4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

2017 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası 625 TL

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

4703 Sayılı Kanuna Aykırı Davranışlara Uygulanacak İdari Yaptırımlar

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN

Madde Eylem İdari Para Cezası 01/01/2017’den itibaren (TL) Uygulayacak Birim
8/5-a Bu Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU 91.907-459.547 TAPDK
8/5-b Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, bu Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile Kurumdan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar Onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 18.337-91.907 TAPDK
8/5-c İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 91.907-918.390 TAPDK
8/5-d Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

2017 yılı Noter araç satış ücreti

91.907-918.390 TAPDK
8/5-e Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkiyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara İkiyüzbin Türk Lirası idarî para cezası 367.638 TAPDK
8/5-f Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 1.833-18.377(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı) Mahalli Mülki Amir
8/5-g Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara2017 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası Ellibin Türk Lirası idarî para cezası 91.907(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı) Mahalli Mülki Amir
8/5-g Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara Beşbin Türk Lirası idarî para cezası 9.186(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı) Mahalli Mülki Amir
8/5-h Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara Ellibin Türk Lirası idarî para cezası 91.907(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı) Mahalli Mülki Amir
8/5-ı Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere,4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Beşbin Türk Lirası idarî para cezası 9.186(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı) Mahalli Mülki Amir
8/5-j Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 1.833-18.377(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı) Mahalli Mülki Amir
8/5-k Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2017 yılı

Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası(Ek ikinci cümle: 13/2/2011-6111/175 md.)Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır. 36.758-183.817Ayrıca;

Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

TAPDKBTK
8/5-l Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası 55.142 TAPDK
8/5-m Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Kurum tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası2017 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 55.142 TAPDK
8/5-n Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 91.907-459.547 TAPDK
8/5-o Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün;

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılı

50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL. 369 Mahalli Mülki Amir
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL. 742
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL. 2.232
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL. 4.469
500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL. 7.453
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)Etiketler: