarın %4’ü oranında eksik alınabilir.

Fazla Sağlık SİP kredisi aktarımları

MADDE 32 – (1) Yüklenici tarafından, aynı Sağlık SİP Sözleşmesi kapsamındaki bir Sağlık SİP faaliyeti yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen Sağlık SİP kredisi, her bir program dönemi sonunda, yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde, aynı Sağlık SİP Sözleşmesi ve aynı Sağlık SİP kategorisi kapsamında yer alan müteakip dönem yükümlülüklerine aktarılabilir.

(2) Fazla Sağlık SİP kredisi aktarımlarına ilişkin, Başkanlıkça belirlenen ek-8’deki tablo geçerlidir. Buna göre fazla Sağlık SİP kredisi aktarımlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

a) Kategori-D’de gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-A, Kategori-B veya Kategori-C’deki fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile birebir olarak Kategori-D kapsamında kredilendirilebilir. Kategori-D kapsamındaki fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü kredisi Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C işbirliği kapsamındaki sanayi işbirliği yükümlülüğü için kullanılamaz.

b) Kategori-C’de gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-A veya Kategori-B kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile Kategori-C kapsamında gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüklerine birebir olarak transfer edilebilir.

c) Kategori-B’de gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-A’daki fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile birebir olarak Kategori-B kapsamında kredilendirilebilir. Kategori-C kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü 1/4 ile çarpılarak sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile Kategori-B kapsamında gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülükleri için kullanılabilir.

ç) Kategori-A’da gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-C kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü 1/5 ile çarpılarak; Kategori-B kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü 3/4 ile çarpılarak sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile Kategori-A kapsamında gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülükleri için kullanılabilir.

Takip ve denetim yetkisi

MADDE 33 – (1) Sağlık Proje Grubu, Sağlık SİP taahhütlerini takip etme, taahhütlerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme, yerinde denetim yapma veya yaptırma yetkisine sahiptir.

(2) Sağlık Proje Grubu tarafından yapılan takip ve denetim neticesinde, Sağlık SİP taahhütlerine ilişkin aykırılıkların tespit edilmesi halinde, bu durum raporlanarak Genel Müdürlüğe sunulur ve yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

(3) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma, sanayi işbirliği yükümlülüğü ve sanayi işbirliği uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği her türlü faaliyete ilişkin tüm belge, bilgi ve kayıtlarını ulusal ve uluslararası denetim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, uygun ve güvenilir şekilde, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, talep halinde Başkanlık veya ilgili bağımsız denetim kuruluşuna temin etmekle yükümlüdür.

(4) Sağlık SİP kapsamında üretilen ürünlerin ruhsatlandırma, denetim ve gözetim iş ve işlemlerinin ilgili kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli değerlendirilmesi esastır.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 34 – (1) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında tedarik edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemleri, İhale Makamı bünyesindeki Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından yerine getirilir.

(2) Muayene ve kabul işlemleri sırasında ürünün, teknik gerekleri ve kalite standartlarına uyum sağlamadığının tespit edilmesi durumunda; üretici firma, Sağlık Ana Tedarik Grubunca makul görülen süre içerisinde ürünü, ihale dokümanına uygun şekilde temin ve teslim eder.

Sağlık SİP eskalasyonu

MADDE 35 – (1) İlgili program yılı sonunda gerçekleştirilmeyen Sağlık SİP taahhütleri bir sonraki program yılına, ilgili mevzuatına ve Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullara uygun olarak eskale edilerek aktarılır ve bu durumda yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin eskalasyona tabi olması durumunda, Sağlık SİP yükümlülüklerine de Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullarda eskalasyon uygulanır.

(3) Eskalasyon uygulanması durumunda eskalasyona ilişkin hususlar, her proje için ihale dokümanında ayrıca yer alır.

(4) Eskalasyon oranları her proje için yeniden değerlendirilebilir.

Cezai yaptırımlar

MADDE 36 – (1) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği taahhütlerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri her program döneminin sona ereceği tarihi müteakip on beş iş günü içerisinde, ek-5’te yazılı hususları ihtiva etmek suretiyle hazırlanacak faaliyet raporu kapsamında ve gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Faaliyet raporunun belirtilen süre içerisinde Sağlık Proje Grubuna sunulmaması halinde ilgili program dönemi için sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma sanayi işbirliği yükümlülük taahhütlerini yerine getirmemiş kabul edilir. Faaliyet raporlarının zamanında sunulmadığının, sanayi işbirliği yükümlülükleri kapsamındaki faaliyetlerin Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesi veya Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmediğinin veya eksik yerine getirildiğinin veya bu Tebliğ uygulama ve esaslarına aykırılık teşkil edecek her türlü işlem, eylem veya faaliyetin tespiti halinde; altmış günden kısa olmamak üzere belirlenen süre içerisinde, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük tarafından yazılı talepte bulunulur. Bu sürenin bitiminden sonra; yüklenici tarafından Sağlık SİP yükümlülüklerinin Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen ilgili program yılı ve dönemi içerisinde ve/veya miktar ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde;

a) İlgili program dönemi sonu itibariyle yerine getirilmeyen sanayi işbirliği taahhüdü bulunması durumunda, ilgili döneme ait toplam sanayi işbirliği taahhüdünün %10’u oranında sözleşmeden kaynaklı cezai şart uygulanır. Cezanın uygulanması, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği yükümlülüğünü yerine getirme sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz. İlgili program dönemi sonu itibariyle yerine getirilmeyen sanayi işbirliği taahhütleri, esasları Bakanlık ve yüklenici tarafından yapılacak görüşmelerde belirlenen takvime göre, sonraki program dönemlerine aktarılır.

b) Ceza uygulamasına tabi tutulan sanayi işbirliği taahhütleri, her bir program dönemi için ayrı ayrı ceza uygulamasına tabi tutulur.

c) Son program dönemi sonunda sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın gerçekleştirmediği sanayi işbirliği taahhüdü varsa; bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen cezayı müteakip, on beş iş günü içerisinde, gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği taahhüdünün ne şekilde ve ne zaman gerçekleştirileceği hususunda bir anlaşma sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından bir komite oluşturularak, uzlaşma için görüşmelere başlanır. Bu görüşmeler sonucunda, süresi altmış günü geçmemek üzere, eksiklerini tamamlayabilmesi için yükleniciye ek süre verilebilir. Komitenin oluşumundan itibaren on beş iş günü içerisinde anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen yükleniciye verilmiş olan süre içerisinde ilgili işbirliği taahhüdünün gerçekleştirilmemesi veya eksik gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu gerçekleştirilmemiş veya eksik gerçekleştirme sonucu gerçekleştirilmeyi bekleyen işbirliği taahhüt miktarı, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın mevcut ya da gelecekte bu Tebliğ kapsamında gerçekleşmesi gereken sanayi işbirliği yükümlülüklerine iki ile çarpılarak ilave edilir.

(2) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde tahakkuk eden cezayı, Başkanlığın yazılı talebinden itibaren on beş iş günü içerisinde Başkanlık hesabına nakden ve defaten ödemesi gerekir. Bu cezanın on beş iş günü içerisinde ödenmemesi durumunda; Başkanlık söz konusu cezayı, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın teminat mektuplarını nakde çevirerek tahsil edebilir.

(3) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi dışında kalan taahhütlerinin, Sağlık Ana Tedarik Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, İhale Makamı tarafından en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen resmi ihtar çekilir. Bu ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde; miktarı İhale Makamı tarafından belirlenen ve ihale dokümanında yer alan oranda, ayrıca sözleşmeden kaynaklı cezai şart uygulanır.

Bölgesel kredilendirme katsayıları

MADDE 37 – (1) Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C kapsamında yapılacak yatırımlar için, kalkınmada öncelikli bölgelerin derecelerine göre, ek-7’deki katsayı tablosuna uygun olarak yatırımın katsayılı değeri kadar ayrıca kredilendirme yapılabilir.

(2) Sağlık SİP konusu ürün/ürünlerin ana ve alt aksamları ile ilgili olarak yapılacak Ar-Ge projeleri, Ar-Ge projelerinin ürüne dönüştürülmesi, ürünün piyasaya arzı ve seri üretime geçmesi faaliyetleri Bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum/kuruluşlarının teşvik ve desteklerinden yararlandırılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

KOBİ iş payı yükümlülüğü ve Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki alt yükleniciler

MADDE 38 – (1) Sağlık SİP taahhütleri kapsamında KOBİ’lere verilecek iş payı, projenin özelliği dikkate alınarak Sağlık SİP şartnamesinde belirtilir.

(2) KOBİ’lere verilecek iş payı, Sağlık SİP kredilendirme katsayı tablosunda belirlenen katsayılardan daha yüksek katsayı ile kredilendirilebilir.

(3) Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki alt yüklenicilere ilişkin hükümler Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ihale dokümanında yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofisleri destek yükümlülüğü ve Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki alt yükleniciler

MADDE 39 – (1) Sağlık SİP taahhütleri kapsamında üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofislerine (teknokentler, teknoparklar gibi) verilecek Kategori-C kapsamındaki destek oranı, projenin özelliği dikkate alınarak Sağlık SİP şartnamesinde belirtilir.

(2) Üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofislerine (teknokentler, teknoparklar gibi) verilecek Kategori-C kapsamındaki destek oranı, Sağlık SİP kredilendirme katsayı tablosunda belirlenen katsayılardan daha yüksek katsayı ile kredilendirilebilir.

Yatırımların devri, fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 40 – (1) Sağlık SİP taahhüt süresinin sona ermesini takiben, yüklenici tarafından Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki yatırımların devrine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Kategori-A ve Kategori-B faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların kredilendirilmesi, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın söz konusu yatırımını, yatırımın faaliyete geçiş tarihinden itibaren en az dört yıl süre ile üçüncü şahıslara devretmemesi şartıyla mümkündür. Yatırımın sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma tarafından, söz konusu süre tamamlanmadan önce, yatırımın yapıldığı yerli firmadan çekilmesi durumunda, verilen sanayi işbirliği kredisi iptal edilir. Gerçekleştirilen sanayi işbirliği, ancak bu dört yıllık sürenin bitmesinden sonra, devir süresi dört yıldan az olmamak kaydıyla kademeli olarak üçüncü şahıslara devredilebilir. Bu devir kademeleri yüklenici ile Başkanlık arasında yapılacak müzakere ile belirlenir. Kademelerin belirlenmesinde son karar Başkanlık tarafından verilir.

(2) Sağlık SİP taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda ve yatırım süresince ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı ve devri ile ilgili tüm hususlar, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

(3) Bu madde hükümlerine uyulmadığı takdirde, yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgesinin düzenlenmesi

MADDE 41 – (1) Tedarik kapsamında tamamlanan işe ait iş deneyim belgesi, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun esas alınarak İhale Makamı tarafından düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen Sağlık SİP taahhütlerinin tamamlanmasından sonra Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP ile ilgili iş deneyim belgesi düzenlenir. Sağlık SİP ile ilgili iş deneyim belgeleri bu Tebliğ kapsamındaki ihalelerde kullanılabilir.

Sektörel veri tabanı

MADDE 42 – (1) Başkanlık tarafından; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, ar-ge merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, kümelenme teşebbüsleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde, Başkanlıkça belirlenen yetkinlik kriterlerine sahip sanayi firmalarının ve teknoloji ofislerinin yer aldığı uluslararası sınıflamalara uygun olarak hazırlanan sektör, firma, ürün bazlı sektörel veri tabanı oluşturulur.

(2) Sektörel veri tabanında, sağlık sektöründe üretim yapan firmalara ilişkin; üretim alanları, personel ve ekipman yapısı, mali durumu, kabiliyetleri ve teknoloji durumlarına ilişkin bilgiler yer alır.

(3) Başkanlık tarafından ilk kez oluşturulacak taslak sektörel veri tabanındaki firma isimleri, firmaların da uygun bulması halinde Genel Müdürlüğe ait internet sitesi üzerinden kamu ile paylaşılır.

(4) Firmalar tarafından taslak sektörel veri tabanına yapılacak itirazlar, ilgili listenin yayımlanmasını izleyen on beş gün içerisinde, Başkanlığa yapılmak zorundadır. Başvurular neticesinde, itiraz başvurusunda bulunan firmanın, Başkanlık tarafından yetkinlik kriterleri ışığında incelenmesi neticesinde, sektörel veri tabanı nihai hale getirilir. Sektörel veri tabanının nihai hali, itiraz başvurusunun yapılabileceği son günden itibaren yirmi gün içerisinde, Genel Müdürlüğe ait internet sitesi üzerinden kamu ile paylaşılır.

(5) Oluşturulan sektörel veri tabanı, her yıl güncellenerek firma isimleri Ocak ayı sonuna kadar, Genel Müdürlüğe ait internet sitesi üzerinden kamu ile paylaşılır. Söz konusu güncellemede; yerli üreticilerin bir önceki yılın Aralık ayına kadar yaptıkları başvuruların, Başkanlıkça yapılan incelemeler neticesinde değerlendirilmesi sonrası yeni eklemeler yer alır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan ihalelerde yüklenici konumundaki firmalar; Sağlık SİP kategorileri kapsamında, yerli üretici veya hizmet sunucularının üretim ve teknoloji kabiliyetleri ile bunlara verilecek iş payları belirlenirken, Başkanlıkça hazırlanan sektörel veri tabanından yararlanabilirler.

Uzun vadeli ihtiyaç planlaması

MADDE 43 – (1) Bakanlık ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve bu ihtiyaç alanlarında sektör tarafından gerekli üretim altyapısının kurulması amacıyla Genel Müdürlük tarafından uzun vadeli ihtiyaç planları hazırlanabilir ve bu planlar kamu ile paylaşılabilir.

Danışmanlık hizmeti

MADDE 44 – (1) İhale yetkilisince onaylanması kaydıyla, bu Tebliğ kapsamında; dokümanların hazırlanması, ihaleye hazırlık ve Sağlık SİP taahhütlerinin takibi aşamalarında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmeti satın alınabilir.

Rehberlik ve süreçlerin takibi

MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki Sağlık SİP uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan Sağlık SİP Planı taslağı, Teklif Değerlendirme Planı, standart form, tablo, rapor gibi belgeleri hazırlarken diğer idarelerce yayımlanan ilgili dokümanları rehber alabilir.

Yatırımlarda devlet yardımları ve devlet destekleri

MADDE 46 – (1) Yüklenici, devlet desteklerinden, desteği veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yararlanabilir.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Bakanlık tarafından aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için, imza karşılığı elden veya 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulabilir. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinde sayılan yöntemlere başvurulabilir.

Şikâyet

MADDE 48 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren on iş günü içerisinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce Bakanlığa şikâyet başvurusu yapılabilir. Şikâyet başvurusu üzerine on iş günü içerisinde Bakanlık tarafından karar alınarak şikâyet başvurusu sahibine bildirilir. Şikâyet başvurusuna ilişkin kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren yirmi iş günü geçmeden sözleşmeler imzalanamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 49 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 50 – (1) 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümleri, bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler için de uygulanır. Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , , ,

SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

images2.jpgGenellikle insanlar sağlığın kıymetini yitirince anlar. Sağlığımızı korumak ve hastalanmadan önce tedbirler almak gerekir ki hasta olmayalım. Peki sağlığımızı korumak ve hastalıklara yakalanmamak için neler yapabiliriz.

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, hastalıklardan korunmanın kendi elimizde olduğunu belirterek, hastalıktan korunmanın birinci yolunun da temizlik ve hijyen olduğunu söyledi.

Gerek uzun süreli tedavi ve takip isteyen hastalıklarda, gerek ise ani ortaya çıkan akut hastalıklardan korunmanın, hastalıklara yakalanmamanın insanın kendi elinde olduğunu ifade eden Dr. M. Emin Dinçaçğ, “Hayat tarzımızı olumlu yönde değiştirerek, birçok yanlış alışkanlığımızı değiştirerek daha sağlıklı yaşayabilmek ve hayat kalitemizi yükseltmek elimizdedir. Sağlık eğitimi çabalarının amacı budur.

Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde gittikçe artan eğitim düzeyi ve ekonomik gelişme sayesinde birçok hastalığın azaldığı gözlemlenmektedir. Hastalıklardan korunmanın birinci şartı temizlik ve hijyendir. El temizliği ve temiz ve sağlıklı gıda tüketmek pek çok hastalığı önler. İshal gibi birçok barsak hastalığı, tifo, dizanteri, kolera, brucella, bulaşıcı sarılık, temizlik ve sağlıklı gıda, sağlıklı içme ve kullanma suyu sayesinde önlenebilir.

Oniki parmak bağırsağı ve mide ülserinde neden, helikobakter pilori isimli bir mikrop olup, temizlik ve temiz gıda ile bu mikroptan korunmak mümkündür.Hijyenin kötü olduğu çocukluk çağında bu mikrobun görülmesi yüzde 50-60 civarındadır. İleri yaşlardaki mide ülserinin nedeni de bu çağlardaki kötü hijyen ve dikkatsizliktir” dedi.

Tuz tüketiminin aşırı olması, gelecekte ortaya çıkabilecek yüksek tansiyon ve böbrek hastalıkları için davetiye çıkardığını ifade eden Dr. Dinççağ, “Sigara içimi akciğer hastalıklarına davetiye çıkarır. Kronik bronşitin ve kronik obstüriktif akciğer hastalıklarının en büyük nedenidir. Temiz hava, yine akciğer hastalıklarını ve bu hastalıkların ağır seyretmesini önler.Temiz hava derken, ev içi hava kirliliğini unutmamak gerekir. Evlerde odaları sık sık havalandırarak temiz hava sağlayabiliriz.
Tereyağı ve doymuş yağlardan zengin gıdalar, koroner kalp hastalıklarına davetiye çıkarır. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, sıvı yağ tüketerek kalp hastalıklarından korunabilir.

Egzersiz yapmak, hareketli olmak, kalp hastalıklarından korur, yüksek tansiyonu düşürür, kanser hastalığı için bile koruyucudur. Bunun dışında isli gıdalar olan odun kömür isine bulaşmış et, ızgara gibi besinler insan sağlığı için tehlikelidir. Turşu gibi gıdalar mide kanserine davetiye çıkarır. Küflü, rutubette kalmış mısır, tahıl,kuruyemiş, fındık, barındırdıkları aflotoksin adlı mantar ile karaciğer kanserine yol açabilir. Gelişmiş ülkelerde egzersizi yaşamının bir parçası haline getirmiş, beslenmesini daha sağlıklı yapan insanların daha uzun ömürlü olduğu artık bilinen bir gerçektir. Sağlıklı yaşayabilmek ve uzun ömürlü olabilmek elimizdedir” diye konuştu.

Kaynak:kadinlariz.com

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği

10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MEKANİK AYIRMA, BİYOKURUTMA VE BİYOMETANİZASYON  TESİSLERİ İLE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, biyobozunur atıkların;
a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
b) Maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterlerine,
c) Biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünün kalite kriterlerine,
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan, biyobozunur atıkların atık işleme tesislerinde işlenmesine, bu Tebliğin Ek-1A Atık Listesinde yer alan atıkların atık işleme tesislerinde işlenmesinden oluşan ürünün özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları kapsar.
(2) Bu Tebliğ hükümleri;
a) Radyoaktif atıkları,
b) Atık suları,
c) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,
ç) 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yönetilen hayvansal yan ürünleri,
d) Yakıt olarak kullanılabilen biyokütle ile tarım ve ormancılık ürünlerinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ancak asıl amacı bu maddenin üretimi olmayan ve TS EN 17225-1 standardını sağlayan maddeler veya malzemeler olarak tanımlanan yan ürünleri, kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
c) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi,
ç) 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
d) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği,
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek–2/A ve Ek-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,
ç) Biyobozunur atık: Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıkları,
d) Biyogaz: Organik maddelerin anaerobik fermantasyonu sonucunda oluşan metan, karbondioksit, hidrojen sülfür ile eser miktarda azot ve hidrojen içeren gazı,
e) Biyokurutma: Biyobozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile kurutulmasını,
f) Biyometanizasyon: Organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan biyolojik süreci,
g) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen lisansı,
ğ) Fermente ürün: Biyobozunur atıklardan oksijensiz süreçler sonunda elde edilen çürütülmüş sıvı ve/veya katı malzemeyi,
h) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü,
ı) İşletme: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
i) İşletmeci: Tesislerin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Mekanik ayırma tesisleri: İkili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanan biyobozunur atıkların işlendiği, bu atıklardan yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir maddelerin fiziksel özelliklerine göre ayrılıp geri kazanıldığı tesisleri,
k) Tesis sahibi: Aynı zamanda tesisin işletmecisi de olabilen, tesisin mülkiyetine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Ürün: Atığın işlenmesi sonucunda elde edilen ve kullanım amacına uygun olarak belirli kriterleri sağlayan maddeyi,
m) Ürün biriktirme alanı: Ürünün tesiste bekletildiği yeri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesisleri ile fermente ürün yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:
a) Biyobozunur atıklar, kaynağında veya üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanır.
b) Atıklar, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı olarak taşınır.
c) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.
ç) Atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi ve depolanacak olan biyobozunur atık miktarı hedefleri için, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
d) Biyobozunur atıkların, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün, atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılmasında, 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği hükümleri uygulanır.
e) Bu Tebliğin Ek-1B listesinde yer alan biyobozunur özellikteki arıtma çamurlarının tek tip atık olarak veya Ek-1A listesinde yer alan biyobozunur atıklar ile karıştırılarak biyokurutma ve/veya biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde, elde edilen ürünlerin piyasaya arz edilmemesi ve ilgili mevzuatta bulunan gerekli şartları sağlamayanların toprakta kullanılmaması şartıyla bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Elde edilen ürünlerin, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün kullanılması ve yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
f) Bu Tebliğin Ek-1A ve Ek-1B listesinde yer almayan hayvansal atıkların tek tip atık olarak veya Ek-1A ve Ek-1B listesinde yer alan biyobozunur atıklar ile karıştırılarak biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde; elde edilen ürünlerin piyasaya arz edilmemesi ve ilgili mevzuatta bulunan gerekli şartları sağlamayanların kullanılmaması şartıyla bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Elde edilen ürünlerin, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün kullanılması ve yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
g) Mekanik ayırma tesislerinden çıkan biyobozunur atık dışındaki değerlendirilebilecek türdeki atıkların yönetiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
ğ) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait bu Tebliğin eki Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan ön fizibilite raporu ile teknoloji ve projelerin uygulanmasına ilişkin hazırlanan uygulama projelerine Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur.
h) Ön fizibilite raporu ve uygulama projeleri, çevresel etki değerlendirme yeterlilik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.
ı) Bu Tebliğ kapsamındaki tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre lisansı alır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilir.
(3) Fermente ürün, toprak verimliliğine, insan, hayvan ve kültür bitkilerinin sağlığına zarar vermeyecek ve ekosistemi tehlikeye düşürmeyecek şekilde kullanılır.
(4) Fermente ürün, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde uygun araç ve ekipman ile taşınır.
(5) Sorumlu olan taraflar, ürünlerin ve atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili personeline eğitim vermek/verdirmekle, kamuoyunda farkındalık yaratmakla, sosyal sorumluluk projeleri ve çevre eğitim projeleri yapmakla veya katkı sağlamakla, yazılı ve görsel basında spot yayınlar yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamakla yükümlüdürler.
(6) Bu Tebliğ kapsamındaki biyobozunur atıkların işlenmesinden elde edilecek enerjinin üretimi, kullanımı ve piyasaya arzı konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili mevzuatına uyulur.
Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, eşgüdümü sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,
b) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait ön fizibilite raporu ile uygulama projelerini değerlendirmek ve uygun görüş vermekle,
c) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre bu Tebliğ kapsamındaki atık işleme tesislerine çevre lisansı vermek ve denetlemekle,
ç) Mahalli idarelere, biyobozunur atıkların yönetimi kapsamında eğiticilerin eğitimini vermekle,
yükümlüdür.
(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il müdürlüklerine devredebilir.
İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;
a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve eşgüdümü sağlamakla,
b) Bu Tebliğ kapsamındaki bütün faaliyetlerin uygunluğuna ilişkin denetim yapmakla,
yükümlüdür.
Mahalli idarelerin, özel ve tüzel kişilerin görev ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, mahalli idare birlikleri, il ve ilçe belediyeleri, özel ve tüzel kişiler;
a) Sorumlulukları çerçevesinde, biyobozunur atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla,
b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan biyobozunur atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
c) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesisi için bu Tebliğin eki Ek-5’te yer alan formata uygun olarak ön fizibilite raporu hazırlatmakla ve Bakanlığa sunarak uygun görüş almakla,
ç) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesisine ait uygulama projesini hazırlatmak ve projeyi Bakanlığa sunarak uygun görüş almakla,
d) Tesis inşaatı bitiminde bu Tebliğin eki Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanan işletme planını Bakanlığa sunmak ve uygun görüş almakla,
e) Biyobozunur atık yönetiminde görev alan personelin, gerektiğinde ve periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve sağlık kontrolünden geçirmekle; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonunun yapılması ile gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla ve diğer koruyucu, önleyici tedbirleri almakla,
f) Mahalli idareler yukarıdaki görevleri yerine getirirken mahalli idarelerin uymakla mükellef oldukları mal, hizmet ve yapım işlerindeki mevzuat çerçevesinde hareket etmekle,
yükümlüdür.
(2) Mahalli idareler, bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere ek olarak, biyobozunur atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapar veya katkıda bulunur.
İşletmecinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İşletmeci;
a) Tesisin işletilmesi ile ilgili işletme planını uygulamakla,
b) Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,
c) İşletme sürecinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,
ç) Tesise, işlenmeye uygun olmayan atıkları kabul etmemekle,
d) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,
e) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermekle,
f) Tesisin genelinde çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve özel risk taşıyan bölümlere yetkili kişilerin dışında izinsiz girişleri önlemekle,
yükümlüdür.
(2) Tesis sahibi ile işletmecinin farklı kişiler olması halinde tesislerin bulunduğu alanlarda, tesis hizmet süresini doldurduktan sonra olası çevresel kirliliğin engellenmesi amacıyla tesis sahibi tarafından gerekli tedbirler alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atık İşleme Tesislerinin Özellikleri

Atık işleme tesislerinin genel özellikleri
MADDE 10 – (1) Tesis sınırının yerleşim alanlarına en yakın mesafesi 250 metre olacak şekilde, hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yer seçimi yapılır. Seçilen yerin uygunluğu ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı alınır. Alıcı ortamın, toprağın, yer üstü ve yer altı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tesis tasarımı yapılır.
(2) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbir alınır.
(3) Atıklar, çevresel risk oluşturmayacak şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlendiğinin takip edilmesi için gerekli kontrol sistemleri kurulur.
(4) Tesiste, araç parkı, kantar, tekerlek yıkama ünitesi ve idari bina bulunması zorunludur. Tesislerin entegre tesis olması durumunda bu ünitelerden birer adet olması yeterlidir. Tesisin tüm birimlerinde uygun yangın söndürme sistemleri yer alır.
(5) Üretim öncesi, atıkların en az bir gün süre ile biriktirilebileceği büyüklükte atık kabul birimi yapılır.
(6) Atık kabul birimleri meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri kalıcı yapı malzemesi ile kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, C30 beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temas etmesini veya sızmasını engelleyecek şekilde ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık kabul alanında oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun şekilde eğim verilir.
(7) Tesiste, atıkların işlenmesi sonucunda oluşan katı ve sıvı fermente ürünün meteorolojik olaylardan etkilenmeyecek şekilde en az bir ay süreyle biriktirileceği büyüklükte kapalı ürün deposu teşkil edilir.
(8) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürün ve bakiye atıklar için uygun alanlar oluşturulur ve bu atıklar ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilir.
(9) Tesise kabul edilen atığın kaynağı, kodu, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulur.
(10) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.
(11) Tesislerde, kokuya neden olan tüm emisyon kaynaklarında, 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.
(12) Tesislerin işletilmesi sırasında oluşan sızıntı suyu, yıkama suyu ve benzeri atık sular, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.
(13) Sızıntı suyu arıtma tesisi bulunmayan tesislerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atık su altyapı tesisi bulunan yerlerde kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulması şartıyla bağlantı izni alınır. Alıcı ortamlara yapılacak deşarjlarda Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
Atık işleme tesislerinin teknik özellikleri
MADDE 11 – (1) Mekanik ayırma tesislerinde, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlere ek olarak;
a) Ayırma, boyut küçültme/parçalama ve eleme işlemlerinin yapıldığı üniteler ve gerekli ekipmanlar bulunur.
b) Bu tesisler tam otomatik olarak çalıştırılır. Elle ayırma yapılmaz.
(2) Biyokurutma tesislerinde, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlere ek olarak;
a) Ayırma işlemi de dahil olmak üzere mikroorganizmaların gerçekleştirdikleri bozunma işleminin kolaylaştırılması amacıyla boyut küçültme/parçalama, eleme ve homojenizasyon işlemlerinin yapıldığı ön şartlandırma ünitesi,
b) Biyokurutma ünitesi,
c) Hava beslemesi yapılması için yeterli kapasite ve sayıda hava üfleyici,
ç) Proses ortamının sıcaklığının izleneceği sıcaklık kontrol sistemi,
d) Ortam neminin uzaklaşmasını ve bozunma işleminden kaynaklı koku ve tozun engellenmesini sağlayan membran örtü,
e) Yoğuşma ve sızıntı sularını toplayan ve ayrı depolayan borulama ve depo,
bulunur.
(3) Biyometanizasyon tesisleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesi ile 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür. Bu hükümlere ek olarak;
a) Fermantasyon işleminin gerçekleştiği sızdırmaz özellikte reaktör,
b) Reaktör sıcaklığının izleneceği sıcaklık kontrol sistemi,
c) Reaktöre beslenen atıkların, belirlenen bekleme süresi içerisinde parçalanması ve optimum düzeyde metan gazı oluşması için uygun karıştırma sistemi,
ç) Elde edilen gazın biriktirileceği gaz depolama birimi,
d) Fermantasyon sonrasında oluşan ürünün depolanabileceği ürün depolama alanı,
e) Gaz arıtma sisteminin olduğu birim,
f) Olası gaz kaçaklarının önlenmesi için erken uyarı sistemi,
bulunur.
(4) Biyometanizasyon tesisinde oluşan biyogaz toplanıp doğrudan veya işlenerek enerji ve/veya yakıt üretiminde kullanılır. Elde edilen biyogazın kullanılmaması halinde biyogaz, sera gazı etkisini azaltacak şekilde uygun kapasiteli meşalelerde yakılır, serbest olarak atmosfere verilemez.
(5) Fermantasyon işleminin gerçekleştiği reaktör içerisindeki sıcaklık, basınç, pH, katı madde içeriği, organik yükleme değerleri, alkalinite, uçucu yağ asitleri ve biyogaz üretimi sürekli olarak izlenir.
(6) Hayvansal atık kullanılması durumunda, bu atıkların 55 oC’de 15 gün veya 60 oC’de 7 gün veya 65 oC’de 5 gün veya 70 oC’de 1 saat işlem göreceği hijyenizasyon ünitesi tesiste yer alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ürünler ve Bakiye Atıklar
Ürünlerin genel özellikleri
MADDE 12 – (1) Biyobozunur atıkların işlenmesiyle elde edilen ürünlerin özelliklerinin belirlenmesinde;
a) Beslenen atığın özelliğine,
b) Atık işleme şartlarına,
c) Ürün kalite gerekliliklerine,
uyulması zorunludur.
(2) Biyometanizasyon sonucunda elde edilen katı fermente ürünün, toprak iyileştirici olarak kullanılabilmesi için bu Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan kriterleri sağlaması zorunludur.
(3) Biyometanizasyon tesisleri haricinde, biyobozunur atıkların mekanik ayırma ve biyokurutma tesislerinde işlenmesi sonucunda elde edilen malzeme, ilgili mevzuat kapsamında atık olarak değerlendirilir.
Sıvı ve katı fermente ürün kalitesi ve kullanılması
MADDE 13 – (1) Fermente ürün, sıvı veya susuzlaştırılarak katı olarak kullanılabilir. Kuru madde oranları %15’e kadar olan ürünler sıvı fermente ürün olarak kabul edilir. Sıvı fermente ürünün susuzlaştırılması durumunda elde edilen katı ürün bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan kararlılık değerlerini sağlaması için oksijenli işlem uygulanır.
(2) Biyobozunur atıklardan elde edilen katı fermente üründe bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan kriterlerin, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sağlanması gerekir.
(3) Uygun taşıma mesafesinden taşınan sıvı fermente ürün, bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan değerleri sağlaması ve topraktaki azami azot miktarının 170 kgN/ha yıl olması şartıyla çevreyi kirletmeyecek şekilde, uygun araç ve ekipman kullanılarak arazi yüzeyine, yüzey altına enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. Sıvı fermente ürünün bu şartları sağlayamaması durumunda, katı-sıvı faz ayrımı, kurutma, oluşacak katı ve sıvı fazın işlenmesi gibi yöntemler kullanılarak bertarafı sağlanır.
(4) Ürünü temsil eden numunelerin alınması, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen numune alma metotları esasına göre, üçer aylık periyotlarla yılda dört numune olacak şekilde yapılır. Girdi atık karakterizasyonunun değişmesi halinde her girdi karakterizasyon veya kaynak değişikliğinde sıvı ve katı fermente ürün kalitesi için ayrıca numune alınması gereklidir.
(5) Bu Tebliğ kapsamında yer alan sıvı veya katı fermente ürün ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir. Ambalajların geri kazanıma uygun olması tercih edilir. Sıvı veya katı fermente ürünün, doğrudan üreticinin kendi arazisinde veya bir başka arazide kullanılması ve uygun araçlarla taşınması durumunda bu şart aranmaz.
(6) Sıvı veya katı fermente ürünün piyasaya arz edilmesi durumunda; Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanunun 12 ve 20 nci maddeleri ile 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen müeyyideler uygulanır.
Mevcut atık işleme tesisleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletilmeye başlatılan mevcut tesisler, bu Tebliğde öngörülen fiziksel koşullara bir yıl içerisinde, diğer hükümlere bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren uyum sağlamakla yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Etiketler: , ,